Wednesday, 22 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Đặt bàn nhà hàng Ushi Mania – Bò Nướng Đá Phong Cách Nhật


articlewriting1
close

Chính sách bảo mật

Cảm ơn hành khách đã truy vấn và sử dụng loại sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật thông tin những thông tin mang tính riêng tư của hành khách. Thông qua chủ trương bảo mật thông tin này, chúng tôi sẽ cung ứng nội dung tổng quan nhằm mục đích minh bạch hóa những nguyên tắc tích lũy, phương pháp sử dụng, tàng trữ và giải quyết và xử lý thông tin cá thể của hành khách, cũng như hướng dẫn hành khách đưa ra quyền lựa chọn và quyết định hành động đúng đắn về việc phân phối, sử dụng và bảo vệ thông tin cá thể của mình. Vì vậy, xin vui vẻ dành thời hạn để đọc những thông tin dưới đây để hiểu hơn những hướng dẫn, cam kết của chúng tôi nhằm mục đích tôn trọng và bảo vệ thông tin cá thể của hành khách .

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Chính sách bảo mật thông tin thông tin cá thể này ( “ Chính sách ” ) được vận dụng so với Ushi Mania. Chính sách này được hiển thị trực tiếp trên website của Ushi Mania .

1.2. Chính sách này áp dụng đối với bất kỳ người nào (sau đây gọi chung là “Khách Hàng”) truy cập website, và/hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc thực hiện giao dịch với Ushi Mania (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) mà có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của người đó.

1.3. Chính sách này vận dụng so với toàn diện và tổng thể những Thương Mại Dịch Vụ của Ushi Mania mặc dầu là trực tuyến trải qua những website của Ushi Mania và / hoặc trực tiếp tại shop Ushi Mania .

2. Nguyên tắc bảo mật thông tin

2.1. Chỉ tích lũy thông tin cho những mục tiêu được nêu tại mục 3 của Chính sách này ;
2.2. Thông báo cho Khách hàng mục tiêu sử dụng thông tin cần tích lũy và chỉ sử dụng thông tin cho mục tiêu này, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ theo Chính sách này, việc sử dụng thông tin cho mục tiêu khác phải được thông tin và được sự chấp thuận đồng ý của Khách hàng ;
2.3. Chính sách này vận dụng so với tổng thể và toàn diện những Dịch Vụ Thương Mại của Ushi Mania, nhưng tùy từng thời gian, so với từng Thương Mại Dịch Vụ hoặc từng phần Dịch Vụ Thương Mại đơn cử, tùy thuộc đặc trưng và nhu yếu thiết yếu của Dịch Vụ Thương Mại đó Ushi Mania hoàn toàn có thể bổ trợ / kiểm soát và điều chỉnh những nội dung tương quan đến Chính sách này để vận dụng riêng cho những phần Dịch Vụ Thương Mại đơn cử đó ;
2.4. Tùy tình hình, nhu yếu bảo mật thông tin trong thực tiễn, Ushi Mania hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông tin hay được sự chấp thuận đồng ý của Khách hàng .
2.5. Bất kỳ thời gian nào Khách hàng truy vấn, sử dụng Thương Mại Dịch Vụ do Ushi Mania phân phối, tức là Khách hàng đồng ý chấp thuận với những pháp luật mà Ushi Mania pháp luật trong Chính sách này ( gồm có cả những phần bổ trợ, sửa đổi tùy từng thời gian ) ;
2.6. Ushi Mania sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định hành động phân phối hay không phân phối tin tức so với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không phân phối hoặc phân phối không vừa đủ tin tức thì hoàn toàn có thể sẽ có 1 số ít Dịch Vụ Thương Mại, thanh toán giao dịch không hề thực thi được hoặc quyền hạn của Khách hàng sẽ bị những hạn chế nhất định .
2.7. Nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Ushi Mania tương quan đến việc bảo mật thông tin thông tin cá thể Khách hàng do Khách hàng phân phối khi sử dụng dịch vụ chỉ toàn vẹn và không thiếu khi Khách hàng đã tuân thủ rất đầy đủ những nguyên tắc và pháp luật của Chính sách này .

3. Mục đích thu thập thông tin

Ushi Mania cam kết bảo vệ tính minh bạch khi tích lũy và sử dụng thông tin nhận diện cá thể ( PII ) được phân phối bởi, hoặc được tích lũy từ hành khách khi sử dụng những website, loại sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi .
3.1. Chúng tôi tích lũy tin tức của Khách hàng hầu hết Giao hàng cho mục tiêu tương hỗ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như :
a ) Cung cấp những dịch vụ như triển khai thanh toán giao dịch ( ví dụ : đặt trước, triển khai nhu yếu thông tin hoặc điền thông tin đặt hàng. )
b ) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp những vướng mắc của Khách hàng tương quan đến Dịch Vụ Thương Mại của Ushi Mania .
c ) Tiếp thị và thông tin đến hành khách tương quan đến những mẫu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như những đối tác chiến lược tiếp thị kế hoạch của chúng tôi và những bên thứ ba đáng đáng tin cậy khác phân phối ( tiếp thị và quảng cáo ) .
d ) Thực hiện điều tra và nghiên cứu thị trường trải qua những cuộc khảo sát để cung ứng tốt hơn như cầu của hành khách, cải tổ tính hiệu suất cao của website, chất lượng dịch vụ khách sạn, tăng cấp những loại thông tin phong phú, chiến dịch quảng cáo và / hoặc hoạt động giải trí tặng thêm của chúng tôi .
3.2. Chúng tôi tích lũy tin tức để Giao hàng cho những mục tiêu trấn áp, nâng cao chất lượng Thương Mại Dịch Vụ như :
a ) Kiểm soát người truy vấn, sử dụng Dịch Vụ Thương Mại của Ushi Mania ;
b ) Phân tích và tối ưu hóa những Dịch Vụ Thương Mại của Ushi Mania ;
c ) Nâng cao chất lượng Dịch Vụ Thương Mại của Ushi Mania ;
3.3. Ngoài những mục tiêu đề cập tại tiểu mục 3.1 và 3.2, Ushi Mania cũng hoàn toàn có thể tích lũy tin tức để ship hàng những mục tiêu khác không trái với pháp luật pháp lý như : Đăng ký thẻ thành viên, nộp đơn xin việc, phản hồi vướng mắc của người mua, theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền .

4. Phạm vi thu thập thông tin

4.1. Loại thông tin nhận diện cá thể mà chúng tôi tích lũy hoàn toàn có thể gồm có nhưng không hạn chế tên, địa chỉ nhà, nơi thao tác và địa chỉ e-mail, số điện thoại thông minh, số fax, thông tin thẻ tín dụng thanh toán, ngày sinh, giới tính và thông tin về phong thái sống như sở trường thích nghi phòng lưu trú, hoạt động giải trí vui chơi, tên – tuổi của trẻ nhỏ, và những thông tin khác thiết yếu để phân phối những nhu yếu đặc biệt quan trọng
4.2. Chúng tôi cũng hoàn toàn có thể tích lũy thông tin nhận diện phi cá thể của hành khách, ví dụ điển hình như việc hành khách sử dụng website, nguồn thông tin yêu thích, thói quen nhà hàng siêu thị, tài liệu tương quan đến việc sử dụng dịch vụ của hành khách và phản hồi so với những tặng thêm khuyễn mãi thêm và khảo sát .
4.3. Cho từng Thương Mại Dịch Vụ, mục tiêu tích lũy đơn cử khác, tùy từng thời gian Ushi Mania hoàn toàn có thể nhu yếu Khách hàng phân phối thêm 1 số ít tin tức nhằm mục đích bảo vệ việc sử dụng Thương Mại Dịch Vụ của chính Khách hàng hoặc bảo vệ việc liên hệ, thanh toán giao dịch giữa Ushi Mania và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện .

5. Phương thức thu thập thông tin

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Ushi Mania có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

5.1. Ushi Mania ý kiến đề nghị Khách hàng cung ứng tin tức trong những trường hợp sau :
a ) Một số Thương Mại Dịch Vụ của Ushi Mania được cho phép / đề xuất Khách hàng phân phối hồ sơ cá thể hoặc tạo thông tin tài khoản và để sử dụng một cách tốt nhất những Thương Mại Dịch Vụ này. Ushi Mania hoàn toàn có thể nhu yếu Khách hàng phân phối những tin tức đề cập tại Mục 4 nêu trên để cung ứng nhu yếu sử dụng Dịch Vụ Thương Mại của Khách hàng .
b ) Trường hợp Khách hàng nhu yếu Ushi Mania giải đáp những vướng mắc tương quan đến Dịch Vụ Thương Mại của Ushi Mania hoặc Khách hàng nhu yếu Ushi Mania phân phối Dịch Vụ Thương Mại ( ví dụ : đặt hàng mẫu sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, nhu yếu tương hỗ … ) thì Ushi Mania hoàn toàn có thể nhu yếu Khách hàng phân phối tin tức để giải quyết và xử lý những nhu yếu của Khách hàng một cách nhanh gọn, đúng mực ;
c ) Các trường hợp nhu yếu tích lũy tin tức khác tùy theo đặc thù của loại Thương Mại Dịch Vụ mà Khách hàng lựa chọn và nhu yếu cần phải phân phối thông tin của loại Thương Mại Dịch Vụ đó .
5.2. Ushi Mania tự tích lũy tin tức
a ) Thu thập tin tức từ những nguồn của bên thứ ba
Ushi Mania hoàn toàn có thể nhận tin tức về Khách hàng đã công bố công khai minh bạch, hợp pháp trên những nguồn thông tin của bất kể bên thứ ba nào hoặc nhận tin tức của Khách hàng từ bên thứ ba khi Ushi Mania tham gia vào những thanh toán giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó .
b ) Thu thập trong quy trình thực thi Dịch Vụ Thương Mại
Trong quy trình thực thi Dịch Vụ Thương Mại, Ushi Mania cũng hoàn toàn có thể tích lũy những tin tức của Khách hàng bằng những phương pháp tương thích khác với sự đồng ý chấp thuận của Khách hàng với phương pháp tích lũy đó .
c ) Thu thập trong quy trình Khách hàng sử dụng Thương Mại Dịch Vụ
Một số Dịch Vụ Thương Mại của Ushi Mania được cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những tin tức phát sinh trong quy trình liên lạc đó hoàn toàn có thể được tàng trữ trên mạng lưới hệ thống của Ushi Mania .
5.3. Hợp nhất tin tức
Ushi Mania hoàn toàn có thể hợp nhất tin tức Khách hàng mà Ushi Mania có được từ việc tích lũy bằng nhiều phương pháp khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thành xong tin tức để ship hàng cho những mục tiêu được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự chấp thuận đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn kiểm soát và điều chỉnh hoặc ý kiến đề nghị hủy tin tức của mình .

6. Phạm vi sử dụng và đối tượng tiếp cận thông tin

6.1. Thông tin sử dụng cho việc phân phối và thực thi Dịch Vụ Thương Mại so với Khách hàng
a ) tin tức cá thể tích lũy được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Ushi Mania để phân phối và triển khai Thương Mại Dịch Vụ cho Khách hàng. Khi thiết yếu, chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới những hình thức như : gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mại và dịch vụ mới …
b ) Chỉ những nhân viên cấp dưới đảm nhiệm và / hoặc tương quan trực tiếp đến việc khai thác thông tin để làm cơ sở phân phối, triển khai Thương Mại Dịch Vụ cho Khách hàng mới được cấp quyền truy vấn vào thông tin cá thể của Khách hàng .
6.2. Thông tin cần san sẻ hoặc buộc phải cung ứng cho bên thứ ba :
Chúng tôi hoàn toàn có thể san sẻ hoặc buộc phải cung ứng thông tin cá thể của Khách hàng cho bên thứ ba, gồm có :
• Cổng thanh toán giao dịch điện tử cho thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng thanh toán bảo đảm an toàn
• Nhà phân phối dịch vụ email để gửi email cho hành khách tương quan đến dịch vụ đặt trước của hành khách. Các nhà sản xuất hoàn toàn có thể gửi email tương quan đến thông tin tiếp thị nếu hành khách đã chấp thuận đồng ý nhận những bản tin đó và sẽ theo dõi 1 số ít chỉ số hiệu suất, ví dụ điển hình như tỷ suất mở và tỷ suất nhấp .
• Đối tác quảng cáo hoàn toàn có thể sử dụng địa chỉ email, thông tin cookie và những công nghệ tiên tiến theo dõi khác, ví dụ điển hình như px và google tag để tích lũy thông tin về hoạt động giải trí của hành khách trên website của chúng tôi và những website khác để cung ứng cho hành khách những quảng cáo tương quan dựa trên hoạt động giải trí truy vấn website và sở trường thích nghi của hành khách .

• Cung cấp cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Ushi Mania có cơ sở để tin tưởng rằng chúng tôi được ủy quyền hợp pháp hoặc được yêu cầu phải làm như vậy hoặc cần thiết phải làm như vậy để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Ushi Mania, nhân viên và người dùng khỏi việc sử dụng gian lận, lạm dụng, không phù hợp hoặc trái pháp luật các dịch vụ của chúng tôi.

• Để tăng trưởng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc trong trường hợp bất khả kháng Ushi Mania hoàn toàn có thể phải thực thi tổ chức triển khai lại, chuyển nhượng ủy quyền, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này những đơn vị chức năng thừa kế, nhận chuyển nhượng ủy quyền của Ushi Mania hoàn toàn có thể sẽ đảm nhiệm tin tức của Khách hàng để thay thế sửa chữa Ushi Mania liên tục cung ứng, triển khai Dịch Vụ Thương Mại với Khách hàng .
• Các bên khác khi có sự đồng ý chấp thuận hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng .

7. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá thể của hành khách sẽ được chỉ lưu giữ trong thời hạn thiết yếu cho mục tiêu mà tin tức được tích lũy hoặc theo nhu yếu của Hợp đồng hoặc theo pháp luật của pháp lý hiện hành hoặc cho đến khi có nhu yếu hủy bỏ từ Khách hàng hoặc tài liệu không còn tương quan đến mục tiêu tích lũy, giải quyết và xử lý khởi đầu. Xin chú ý quan tâm rằng chúng tôi không hề xóa hàng loạt hồ sơ lịch sử vẻ vang tài liệu trong một số ít trường hợp. Chẳng hạn : chúng tôi được nhu yếu giữ lại 1 số ít hồ sơ nhất định cho báo cáo giải trình kinh tế tài chính và những nguyên do cần tuân thủ .

22 comments on “Đặt bàn nhà hàng Ushi Mania – Bò Nướng Đá Phong Cách Nhật

[…] Xem thêm: Đặt bàn nhà hàng Ushi Mania – Bò Nướng Đá Phong Cách Nhật […]

[…] Xem thêm: Đặt bàn nhà hàng Ushi Mania – Bò Nướng Đá Phong Cách Nhật […]

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social