Sunday, 25 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 11 học kì 1


articlewriting1

Đề bài

I. PHẦN CHUNG: (8,0 điểm) Dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1: (2,0 điểm)

Hoàn thành các phương trình hóa học sau dưới dạng phân tử và phương trình ion rút gọn:

a) KOH + HCl

b) Ca(NO3)2 + Na2CO3

Câu 2: (2,0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt những dung dịch bị mất nhãn sau : Ba ( NO3 ) 2, Na3PO4, KCl, NaNO3

Câu 3: (2,0 điểm)

Viết những phương trình phản ứng hóa học triển khai chuỗi phản ứng sau :

tong hop cac phuong trinh hoa hoc lop 11 hoc ki 1 61f9befe80140752a683a837351ac98a

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho 1,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO công dụng trọn vẹn với 39,4 gam dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,448 lít khí NO ( đktc ) ( loại sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch A .

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất có trong 1,2 gam hỗn hợp X.

A. 70% và 30%. B. 60% và 40%.

C. 50% và 50%. D. 20% và 80%.

b) Tính nồng độ phần trăm của muối có trong dung dịch A.

A. 14,54% B. 16,54%

C. 14,45% D. 15,54%

II. PHẦN TỰ CHỌN: (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai câu: Câu 5A hoặc Câu 5B để làm bài

Câu 5A: (2,0 điểm) Theo chương trình chuẩn

Đốt cháy trọn vẹn 1,48 gam một hợp chất hữu cơ sau phản ứng thu được 3,52 gam CO2 và 1,8 gam H2O

a) Tìm công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.

A. C4H10O. B. C2H5O.

C. CH4O. D. C2H4O.

b) Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ biết khi hóa hơi 7,4 gam hợp chất hữu cơ có thể tích đúng bằng thể tích của 3,2 gam oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

A. C2H6O. B. C2H4O.

C. C4H10O. D. C3H6O2.

Câu 5B: (2,0 điểm) Theo chương trình nâng cao

Cho dung dịch X có chứa axit HCOOH 0,1 M có hằng số phân li là Ka = 1,6. 10-4 ( Bỏ qua sự điện li của H2O )

a) Tính pH của dung dịch X.

A. 2,4. B. 2,2.

C. 2,6. D. 2,3.

b) Tính độ điện li của HCOOH.

A. 3,29%. B. 3,92%.

C. 2,93%. D. 2,39%.

c) Khi cho 5,85 gam NaCl vào dung dịch X thì độ điện li của HCOOH như thế nào? Giải thích?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Tăng sau đó giảm dần.

D. Không đổi.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

a ) Phương trình phân tử : KOH + HCl KCl + H2OPhương trình ion rút gọn : OH – + H + H2Ob ) Phương trình phân tử : Ca ( NO3 ) 2 + Na2CO3 CaCO3 + 2N aNO3Phương trình ion rút gọn : Ca2 + + CO32 – CaCO3

Câu 2:

Chất thử

Thuốc thử

Ba(NO3)2

Na3PO4

KCl

NaNO3

AgNO3

Không hiện tượng kỳ lạ vàng trắng Không hiện tượng kỳ lạ

Na2SO4

trắng Không hiện tượng kỳ lạ

PTHH :Na3PO4 + 3A gNO3 Ag3PO4 vàng + 3N aNO3KCl + AgNO3 KNO3 + AgCl trắng

Ba(NO3)2 + Na2SO4 2NaNO3 + BaSO4 trắng

Câu 3:

tong hop cac phuong trinh hoa hoc lop 11 hoc ki 1 9d10f36a32b79ad70451a2a7a0a96bd4

Câu 4:

a)Đáp án B

b)Đáp án D

Câu 5A:

a)Đáp án A

b)Đáp án C

Câu 5B:

a)Đáp án A

b)Đáp án B

c)Đáp án D

Xem lời giải chi tiết đề thi học kì 1 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

0 comments on “Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 11 học kì 1

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social