Thursday, 02 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

cách mắc ampe kế và vôn kế | Bán Máy Nước Nóng – Banmaynuocnong


articlewriting1
Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết cụ thể

A. Phương pháp giải

Trong mạch điện có dùng ampe kế thì ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện. Mắc ampe kế sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm .
Chú ý không được mắc ampe kế trực tiếp vào hai cực của nguồn .

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để đo cường độ dòng điện trong mạch đi qua bóng đèn thì cách mắc ampe kế nào sau đây là sai?

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Am pe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau trong mạch điện. Sơ đồ hình ( 3 ) thì ampe kế được mắc song song với bóng đèn nên đây là sơ đồ sai .

Chọn C

Ví dụ 2: Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện có 1 nguồn điện, 1 bóng đèn, 1 công tắc, dây dẫn, và ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch

Ampe kế được mắc nôi tiếp trong mạch, cực dương nối về phía cực dương của nguồn, cực âm hướng về phía cực âm của nguồn điện .

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Ví dụ 3: Một bạn vẽ sơ đồ để mắc Ampe kế để đo cường độ qua các bóng đèn như hình vẽ.

Hỏi mắc mạch như thế đã đúng chưa ? Tại sao ?

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Sơ đồ mạch điện trên khi chưa mắc ampe kế có nguồn điện và hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau. Để đo cường độ dòng điện trong mạch thì cần mắc ampe kế tiếp nối đuôi nhau với hai bóng đèn. Cách mắc như hình là sai, vì ampe kế đã mắc song song với một bóng đèn .

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Đề xuất phương án để sửa chữa sơ đồ mạch điện trong hình để Ampe kế đo đúng dòng điện qua các bóng đèn.

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 2: Điền đấu thích hợp vào cực của các Ampe kế và chiều dòng điện trong mạch của bài tập 1 ở trên. Hỏi nếu có một Ampe kế bị ngược cực thì nó có chỉ đúng cường độ dòng điện chạy qua không? Tại sao?

Câu 3: Chỉ ra chỗ sai trong sơ đồ sau và sửa lại cho đúng

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 4:

Chỉ rõ những cực âm, dương của ampe kế trong những sơ đồ sau :

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 5: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có hai nguồn, hai đèn song song có hai công tắc bật tắt riêng biệt, hai ampe kế đo cường độ dòng điện qua mỗi bóng riêng biệt. Chỉ rõ các cực âm, dương của ampe kế.

Câu 6: Khi đóng khóa K, ampe kế trong hình vẽ cho biết giá trị nào?

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 7: Ampe kế được mắc như sơ đồ sau thì cho biết giá trị cường độ dòng điện nào?

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 8: Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm có: nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, có 2 ampe kế (trong đó ampe kế 1 để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 và ampe kế 2 để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ3). Biết Đ1 nối tiếp với (Đ2 song song với Đ3).

Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Phải mắc ampe kế ở đâu để biết dòng điện qua các bóng đèn khi hai khóa K1 và K3 đều đóng, K2 mở.

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 10: Cho một mạch điện như hình vẽ:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có ampe kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Hỏi mắc ampe kế ở đâu để đo được dòng điện :
a. Qua những bóng đèn .

b. Qua nguồn.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :

 • Dạng 12: Cách đổi đơn vị cường độ dòng điện cực hay, có đáp án
 • Dạng 13: Bài tập về Ampe kế cực hay, có đáp án
 • Dạng 15: Hiệu điện thế là gì, bài tập hiệu điện thế có đáp án
 • Dạng 16: Cách đổi đơn vị hiệu điện thế hay, chi tiết
 • Dạng 17: Bài tập về Vôn kế cực hay, có đáp án
 • Dạng 18: Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án
 • Dạng 19: Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

 • Giải bài tập Vật lí 7
 • Giải sách bài tập Vật lí 7
 • Giải VBT Vật Lí 7
 • 470 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án
 • Top 37 Đề thi Vật Lí 7 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại banmaynuocnong.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

0 comments on “cách mắc ampe kế và vôn kế | Bán Máy Nước Nóng – Banmaynuocnong

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social