Friday, 01 July, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Luyện tập: Giải bài 21 22 23 24 25 trang 14 sgk Toán 6 tập 1


Giaibaisgk.com 14
Luyện tập Bài § 4. Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con, chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 21 22 23 24 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1 gồm có tổng hợp công thức, kim chỉ nan, chiêu thức giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp những em học viên học tốt môn toán lớp 6 .

Lý thuyết

1. Số phần tử của một tập hợp

Cho những tập hợp sau :
\ ( \ begin { array } { l } A = \ left \ { 5 \ right \ } \ \ B = \ left \ { { x ; y } \ right \ } \ \ C = \ left \ { { 1 ; 2 ; 3 ; … ; 100 } \ right \ } \ \ N = \ left \ { { 0 ; 1 ; 2 ; … } \ right \ } \ end { array } \ )

Ta nói rằng tập hợp A có một phần tử, tập hợp B có hai phần tử, tập hợp C có 100 phần tử, tập hợp N có vô số phần tử

Chú ý :
– Tập hợp không có thành phần nào gọi là tập hợp rỗng .
– Tập hợp rỗng được kí hiệu là \ ( \ emptyset \ )
Một tập hợp hoàn toàn có thể có một thành phần, nhiều thành phần, có vô số thành phần, cũng hoàn toàn có thể không có thành phần nào .

2. Tập hợp con

Giaibaisgk.com 15

\ ( \ begin { array } { l } E = \ left \ { { x, y } \ right \ }, \ \ F = \ left \ { { x, y, c, d } \ right \ } \ end { array } \ )
Nhận xét : Nếu mọi thành phần của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B .
– Ta kí hiệu \ ( A \ subset B \ ) hay \ ( B \ supset A \ )
– Đọc là A là tập hợp con của tập hợp B, hoặc A chứa trong B hoặc B chứa A .

– Nếu \(A \subset B\) và \(B \subset A\) thì ta nói A và B là hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu là \(A = B\)

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 21 22 23 24 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Luyện tập

Giaibaisgk. com ra mắt với những bạn không thiếu chiêu thức giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải cụ thể bài 21 22 23 24 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1 của bài § 4. Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con trong chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :
Luyện tập: Giải bài 21 22 23 24 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 21 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Tập hợp A = { 8 ; 9 ; 10 ; … ; 20 } có 20 – 8 + 1 = 13 ( thành phần )

Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b – a + 1 phần tử.

Hãy tính số thành phần của tập hợp sau : B = { 10 ; 11 ; 12 ; …. ; 99 }

Bài giải:

Số thành phần của tập hợp B là USD 99 – 10 + 1 = 90 USD .

2. Giải bài 22 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn ( hoặc lẻ ) liên tục thì hơn kém nhau 2 đơn vị chức năng .
a ) Viết tập hợp C những số chẵn nhỏ hơn 10 .
b ) Viết tập hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20 .
c ) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tục, trong đó số nhỏ nhất là 18 .
d ) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tục, trong đó số lớn nhất là 31 .

Bài giải:

a) C = {$0; 2; 4; 6; 8$}

b) L = {$11; 13; 15; 17; 19$}

c) A = {$18; 20; 22$}

d) B = {$25; 27; 29; 31$}

3. Giải bài 23 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Tập hợp C = { USD 8 ; 10 ; 12 ; … ; 30 $ } có ( 30 – 8 ) : 2 + 1 = 12 ( thành phần )
Tổng quát :
– Tập hợp những số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có ( b – a ) : 2 + 1 thành phần .
– Tập hợp những số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có ( n – m ) : 2 + 1 thành phần .
Hãy tính số thành phần của những tập hợp sau :
D = { 21 ; 23 ; 25 ; … ; 99 }
E = { 32 ; 34 ; 36 ; … ; 96 }

Bài giải:

Số thành phần của tập hợp D là USD ( 99 – 21 ) : 2 + 1 = 40 USD .
Số thành phần của tập hợp E là USD 33 USD .

4. Giải bài 24 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Cho A là tập hợp những số tự nhiên nhỏ hơn 10 ,
B là tập hợp những số chẵn ,
N * là tập hợp những số tự nhiên khác 0 .
Dùng kí hiệu ⊂ để bộc lộ quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N những số tự nhiên .

Bài giải:

Vì mỗi số tự nhiên nhỏ hơn 10 đều thuộc N nên A ⊂ N .
Mỗi số chẵn cũng là 1 số ít tự nhiên nên mỗi số chẵn cũng là một thành phần của tập hợp N những số tự nhiên nên B ⊂ N. Hiển nhiên N * ⊂ N .

5. Giải bài 25 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Cho bảng sau ( theo Niên giám năm 1999 ) :

Giaibaisgk.com 14

Viết tập hợp A bốn nước có diện tích quy hoạnh lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích quy hoạnh nhỏ nhất .

Bài giải:

A = { In-đô-nê-xi-a ; Mi-an-ma ; Xứ sở nụ cười Thái Lan ; Nước Ta } .
B = { Xin-ga-po ; Bru-nây ; Cam-pu-chia } .

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm:

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 21 22 23 24 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1 !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

0 comments on “Luyện tập: Giải bài 21 22 23 24 25 trang 14 sgk Toán 6 tập 1

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social