Sunday, 27 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài tập 27,28,29, 30,31 trang 64, 65 Toán 7 tập 1: Luyện tập hàm số


articlewriting1

Đáp án và Giải bài 27,28,29,30 trang 64, Bài 31 trang 65 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hàm số – Đại số 7 tập 1.

Ta có 2 dạng bài tập hàm số cơ bản :
Dạng 1 : Xác định hàm số

Dạng 2: Tính giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến và ngược lại (biết x tính y và biết y tính x)

Bài trước : Giải bài 24, 25, 26 trang 63, 64 SGK Toán 7 tập 1 : Hàm số ( Chi tiết và khá đầy đủ trên Dethikiemtra. com )

Bài 27. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a )

X -3 -2 -1  1/2 1 2
Y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b )

X 0 1 2 3 4
Y 2 2 2 2 2

a ) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x với y phụ thuộc vào theo sự biến hóa của x, với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị tương ứng của y .
b ) y là hàm hằng với với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị tương ứng của y = 2 .Quảng cáo

Bài 28. Cho hàm số y = f(x) = 12/x

a ) Tính f ( 5 ) = ? ; f ( – 3 ) = ?
b ) Hãy điền những giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau :

 x -6 -4 -3 2 5 6 12
 y = 12/x

a ) Ta có : f ( 5 ) = 12/5 = 2,4 ; f ( – 3 ) = 12 / – 3 = – 4 ;
b )

 x -6 -4 -3 2 5 6 12
 y = 12/x  -2  -3 -4  6  2,4  2  1

Bài 29 trang 64 Toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2.
Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Quảng cáo

Giải: f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f ( 1 ) = 12 – 2 = 1 – 2 = – 1
f ( 0 ) = 02 – 2 = 0 – 2 = – 2
f ( – 1 ) = ( – 1 ) 2 – 2 = 1 – 2 = – 1
f ( – 2 ) = ( – 2 ) 2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30. Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x khẳng định nào sau đây là đúng:

a ) f ( – 1 ) = 9
b ) f ( 50% ) = – 3
c ) f ( 3 ) = 25
a ) Đúng ; b ) Đúng ; c ) Sai

Bài 31 trang 65 Toán 7 tập 1 Cho hàm số y =2/3x  .Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Đáp án bài 31: Biết x, tính y:   Thay giá trị của x vào công thức y = 2/3x

Biết y, tính x : Từ y = 2/3 x ⇒ x = 3/2 y

x -0,5  -3  0 4,5 9
y  -1/3 -2 0  3  6

P. / s có chút sai sót ở đề bài 29 nên đáp án sai, ad đã sửa. Cảm ơn những bạn đã phản hồi 🙂

0 comments on “Bài tập 27,28,29, 30,31 trang 64, 65 Toán 7 tập 1: Luyện tập hàm số

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social