Saturday, 25 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Toán lớp 5 trang 137, 138 Luyện tập chung>


articlewriting1
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính :
a ) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút ;
b ) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ ;
c ) 6 giờ 15 phút × 6 ;
d ) 21 phút 15 giây : 5 .

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số đo thời hạn .

Lời giải chi tiết:

bai 1 4

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính :
a ) ( 2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút ) × 3 ;
2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút × 3 ;
b ) ( 5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút ) : 2 ;
5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2 .

Phương pháp giải:

– Ta triển khai tính giá trị biểu thức như so với những số tự nhiên .
– Khi tính sau mỗi hiệu quả ta phải ghi đơn vị chức năng đo tương ứng .

Lời giải chi tiết:

a ) + ) ( 2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút ) × 3
= 5 giờ 45 phút × 3
= 15 giờ 135 phút ( 135 phút = 2 giờ 15 phút )
= 17 giờ 15 phút
+ ) 2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút × 3
= 2 giờ 30 phút + 9 giờ 45 phút
= 11 giờ 75 phút ( 75 phút = 1 giờ 15 phút )
= 12 giờ 15 phút
b ) + ) ( 5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút ) : 2
= 12 giờ 60 phút : 2
= 6 giờ 30 phút
+ ) 5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2
= 5 giờ 20 phút + 3 giờ 50 phút
= 8 giờ 70 phút ( 70 phút = 1 giờ 10 phút )
= 9 giờ 10 phút

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng :
Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu ?
A. 20 phút B. 35 phút C. 55 phút D. 1 giờ 20 phút

Phương pháp giải:

Cách 1 :
– Tính thời hạn Hương đến sớm hơn so với giờ hẹn .
– Thời gian Hương phải đợi Hồng = thời hạn Hương đến sớm hơn so với giờ hẹn + thời hạn Hồng đến muộn so với giờ hẹn .
Cách 2 :
– Tính thời hạn lúc Hồng đến chỗ hẹn = 10 giờ 40 phút sáng + 15 phút .
– Thời gian Hương phải đợi Hồng = thời hạn lúc Hồng đến chỗ hẹn – thời hạn lúc Hương đến chỗ hẹn .

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hương đến sớm hơn so với giờ hẹn số thời hạn là :
10 giờ 40 phút – 10 giờ 20 phút = 20 phút
Hương phải đợi Hồng trong số thời hạn là :
20 + 15 = 35 phút
Đáp số : 35 phút .

Cách 2: 

Hồng đến nơi lúc :
10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút
Hương phải đợi Hồng trong số thời hạn là :
10 giờ 55 phút – 10 giờ 20 phút = 35 phút
Đáp số : 35 phút .

Chọn đáp án B.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Thành Phố Hà Nội đi 1 số ít nơi như sau :

bai 4 1

Tính thời hạn tàu đi từ ga Thành Phố Hà Nội đến những ga TP. Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Tỉnh Lào Cai .

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức :
Thời gian đi = thời hạn đến – thời hạn xuất phát – thời hạn nghỉ ( nếu có ) .

Lời giải chi tiết:

+ ) Thời gian tàu đi từ ga Thành Phố Hà Nội đến ga Hải Phòng Đất Cảng là :
8 giờ 10 phút – 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút

+ ) Thời gian tàu đi từ ga TP. Hà Nội đến ga Quán Triều là :
17 giờ 25 phút – 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút

+ ) Thời gian tàu đi từ ga TP. Hà Nội đến ga Đồng Đăng là :
11 giờ 30 phút – 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút

+ ) Thời gian tàu đi từ ga TP. Hà Nội đến ga Tỉnh Lào Cai là :
( 24 giờ – 22 giờ ) + 6 giờ = 8 giờ
Đáp số : 2 giờ 5 phút ;

                                          3 giờ 5 phút;

5 giờ 45 phút ;
8 giờ.

0 comments on “Toán lớp 5 trang 137, 138 Luyện tập chung>

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social