Friday, 20 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trong bản vẽ chi tiết thể hiện mấy nội dung


articlewriting1
Đề bài : So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết cụ thể. Bản vẽ lắp dùng để làm gì ?Nội dung chính

  • A. Bản vẽ lắp:
  • B. Bản vẽ chi tiết:
  • C. Bài tập: Câu hỏi trắc nghiệm
  • Video liên quan

Lời giải

* So sánh

– Giống nhau : Đều là bản vẽ kỹ thuật và có hình màn biểu diễn, size và khung tên
– Khác nhau :

Bản vẽ lắp

Bản vẽ chi tiết

– Không có nhu yếu kỹ thuật
– Bảng kê : gồm số thứ tự, tên gọi cụ thể, số lượng, vật tư .
– Nhờ những chi tiết cụ thể lắp ghép với nhau tạo nên một bộ phận máy hoặc máy
– Yêu cầu kĩ thuật : gồm hướng dẫn về gia công, xử lí mặt phẳng …
– Không có bảng kê
– Bản vẽ cụ thể là một trong những thành phần để thiết kế xây dựng lên bản vẽ lắp

* Bản vẽ lắp dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm

[CHUẨN NHẤT] So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết nhé:

A. Bản vẽ lắp:

I. Nội dung của bản vẽ lắp

Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật hầu hết dùng trong phong cách thiết kế, lắp ráp và sử dụng mẫu sản phẩm .
Bản vẽ lắp diễn đạt hình dạng, cấu trúc của loại sản phẩm và vị trí đối sánh tương quan giữa những cụ thể máy của mẫu sản phẩm .
[CHUẨN NHẤT] So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết (ảnh 2)Hình màn biểu diễn : Gồm hình chiếu và hình cắt miêu tả hình dạng, cấu trúc và vị trí những cụ thể máy của bộ vòng đai .
Kích thước : Gồm size chung của mẫu sản phẩm, size lắp của những chi tiết cụ thể .
Bảng kê : Gồm số thứ tự, tên gọi cụ thể, số lượng, vật tư
Khung tên : Tên mẫu sản phẩm, tỷ suất, kí hiệu bản vẽ, cơ sở phong cách thiết kế

II. Đọc bản vẽ lắp

Đọc bản vẽ lắp là trải qua những nội dung của bản vẽ lắp để biết được hình dạng. Kết cấu của mẫu sản phẩm và vị trí đối sánh tương quan giữa những chi tiết cụ thể của mẫu sản phẩm .
Khi đọc thường theo trình tự nhất định .
– Khung tên .
– Bảng kê .
– Hình trình diễn .
– Kích thước .
– Phân tích chi tiết cụ thể .
– Tổng hợp .
[CHUẨN NHẤT] So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết (ảnh 3)

Lưu ý:

1. Cho phép vẽ một phần hình cắt ( hình cắt cục bộ ) ở trên hình chiếu .
2. Kích thước chung : kích cỡ chiều dài, chiều cao và chiều rộng của loại sản phẩm .
3. Kích thước lắp : kích cỡ chung của hai chi tiết cụ thể ghép với nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính ren .
4. Vị trí của chi tiết cụ thể : mỗi chi tiết cụ thể được tô một màu để xác lập vị trí của nó ở trên bản vẽ .
5. Trình tự tháo lắp : ghi số chi tiết cụ thể theo trình tự tháo và lắp .

B. Bản vẽ chi tiết:

I. Định nghĩa:

Bản vẽ chi tiết cụ thể là bản vẽ vừa thể hiện được hình dạng, vừa thể hiện được size và những nhu yếu kỹ thuật trong bản vẽ. Thường thì bản vẽ chi tiết cụ thể gồm : Các hình màn biểu diễn, khung bản vẽ và khung tên, những số lượng size và những nhu yếu kỹ thuật. Bản vẽ cụ thể là tài liệu kĩ thuật dùng trong việc sản xuất và kiểm tra chi tiết cụ thể .

II. Cách đọc bản vẽ chi tiết

Trình tự đọc bản vẽ
Gồm 5 bước :
1. Đọc nội dung trong khung tên .
2. Phân tích những hình chiếu, hình cắt .
3. Phân tích size .
4. Đọc nhu yếu kĩ thuật .
5. Mô tả hình dáng và cấu trúc của chi tiết cụ thể, tác dụng của cụ thể đó .
Bản vẽ ống lót :
Tên gọi cụ thể : ống lót .
Vật liệu : thép
Tỉ lệ : 1 : 1
[CHUẨN NHẤT] So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết (ảnh 4)Tên gọi hình chiếu : hình chiếu cạnh
Vị trí hình cắt : cắt ở vị trí hình chiếu đứng .
Kích thước chung của chi tiết cụ thể : 28 mm, 30 mm .
Kích thước những phần của cụ thể : Đường kính ngoài 18 mm, đường kính lỗ 16 mm, chiều dài 30 mm .
Gia công : làm tù cạnh
Xử lí mặt phẳng : mạ kẽm .
Mô tả hình dạng và cấu trúc của cụ thể : ống hình tròn trụ tròn .
Công dụng của chi tiết cụ thể dùng để lót giữa những cụ thể .
Phân loại bản vẽ kỹ thuật
Bản vẽ kỹ thuật gồm có :
– Bản vẽ cụ thể
– Bản vẽ lắp ráp

– Bản vẽ tháo rời

– Bản vẽ sơ đồ

C. Bài tập: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:Bản vẽ lắp thể hiện:

A. Hình dạng mẫu sản phẩm
B. Kết cấu mẫu sản phẩm
C. Vị trí đối sánh tương quan giữa những cụ thể của loại sản phẩm
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2:Bản vẽ lắp dùng trong:

A. Thiết kế mẫu sản phẩm
B. Lắp ráp loại sản phẩm
C. Sử dụng loại sản phẩm
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3:Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Đáp án: C

Đó là hình trình diễn, size, bảng kê, khung tên .

Câu 4:Bản vẽ lắp có thêm nội dung nào mà bản vẽ chi tiết không có?

A. Hình trình diễn
B. Kích thước
C. Bảng kê
D. Khung tên

Đáp án: C

Câu 5:Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết?

A. Hình màn biểu diễn
B. Yêu cầu kĩ thuật
C. Kích thước
D. Khung tên

Đáp án: B

Câu 6:Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm mấy bước?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Đáp án: C

Đó là hình màn biểu diễn, size, bảng kê, khung tên, nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể, tổng hợp .

Câu 7:Trình tự đọc bản vẽ lắp khác trình tự đọc bản vẽ chi tiết ở chỗ có thêm bước:

A. Bảng kê
B. Phân tích chi tiết cụ thể
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 8:Kích thước trên bản vẽ lắp là:

A. Kích thước chung
B. Kích thước lắp
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 9:Kích thước chung trên bản vẽ lắp là kích thước:

A. Chiều dài mẫu sản phẩm
B. Chiều rộng loại sản phẩm
C. Chiều cao mẫu sản phẩm
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10:Trình tự đọc bản vẽ lắp là:

A. Khung tên, bảng kê, hình trình diễn, size, nghiên cứu và phân tích cụ thể, tổng hợp
B. Khung tên, hình màn biểu diễn, bảng kê, size, nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể, tổng hợp

C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp

D. Hình màn biểu diễn, khung tên, bảng kê, nghiên cứu và phân tích cụ thể, size, tổng hợp

Đáp án: A

Video liên quan

One comment on “Trong bản vẽ chi tiết thể hiện mấy nội dung

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social