Wednesday, 22 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 VBT Toán 4 tập 1: Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp?


20190612030614giai bai 1 2 3 4 trang 20 vo bai tap sbt toan 4 tap 1 2 1514579864
Bài 18. Yến, tạ, tấn – SBT Toán lớp 4 : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Nối mỗi vật với số đo thích hợp ; Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp ? …

1: Nối mỗi vật với số đo thích hợp

20190612030614giai bai 1 2 3 4 trang 20 vo bai tap sbt toan 4 tap 1 1 1514579864

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a ) 3 yến = … kg 2 yến = … kg
10 kg = … yến 7 yến = … kg
2 yến 5 kg = … kg 7 yến 2 kg = … kg
b ) 1 tạ = … yến
10 yến = … tạ
1 tạ = … kg
100 kg = … tạ
3 tạ = … yến
8 tạ = … yến
5 tạ = … kg
5 tạ 8 kg = … kg
c ) 1 tấn = … tạ 4 tấn = … tạ
10 tạ = … tấn 9 tấn = … tạ
1 tấn = … kg 7 tấn = 7 … kg
1000 kg = … tấn 3 tấn 50 kg = … kg

3: Điền dấu >, <, =

5 tấn … … 35 tạ 32 yến – 20 yến … … 12 yến 5 kg
2 tấn 70 kg … … 2700 kg 200 kg x 3 … … 6 tạ
650 kg … … 6 tạ rưỡi 5 tấn … … … … 30 tạ : 6

4: Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp?

20190612030614baigiai

1: Nối

20190612030614giai bai 1 2 3 4 trang 20 vo bai tap sbt toan 4 tap 1 2 1514579864

Quảng cáo

2: Viết số thích hợp

a) 3 yến = 30 kg

2 yến = 20 kg
10 kg = 1 yến 7 yến = 70 kg
2 yến 5 kg = 25 kg 7 yến 2 kg = 72 kg
b ) 1 tạ = 10 yến
10 yến = 1 tạ
1 tạ = 100 kg
100 kg = 1 tạ
3 tạ = 30 yến
8 tạ = 80 yến
5 tạ = 500 kg
5 tạ 8 kg = 508 kg
c ) 1 tấn = 10 tạ 4 tấn = 40 tạ
10 tạ = 1 tấn 9 tấn = 90 tạ
1 tấn = 1000 kg 7 tân = 7000 kg
1000 kg = 1 tấn 3 tấn 50 kg = 3050 kg

3: Điền >, <, =

5 tấn > 35 tạ 32 yến – 20 yến < 12 yến 5 kg
2 tấn 70 kg < 2700 kg 200 kg x 3 = 6 tạ
650 kg = 6 tạ rưỡi 5 tấn > 30 tạ : 6

4: Tóm tắt

Gạo tẻ : 3 tấn 8 tạQuảng cáo
Gạo nếp ít hơn gạo tẻ : 12 tạ
Gạo tẻ và gạo nếp : … tạ ?

Bài giải 

Số gạo tẻ có trong kho là :

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

38 – 12 = 36 ( tạ
Đáp số : 38 tạ gạo tẻ
26 tạ gạo nếp

0 comments on “Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 VBT Toán 4 tập 1: Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social