Monday, 30 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3 (có đáp án): Cấu trúc chương trình


articlewriting1

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3 (có đáp án): Cấu trúc chương trình

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phần tên chương trình nhất thiết phải có

B. Phần khai báo bắt buộc phải có

C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
D. Phần thân chương trình hoàn toàn có thể có hoặc không
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Cấu trúc một chương trình gồm :
+ Phần khai báo : hoàn toàn có thể có hoặc không
+ Phần thân : Bắt buộc phải có

Đáp án: C

Câu 2: Từ khóa USES dùng để:

A. Khai báo tên chương trình
B. Khai báo hằng
C. Khai báo biến
D. Khai báo thư viện
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Mỗi ngôn từ lập trình thường có sẵn 1 số ít thư viện cung ứng 1 số ít chương trình thông dụng đã được lập sẵn. Để sử dụng chương trình đó cần khai báo thư viện chứa nó. Ví dụ trong Pascal từ khóa USES dùng để khai báo thư viện, trong C + + là từ khóa # include .

Đáp án: D

Câu 3: Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

A. Const A : 50 ;
B. CONst A = 100 ;
C. Const : A = 100 ;
D. Tất cả đều sai
Hiển thị đáp án

Trả lời: Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình. Cấu trúc khai báo hằng trong Pascal là: Const = ;

Đáp án: B

Câu 4: Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …?

A. BEGIN … END .
B. BEGIN … END
C. BEGIN … END ,
D. BEGIN … END ;
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Phân thân chương trình là dãy lệnh trong khoanh vùng phạm vi được xác lập bởi cặp tín hiệu khởi đầu và kết thúc tạo thành thân chương trình. Ví dụ thân chương trình trong Pascal là cặp từ khóa “ BEGIN … END. ” .

Đáp án: A

Câu 5:Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời gian thực thi chương trình
B. Biến đơn là biến chỉ nhận những giá trị không đổi và Open nhiều lần trong chương trình
C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị không đổi và Open nhiều lần trong chương trình
D. Trong Pascal, toàn bộ những biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và Open nhiều lần trong chương trình
Hiển thị đáp án

Trả lời: Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình và có giá trị không đổi trong chương trình.

Đáp án: C

Câu 6: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

A. Trong Pascal, toàn bộ những biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí
B. Trong Pascal, tổng thể những biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời gian thực thi chương trình
C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng
D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong Pascal, tổng thể những biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí. Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời gian triển khai chương trình được gọi là biến đơn .

Đáp án: A

Câu 7: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình

B. Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời gian thực thi chương trình
C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí
D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời gian triển khai chương trình được gọi là biến đơn .
Trong Pascal, tổng thể những biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí. Biến thường có giá trị biến hóa và Open nhiều lần trong chương trình .

Đáp án: B

Câu 8: Xét chương trình Pascal dưới đây:

PROGRAM vi_du;

BEGIN Writeln (‘Xin chao cac ban’);

Writeln(‘Moi cac ban lam quen voi Pascal’);

END.

Chọn phát biểu sai ?
A. Khai báo tên chương trình là vi du
B. Khai báo tên chương trình là vi_du
C. Thân chương trình có hai câu lệnh
D. Chương trình không có khai báo hằng
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Khai báo tên chương trình là vi_du. Có hai câu lệnh để đưa ra màn hình hiển thị hai câu :
‘ Xin chao cac ban
‘ Moi cac ban lam quen voi Pascal ’
Chương không có khai báo hằng, biến, thư viện …

Đáp án: A

Câu 9: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong phần khai báo, nhất thiết phải khai báo tên chương trình để tiện ghi nhớ nội dung chương trình
B. Dòng khai báo tên chương trình cũng là một dòng lệnh
C. Để sử dụng những chương trình lập sẵn trong những thư viện do ngôn từ lập trình phân phối, cần khai báo những thư viện này trong phần khai báo
D. Ngôn ngữ lập trình nào có mạng lưới hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình
Hiển thị đáp án

Trả lời:

+ Trong phần khai báo, không nhất thiết phải khai báo tên chương trình và dòng khai báo tên chương trình không là một dòng lệnh vì những lệnh được triển khai trong thân chương trình → loại A. B .
+ Chưa chắc ngôn từ lập trình nào có mạng lưới hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình vì nó còn phụ thuộc vào vào ngôn từ, câu lệnh, từ khóa … của ngôn từ đó → loại D
+ Để sử dụng những chương trình lập sẵn trong những thư viện do ngôn từ lập trình phân phối, cần khai báo những thư viện này trong phần khai báo

Đáp án: C

Câu 10: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời gian thực thi chương trình
B. Khai báo hằng còn xác lập cả đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí
C. Trong Pascal, tổng thể những biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời gian triển khai chương trình
D. Khai báo hằng còn xác lập cả kiểu của hằng
Hiển thị đáp án

Trả lời:

Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị Open nhiều lần trong chương trình và có giá trị không đổi trong chương trình. Khi Khai báo hằng còn xác lập cả kiểu tài liệu của hằng .

Đáp án: D

Xem thêm những bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 tinh lọc, có đáp án khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0 comments on “Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 3 (có đáp án): Cấu trúc chương trình

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social