Thursday, 24 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng


articlewriting1

Tóm tắt lý thuyết

I. Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

Khái niệm khảo sát giống cây trồng: Là khảo sát, kiểm nghiệm giống cây trồng thông qua thí nghiệm được bố trí ở các điều kiện sinh thái khác nhau.

1. Mục đích

Nhằm nhìn nhận khách quan, đúng chuẩn và công nhận kịp thời giống cây trồng mới tương thích với từng vùng và mạng lưới hệ thống luân canh .

2. Ý nghĩa

Cung cấp thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và hướng sử dụng

II. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

1. Thí nghiệm so sánh giống

 • So sánh với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt gì
 • So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:
  • Sinh trưởng
  • Năng suất
  • Chất lượng nông sản
  • Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh

Mục đích

Điều kiện 

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội Khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội Được thực thi ở những cơ quan chọn tạo giống So sánh tổng lực về những chỉ tiêu : sinh trưởng, hiệu suất, chất lượng nông sản, tính chống chịu

Bảng 1. Thí nghiệm so sánh giống

2. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

 • Mục đích: kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật gieo trồng
 • Phạm vi: mạng lưới khảo nghiệm giống cây trồng Quốc gia
 • Ý nghĩa: xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng hợp lý

Mục đích

Điều kiện 

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Kiểm tra giống về tiến trình kĩ thuật gieo trồng Khi giống đã trải qua thi nghiệm so sánh và được gửi đến TT khảo nghiệm giống Được thực thi trong mạng lưới khảo nghiệm vương quốc Xây dựng được quá trình kĩ thuật gieo trồng để sẵn sàng chuẩn bị sản xuất đại trà phổ thông

Bảng 2. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Mục đích : để tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà phổ thông

Mục đích Điều kiện  Phạm vi Yêu cầu khi tiến hành
Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà phổ thông

Sau khi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận

Được tiến hành trên diện tích quy hoạnh to lớn Tổ chức “ hội nghị đầu bờ ” và quảng cáo trên những phương tiện đi lại thông tin

Bảng 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

0 comments on “Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social