Wednesday, 07 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên, dân cư và xã hội


articlewriting1

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên, dân cư và xã hội

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên, dân cư và xã hội

Câu 1. Diện tích của Trung Quốc đứng sau các quốc gia nào sau đây?

Quảng cáo

A. LB Nga, Ca-na-đa, Ấn Độ .
B. LB Nga, Ca-na-đa, Hoa Kì .
C. LB Nga, Ca-na-đa, Bra-xin .
D. LB Nga, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục I, SGK/86 địa lí 11 cơ bản.

Câu 2. Quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây không có đường biên giới với Trung Quốc?

A. Nước Ta. B.Lào.
C. Mi-an-ma. D.Thái Lan .

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 3. Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là

A. Núi cao và hoang mạc .
B. Núi thấp và đồng bằng .
C. Đồng bằng và hoang mạc .
D. Núi thấp và hoang mạc .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục I, SGK/86 địa lí 11 cơ bản.

Câu 4. Đồng bằng nào của Trung Quốc nằm ở hạ lwau sông Trường Giang?

A. Đông Bắc. B.Hoa Bắc .
C. Hoa Trung. D. Hoa Nam .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 5. Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là:

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam .
B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam .
C. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam, Hoa Trung .
D. Đông Bắc, Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 6. Đồng bằng nào chịu nhiều lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc?

A. Đông Bắc. B. Hoa Bắc .
C. Hoa Trung. D.Hoa Nam .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 7. Các kiểu khí hậu nào chiếm ưu thế ở miền Đông Trung Quốc?

A. Cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa .
B. Nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa .
C. Ôn đới lục địa và ôn đới gió mùa .
D. Cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới lục địa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 8. Khóang sản nổi tiếng ở miền Đông Trung Quốc là

A. Dầu mỏ và khí tự nhiên .
B. Quặng sắt và than đá .
C. Than đá và khí tự nhiên .
D. Các tài nguyên sắt kẽm kim loại màu .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 9. Miền Tây Trung Quốc hình thành các vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn là do

A. Ảnh hưởng của núi ở phía đông .
B. Có diện tích quy hoạnh quá lớn .
C. Khí hậu ôn đới hải dương ít mưa .
D. Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 10. Địa hình miền Tây Trung Quốc:

A. Gồm hàng loạt những dãy núi cao và đồ sộ .
B. Gồm những dãy núi cao, những sơn nguyên đồ sộ xen lẫn những bồn địa .

C. Là các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất đai màu mỡ.

D. Là vùng tương đối thấp với những bồn địa rộng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 11. Sông nào sau đây không bắt nguồn từ miền Tây Trung Quốc?

A. Trường Giang. B.Hoàng Hà .
C. Hắc Long Giang. D.Mê Công .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 12. Tài nguyên chính của miền Tây Trung Quốc là

A. Đất phù sa phì nhiêu và những tài nguyên sắt kẽm kim loại màu .
B. Đất phù sa phì nhiêu, rừng và đồng cỏ .
C. Rừng, đồng cỏ và những tài nguyên sắt kẽm kim loại màu .
D. Rừng, đồng cỏ và những tài nguyên .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 13. Giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc không có sự khác biệt rõ rệt về

A. Khí hậu. B. Địa hình .
C. Diện tích. D. Sông ngòi .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Câu 14. Dân tộc nào chiếm đa số ở Trung Quốc?

A. Dân tộc Hán. B.Dân tộc Choang .
C. Dân tộc Tạng. D. Dân tộc Hồi .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục III, SGK/88 địa lí 11 cơ bản.

Câu 15. Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

A. Các thành phố lớn .
B. Các đồng bằng châu thổ .
C. Vùng núi và biên giới .
D. Dọc biên giới phía nam .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục III, SGK/88 địa lí 11 cơ bản.

Câu 16. Dân cư Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông vì miền này

A. Là nơi sinh sống truyền kiếp của nhiều dân tộc bản địa .
B. Có điều kiện kèm theo tự nhiên thuận tiện, thuận tiện cho giao lưu .
C. Ít thiên tai .
D. Không có lũ lụt rình rập đe dọa hằng năm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích :Miền Đông Trung Quốc là các vùng đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi và là nơi tập trung nhiều trung tâm công nghiệp nhất của Trung Quốc nên dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực này.

Câu 17.nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ suất gia tăng dân số tư nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm là do

A. Tiến hành chủ trương dân số rất triệt để .B. Sự tăng trưởng nhanh của y tế, giáo dục .
C. Sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế tài chính .
D. Tâm lí không muốn sinh nhiều con của dân cư .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích :Mục III, SGK/89 địa lí 11 cơ bản.

Câu 18. Một trong những tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số rất triệt để ở Trung Quốc là

A. Làm ngày càng tăng thực trạng bất bình đẳng trong xã hội.
B. Mất cân đối giới tính nghiêm trọng .
C. Mất cân đối phân bổ dân cư .
D. Tỉ lệ dân nông thôn giảm mạnh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trung Quốc thực hiện chính sách dân số triệt để, mỗi gia đình chỉ có 1 con nên không những làm giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên mà còn gây nên tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng (nam cao hơn nữ rất nhiều, nhiều đàn ông Trung Quốc phải lấy vợ nước khác).

Câu 19. Trung Quốc thời kì cổ, trung đại không có phát minh nào sau đây?

A. La bàn. B.Giấy.
C. Kĩ thuật in. D.Chữ la tinh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục III, SGK/90 địa lí 11 cơ bản.

Câu 20. Cho bảng số liệu:

Dân số Trung Quốc năm năm trước
( Đơn vị : triệu người )
Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11
Nhận xét nào sau đây là đúng ?
A. Tỉ lệ dân thành thị là 45,2 % .
B. Tỉ lệ dân số nam là 48,2 % .
C. Tỉ số giới tính là 105,1 % .
D. Cơ cấu dân số cân đối .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:

– Tỉ lệ dân thành thị 54,8 % ; dân nông thôn 45,2 % .
– Tỉ số giới tính 105,1 % -> Cơ cấu dân số mất cân đối ( nam nhiều hơn nữ ) .
Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0 comments on “Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên, dân cư và xã hội

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social