Sunday, 14 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 2 (có đáp án): Các thành phần của ngôn ngữ lập trình


articlewriting1

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 2 (có đáp án): Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Ngữ nghĩa trong ngôn từ lập trình phụ thuộc vào nhiều vào ý muốn của người lập trình tạo ra

B. Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có 3 thành phần là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa, nên việc khai báo kiểu dữ liệu, hằng, biến,… được áp dụng chung như nhau cho mọi ngôn ngữ lập trình

C. Cú pháp của một ngôn từ lập trình là bộ quy tắc được cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn từ đó
D. Các ngôn từ lập trình đều có chung một bộ vần âm
Hiển thị đáp án

Trả lời: Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn ngữ đó. Dựa vào chúng, người lập trình và chương trình dịch biết được tổ hợp nào của các kí tự trong bảng ch ữ cái là hợp lệ và tổ hợp nào là không hợp lệ. Nhờ đó, có thể mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiện.

Đáp án: C

Câu 2: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

A. Ngoài bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngôn từ lập trình còn có những quy tắc để khai báo biến, hằng, …
B. Ngoài bảng vần âm, hoàn toàn có thể dùng những kí tự thông dụng trong toán học để viết chương trình
C. Chương trình có lỗi cú pháp hoàn toàn có thể được dịch ra ngôn từ máy nhưng không thực thi được
D. Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình. Dựa vào chúng, người lập trình và chương trình dịch biết được tổng hợp nào của những kí tự trong bảng ch ữ cái là hợp lệ và tổng hợp nào là không hợp lệ. Nhờ đó, hoàn toàn có thể diễn đạt đúng mực thuật toán để máy triển khai .

Đáp án: D

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về biến?

A. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình triển khai
B. Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị đổi khác trong quy trình thực thi chương trình
C. Biến hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại giá trị khác nhau
D. Biến hoàn toàn có thể đặt hoặc không đặt tên gọi
Hiển thị đáp án

Trả lời: Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Đáp án: B

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về hằng?

A. Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực thi
B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị biến hóa trong quy trình triển khai chương trình
C. Hằng hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại giá trị khác nhau
D. Hằng được chương trình dịch bỏ lỡ
Hiển thị đáp án

Trả lời: Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện hay có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Đáp án: A

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về tên?

A. Tên gọi là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình triển khai
B. Tên gọi là đại lượng được đặt tên và có giá trị đổi khác trong quy trình triển khai chương trình
C. Tên gọi hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại giá trị khác nhau
D. Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn từ lập trình xác lập
Hiển thị đáp án

Trả lời: Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xác định, dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. Các tên này không được trùng với tên dành riêng.

Đáp án: D

Câu 6: Trong tin học, hằng là đại lượng

A. Có giá trị biến hóa trong quy trình thực thi chương trình
B. Có giá trị không biến hóa trong quy trình triển khai chương trình
C. Được đặt tên
D. Có thể đổi khác giá trị hoặc không biến hóa giá trị tùy thuộc vào bài toán
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Hằng là đại lượng có giá trị không đổi khác trong quy trình thực thi chương trình hay là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình triển khai .

Đáp án: B

Câu 7: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là

A. Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch

B. Chương trình dịch, bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa
C. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa
D. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các thành phần của ngôn từ lập trình là :
+ Bảng vần âm là tập những kí tự được dùng để viết chương trình .
+ Cú pháp là bộ quy tắc để viết chương trình .
+ Ngữ nghĩa xác lập ý nghĩa thao tác cần phải triển khai, ứng với tổng hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó .

Đáp án: C

Câu 8: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng

A. Tên dành riêng là tên do người lập trình đặt
B. Tên dành riêng là tên đã được ngôn từ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác lập, không được sử dụng với ý nghĩa khác
C. Tên dành riêng là tên đã được ngôn từ lập trình qui định đúng với ý nghĩa riêng xác lập, hoàn toàn có thể được định nghĩa lại
D. Tên dành riêng là những hằng hay biến
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Tên dành riêng là tên đã được ngôn từ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác lập, không được sử dụng với ý nghĩa khác .
Ví dụ :
+ Trong Pascal : program, use, type …
+ Trong C + + : main, if, while …

Đáp án: B

Câu 9: Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

A. Tên chuẩn là tên do người lập trình đặt
B. Tên chuẩn là tên đã được ngôn từ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác lập, không được sử dụng với ý nghĩa khác
C. Tên chuẩn là tên đã được ngôn từ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác lập, hoàn toàn có thể được định nghĩa lại
D. Tên chuẩn là những hằng hay biến
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Tên chuẩn là tên đã được ngôn từ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác lập, hoàn toàn có thể được định nghĩa lại với ý nghĩa và mục tiêu khác .
Ví dụ :
+ Trong Pascal : abs, sqr, sqrt …
+ Trong C + + : cin, cout, getchar …

Đáp án: C

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất

A. Biến dùng trong chương trình phải khai báo
B. Biến được chương trình dịch bỏ lỡ
C. Biến hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại giá trị khác nhau
D. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình triển khai
Hiển thị đáp án

Trả lời: Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Biến dùng trong chương trình phải khai báo.

Đáp án: A

Xem thêm những bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 tinh lọc, có đáp án khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0 comments on “Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 2 (có đáp án): Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social