Sunday, 29 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Phát biểu nào sau đây đúng trị số điện trở


articlewriting1

Mời các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo Bộ trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án và lời giải): Điện trở – tụ điện – cuộn cảm được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và tổng hợp có chọn lọc, giúp các em cải thiện tốt kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm môn Công nghệ lớp 12.

Nội dung chính

  • Bộ trắc nghiệm Bài 2 Công nghệ 12: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm
  • Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 2 lớp 12: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm
  • Video liên quan

Bộ trắc nghiệm Bài 2 Công nghệ 12: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm

Câu 1:Điện trở có công dụng:

A. Phân chia điện áp

B. Ngăn cản dòng một chiềuC. Ngăn cản dòng xoay chiềuD. Hạn chế hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng điện và phân loại điện áp

Câu 2:Đơn vị đo điện trở là:

A. ÔmB. FaraC. HenryD. Oát

Câu 3:Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Tụ điện ngăn cản dòng xoay chiều, cho dòng một chiều đi qua .B. Cuộn cảm ngăn cản dòng một chiều, cho dòng xoay chiều đi qua .C. Tụ điện ngăn cản dòng một chiều và xoay chiều đi qua .D. Cuộn cảm ngăn cản dòng xoay chiều, cho dòng một chiều đi qua .

Câu 4:Kí hiệu của tụ hóa là:

A.

B.

C.

D.

Câu 5:Trong các tụ sau, tụ nào phân cực:

A. Tụ xoayB. Tụ giấyC. Tụ hóaD. Tụ mica

Câu 6:Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Trị số điện trở cho biết mức độ cản trở của điện trở so với dòng điện chạy qua nó .B. Trị số điện dung cho biết mức độ cản trở của tụ điện so với dòng điện chạy qua nó .C. Trị số điện cảm cho biết mức độ cản trở của cuộn cảm so với dòng điện chạy qua nó .D. Cả 3 đáp án đều đúng .

Câu 7:Trong các tụ sau, tụ nào khi mắc vào mạch nguồn điện phải đặt đúng chiều điện áp:

A. Tụ micaB. Tụ hóaC. Tụ nilonD. Tụ dầu

Câu 8:Công thức tính dung kháng là:

A. XC = 2 πƒCB. XL = 2 πƒLC. XL = 1/2 πƒL

D. XC = 1/2 πƒC

Câu 9:Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điện trở có vạch màu là địa thế căn cứ để xác lập trị số .B. Đối với điện trở nhiệt có thông số dương, khi nhiệt độ tăng thì R tăng .C. Đối với điện trở đổi khác theo điện áp, khi U tăng thì R tăngD. Đối với quang điện trở, khi ánh sáng rọi vào thì R giảm

Câu 10:Công thức tính hệ số phẩm chất:

A. Q = 2 ƒL / rB. Q = ( 2L / r ) πC. Q = ( 2 ƒL / r ) πD. Q = 2 πƒL

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 2 lớp 12: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm

Câu 1:

Đáp án:D

Vì tụ điện ngăn cản dòng một chiều, cuộn cảm chặn dòng xoay chiều .

Câu 2:

Đáp án:A

Vì fara là đơn vị chức năng đo điện dung, henry là đơn vị chức năng đo điện cảm, oát là đơn vị chức năng đo hiệu suất .

Câu 3:

Đáp án: D

Câu 4:

Đáp án:D

Vì đáp án A là tụ cố định và thắt chặt, đáp án B là tụ đổi khác, đáp án C là tụ bán chỉnh .

Câu 5:

Đáp án:C

Vì chỉ có tụ hóa là phân cực

Câu 6:

Đáp án:A

Vì dung kháng của tụ cho biết mức độ cản trở của tụ so với dòng điện chạy qua nó, cảm kháng của cuộn cảm cho biết mức độ cản trở của cuộn so với dòng điện chạy qua nó .

Câu 7:

Đáp án:B

Vì chỉ có tụ hóa phân cực .

Câu 8:

Đáp án: D

Vì đáp án B là công thức tính cảm kháng, đáp án A và C là công thức sai .

Câu 9:

Đáp án:C

Vì so với điện trở biến hóa theo điện áp, U tăng thì R giảm .

Câu 10:

Đáp án:C

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở – tụ điện – cuộn cảm file PDF hoàn toàn miễn phí.

Video liên quan

0 comments on “Phát biểu nào sau đây đúng trị số điện trở

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social