Monday, 28 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Tộc người ở nước ta sử dụng chữ phạn là?


articlewriting1

Câu hỏi:

Tộc người ở nước ta sử dụng chữ phạn là ?
A. Dân tộc Khơme

B. Dân tộc Thái

C. Dân tộc Chăm
D. Tất cả những dân tộc bản địa ở Tây Nguyên

Đáp án đúng C.

Tộc người ở nước ta sử dụng chữ phạn là dân tộc bản địa Chăm, tiếng Chăm có 65 ký hiệu và 24 chân ngữ bắt nguồn từ mạng lưới hệ thống bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ .

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Người Ấn Độ sớm có chữ viết như chữ cổ vùng sông Ấn đã có khoảng từ 3000 năm TCN, chữ cổ vùng sông Hằng có thể có từ 1000 năm TCN. Ban đầu là kiểu chữ đơn sơ Brahimi, được dùng để khắc trên cột A-sô-ca, rồi được nâng lên sáng tạo thành hệ chữ Phạn ( Sanskrir) được hoàn thiện từ thời A-sô-ca cả chữ viết và ngữ pháp. Ngôn ngữ Phạn đùng phổ biến dưới thời Gúp-ta trong việc viết văn bia Ngôn ngữ và văn tự phát triển là điều kiện để chuyển tải, truyền bá văn học, văn hoá Ấn Độ.

Nước Ta có 54 đồng đội dân tộc bản địa chung sống tự do trên chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trong đó dân số người Chăm tại Nước Ta theo số liệu Tổng tìm hiểu dân số và nhà ở năm 2019 là 178.948 người, năm 2009 là 161.729 người, xếp thứ 14 về dân số trong hội đồng những dân tộc bản địa Nước Ta .
Người Chăm là một trong 54 dân tộc bản địa thuộc thành phần dân tộc bản địa địa phương cư trú truyền kiếp ở miền Trung Nước Ta. Người Chăm được xác lập là dân cư địa phương ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Nước Ta và đã có quy trình định cư truyền kiếp ở khu vực này. Trải qua hàng ngàn năm, dưới những biến cố lịch sử dân tộc, xã hội nên lúc bấy giờ người phân bổ thoáng rộng ở khắp những tỉnh phía Nam Nước Ta như Tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long Khánh, Bình Phước, Tây Ninh, Châu Đốc và Thành phố Hồ Chí Minh .
Chămpa là dân tộc bản địa có chữ viết sớm nhất Khu vực Đông Nam Á. Theo những nghiên cứu và điều tra về văn bia cổ, ngay từ thế kỷ thứ VI người Chăm đã có chữ viết của mình. Tiếng Chăm có 65 ký hiệu và 24 chân ngữ bắt nguồn từ mạng lưới hệ thống bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ. Chữ viết Chăm cũng không ngừng triển khai xong và tăng trưởng .

0 comments on “Tộc người ở nước ta sử dụng chữ phạn là?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social