Saturday, 24 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

viết pt điện li sau: H2O, NaHSO3, K2SO4,Zn(OH)2 – Hoc24 – Hội Buôn Chuyện – Hội Buôn Chuyện


4
viết pt điện li sau: H2O, NaHSO3, K2SO4,Zn(OH)2 - Hoc24

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề viết pt điện li sau: H2O, NaHSO3, K2SO4,Zn(OH)2 – Hoc24, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật. Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

HOC24
Lớp học

Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
HOC24
viết pt điện li sau :
H2O, NaHSO3, K2SO4, Zn ( OH ) 2

H2O \ ( \ Leftrightarrow \ ) H + + OH –
NaHSO3 -> Na + + HSO3 –
HSO3 – < => H + + SO32 –
K2SO4 -> 2K + + SO42 –
sự phân li theo kiểu bazo : Zn ( OH ) 2 < => Zn2 + + 2OH –
sự phân li theo kiểu axit : Zn ( OH ) 2 < => H + + ZnO22 –
. Viết phương trình điện li trong nước :
a ) Các hiđroxit lưỡng tính : Al ( OH ) 3, Zn ( OH ) 2, Pb ( OH ) 2, Sn ( OH ) 2, Cr ( OH ) 3 .
b ) Các muối : NaCl. KCl, K2SO4. Al2 ( SO4 ) 3.24 H2O, KCl. MgCl2. 6H2 O, NaHCO3, Na2HPO4, NaH2PO3, Na2HPO3, NaH2PO2, [ Ag ( NH3 ) 2 ] Cl, [ Cu ( NH3 ) 4 ] SO4, [ Zn ( NH3 ) 4 ] ( NO3 ) 2 .
Bài 3. Viết phương trình điện li trong nước :

a) Các hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cr(OH)3 .

b ) Các muối : NaCl. KCl, K2SO4. Al2 ( SO4 ) 3.24 H2O, KCl. MgCl2. 6H2 O, NaHCO3, Na2HPO4, NaH2PO3, Na2HPO3, NaH2PO2, [ Ag ( NH3 ) 2 ] Cl, [ Cu ( NH3 ) 4 ] SO4, [ Zn ( NH3 ) 4 ] ( NO3 ) 2 .
Viết pt điện li của [ Zn ( NH3 ) 4 ] ( OH ) 2
Cho những chất sau : HBr, Na2s, KOH, CH3COOH, H2SO4, Ba ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2A lCl3 a ) Phân loại chất điện li mạnh, yếu b ) Viết phương trình điện li của những chất
Cho những chất : HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, HClO, H2S, HNO2, HF, CH3COOH, NaOH, KOH, Ba ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2, Zn ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, CaCl2, Na2SO4, Mg ( NO3 ) 2, NaHSO3, NaH2PO4, H2O, đường ăn, glixerol, đường glucozo, ancol, etylic. Hãy cho biết :
a / Chất nào là axit, chất nào là bazo, chất nào là hidroxit, chất nào là muối ( muối trung hòa, muối axit )
b / Chất nào là chất điện ly mạnh, chất nào là chất điện ly yếu, chất nào không điện ly ? Viết phương trình điện ly .
Chú ý : Nhớ viết những pt điện li nha những bạn .
HELP ME ! ! ! ! ! ! !
Viết những phương trình điện li sau : KHCO3, Na2HPO3, NaH2PO2, C2H5COOH, ( CH3COO ) 3F e, Mg ( OH ) 2, Al ( NO3 ) 3
Viết 2 PTHH dạng phân tử cho mỗi PTHH dạng ion rút gọn sau
( 7 ) HSO4 – + OH – → SO42 – + H2O
1 ) Trong số những chất sau, những chất nào hoàn toàn có thể phản ứng được với nhau NaOH, Fe2O3, K2SO4, CuCl2 ,
2 ) Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử và ion thu gọn của dung dịch NaHCO3 với từng dung dịch : H2SO4 loãng, KOH, Ba ( OH ) 2 dư .
Trong những trường hợp sau, trường hợp nào dẫn điện ? Xác định chất điện li ?
1. K2O nóng chảy .
2. Cho Na và H2O được dung dịch
3. CO2 vào nước

4. Đơn chất sắt kẽm kim loại : Cu, Al
5. KCl nóng chảy

Lời kết :viết pt điện li sau:  H2O, NaHSO3, K2SO4,Zn(OH)2

0 comments on “viết pt điện li sau: H2O, NaHSO3, K2SO4,Zn(OH)2 – Hoc24 – Hội Buôn Chuyện – Hội Buôn Chuyện

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social