Tuesday, 31 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trả lời Hoạt động 2 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều>


articlewriting1
 • Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 49 SGK Toán 6 Cánh Diều
  Tìm tổng thể những số có hai chữ số là ước chung của a và b, biết rằng ƯCLN ( a, b ) = 80 .
 • Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều
  Tìm ƯCLN của 126 và 162 .
 • Trả lời Hoạt động 5 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều
  a ) Tìm ƯCLN ( 4,9 ) ; b ) Có thể rút gọn phân số 4/9 được nữa không ?
 • Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Hai số 24 và 35 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao?

 • Giải Bài 1 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kể không ? Vì sao ? .
 • Giải Bài 2 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Quan sát hai thanh sau : a ) Viết tập hợp ƯC ( 440,495 ) b ) Tìm ƯCLN ( 440,495 )
 • Giải Bài 3 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong 3 số sau đây : a ) 31, 22,34 ; b ) 105, 128, 135
 • Giải Bài 4 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tìm ƯCLN(126, 150). Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 126, 150

 • Giải Bài 5 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Rút gọn những phân số sau về phân số tối giản : 60/72 ; 70/95 ; 150 / 360
 • Giải Bài 6 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Phân số 4/9 bằng những phân số nào trong những phân số sau : ….
 • Giải Bài 7 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số ít game show. Có thể chia những bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam cũng như số bạn nữ được chia đều vào những đội ?
 • Giải Bài 8 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Một khu đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 48m, chiều rộng 42m. Người ta muốn chia khu đất ấy thành những mảnh hình vuông bằng nhau (với độ dài cạnh đo theo đơn vị mét là số tự nhiên) để trồng các loại rau. Có thể chia được bằng bao nhiêu cách? Với cách chia nào thì cạnh của mảnh đất hình vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu?

 • Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều
  Số 7 có phải là ước chung của 14, 49, 63 không ? Vì sao ?
 • Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều
  a ) Số 8 có phải là ước chung của 24 và 56 không ? Vì sao ? b ) Số 8 có phải là ước chung của 14 và 48 không ? Vì sao ?
 • Trả lời Hoạt động 1 trang 47 SGK Toán 6 Cánh Diều
  a ) Nêu những ước của 30 và của 48 theo thứ tự tăng dần : b ) Tìm số vừa ở trong hàng thứ nhất vừa ở trong hàng thứ hai. c ) Xác định số lớn nhất trong những ước chung của 30 và 48 .

0 comments on “Trả lời Hoạt động 2 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều>

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social