Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu


articlewriting1

Trắc nghiệm GDCD 11 bài 6 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp 23 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Trắc nghiệm Công dân 11 bài 6 tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về lý thuyết và các bài tập tình huống có đáp án kèm theo xoay quanh chủ đề Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Qua đó giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 có đáp án

Câu 1: Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là

A. Công nghiệp hóa B. Hiện đại hóa C. Công nghiệp hóa, văn minh hóa D. Tự động hóa

Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

A. Do nhu yếu phải tăng trưởng quốc gia B. Do nhu yếu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với những nước khác C. Do nhu yếu phải thiết kế xây dựng cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính văn minh, hiệu suất cao D. Do nhu yếu phải kiến thiết xây dựng nền kinh tế tri thức

Câu 3: Quan điểm nào dưới đây không đúng khi lí giải về tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

A. Do nhu yếu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với những nước khác B. Do nhu yếu phải tạo ra hiệu suất lao động xã hội cao C. Do nhu yếu phải kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội D. Do nhu yếu phải tăng trưởng nhanh để tiến lên chủ nghĩa xã hội

Câu 4: Công nghiệp hóa là gì

A. Tất yếu khách quan so với những nước đi lên chủ nghĩa xã hội B. Tất yếu khách quan so với những nước nghèo, lỗi thời C. Nhu cầu của những nước kém tăng trưởng D. Quyền lợi của những nước nông nghiệp

Câu 5: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiến bộ, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế – xã hội là

A. Công nghiệp hóa B. Hiện đại hóa C. Công nghiệp hóa, tân tiến hóa D. Tự động hóa

Câu 6: Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấy tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Công nghiệp hóa B. Hiện đại hóa C. Tự động hóa D. Trí thức hóa

Câu 7: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình thức lao động “ con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Hiện đại hóa B. Nông thôn hóa C. Công nghiệp hóa D. Tự động hóa

Câu 8: Mục đích của công nghiệp hóa là

A. Tạo ra hiệu suất lao động cao hơn B. Tạo ra một thị trường sôi động C. Tạo ra nhiều thời cơ hơn cho người lao động D. Xây dựng cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính văn minh

Câu 9: Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

A. Công nghiệp hóa luôn gắn liền với tân tiến hóa B. Các nước trên quốc tế đều thực thi đồng thời hai quy trình này C. Nước ta triển khai công nghiệp hóa muộn so với những nước khác D. Đó là nhu yếu của xã hội

Câu 10: Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là

A. Một số mặt B. To lớn và tổng lực C. Thiết thực và hiệu suất cao D. Toàn diện

Câu 11: Yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động cao hơn là một trong các nội dung của

A. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, tân tiến hóa B. Tình trạng công nghiệp hóa, văn minh hóa C. Đặc điểm quan trọng của công nghiệp hóa, văn minh hóa D. Nguyên nhân dẫn đến công nghiệp hóa, tân tiến hóa

Câu 12: Một trong những tác động to lớn, toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là

A. Xây dựng được nền kinh tế tài chính nhiều thành phần B. Con người có điều kiện kèm theo tăng trưởng tổng lực C. Các dân tộc bản địa trong nước đoàn kết, bình đẳng D. Tạo tiền đề thôi thúc sự tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội

Câu 13: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế tri thức là nội dung cơ bản nào dưới đây của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta ?

A. Phát triển can đảm và mạnh mẽ lực lượng sản xuất B. Xây dựng một cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính phải chăng, tân tiến và hiệu suất cao C. Củng cố và tăng cường vị thế chủ yếu của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

Câu 14: Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là gì?

A. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội B. Rút ngắn khoảng cách lỗi thời so với những nước tăng trưởng C. Phát triển can đảm và mạnh mẽ lực lượng sản xuất D. Tạo ra hiệu suất lao động xã hội cao

Câu 15: Để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần

A. Chuyển dịch lao động B. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính C. Chuyển đổi quy mô sản xuất D. Chuyển đổi hình thức kinh doanh thương mại

Câu 16: Quan điểm nào dưới đây về nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là đúng?

A. Chuyển mạnh từ kinh tế tài chính nông nghiệp sang kinh tế tài chính công nghiệp B. Xây dựng một nền kinh tế tri thức tổng lực gắn với tự động hóa C. Phát triển can đảm và mạnh mẽ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa D. Xây dựng một cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính hợp lý, tân tiến và hiệu suất cao

Câu 17: Giáo dục và đào tạo có vai trò nào dưới đây trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A. Quyết định B. Quốc sách số 1 C. Quan trọng. Cần thiết

Câu 18: Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội B. Bỏ qua chính sách tư bản chủ nghĩa C. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa D. Công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia

Câu 19: Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần

A. Phát triển kinh tế thị trường B. Phát triển kinh tế tri thức C. Phát triển sức khỏe thể chất cho người lao động D. Tăng số lượng người lao động

Câu 20: Để xây dựng được một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần

A. Thay đổi vùng kinh tế tài chính B. Thực hiện chủ trương kinh tế tài chính mới C. Phát triển kinh tế thị trường D. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính

Câu 21: Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động nào dưới đây?

A. Hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế tài chính – xã hội B. Hoạt động nghiên cứu và điều tra khoa học C. Hoạt động chính trị – xã hội D. Hoạt động văn hóa – xã hội

Câu 22: Phương án nào dưới đây xác định đứng trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ?

A. Phê phán, đấu tranh với hành vi cạnh tranh đối đầu không lành mạnh B. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến tân tiến vào sản xuất C. Sẵn sàng tham gia kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội D. Coi trọng đúng mức vai trò của sản phẩm & hàng hóa và sản xuất sản phẩm & hàng hóa … … … … ..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi : trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu Chuyên mục : Tài Liệu Lớp 11

0 comments on “Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social