Saturday, 26 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Chuyển Đổi Tiếng Việt Thành Tiếq Việt Mới


articlewriting1

Nhập văn bản Tiếng Việt cần chuyển đổi

Về bộ Tiếq Việt mới

PGS.TS. Bùi Hiền cho rằng, trải qua gần một thế kỷ đến nay chữ quốc ngữ đã thể hiện nhiều bất hài hòa và hợp lý, nên cần phải nâng cấp cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí thời hạn, vật tư … hơn. Theo đó, cách viết tiếng Việt sẽ giống với ngôn từ thường thì, không còn những chữ ghép ch-tr-nh … Như vậy ” giáo dục ” phải viết là ” záo zụk “, ” nhà nước ” là ” n’à nướk “, ” ngôn từ ” là ” qôn qữ ” …

Quy tắc chuyển đổi của Tiếq Việt mới

PGS. tiến sỹ Bùi Hiền đề xuất kiến nghị đổi khác những phụ âm như sau : C = Ch, Tr ; D = Đ ; G = G, Gh ; F = Ph ; K = C, Q., K ; Q = Ng, Ngh ; R = R ; S = S ; X = Kh ; W = Th ; Z = d, gi, r. Vì âm “ nhờ ” ( nh ) chưa có kí tự mới thay thế sửa chữa, nên sẽ trong thời điểm tạm thời sử dụng kí tự ghép n ’ để diễn đạt .

bộ chuyển đổi tiếng việt mới

Chữ cái cũ Chữ thay thế
Ch C
Đ D
G G
Ph F
C, Q, K K
Ng, Ngh Q
R R
S S
Kh X
Th W
D, Gi, R Z
Nh N’

Ví dụ: bài thơ Tứ Ấy của nhà thơ Tố Hữu

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ…

Kết quả Tiếq Việt mới như sau

Từ ấy coq tôi bừq nắq hạ
Mặt cời cân lý cói kua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Zất dậm hươq và zộn tiếq cim…

Tôi buộk lòq tôi với mọi qười
Dể tìn’ caq cải với căm nơi
Dể hồn tôi với bao hồn xổ
Gần gũi n’au wêm mạn’ xối dời

Tôi dã là kon kủa vạn n’à
Là em kủa vạn kiếp fôi fa
Là an’ kủa vạn dầu em n’ỏ
Xôq áo kơm, kù bất kù bơ…

Lời kết:

Do đây là dự án Bất Động Sản còn đang trong tiến trình nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng của PGS.TS. Bùi Hiền và công cụ hiện tại chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm do chúng tôi tự tăng trưởng dựa trên quy tắc quy đổi mà tác giả đề xuất kiến nghị .Chúng tôi không chụi nghĩa vụ và trách nhiệm trước bất kể hành vi san sẻ nhầm mục tiêu khiếm nhã, đã kích có tương quan đến tôn giáo, chính trị của bất kỳ cá thể hay tổ chức triển khai nào .

Tham khảo tài liệu về Tiếq Việt mới

> PGS Bùi Hiền công bố phần 2 cải tiến ‘Tiếq Việt’ sau 40 năm nghiên cứu
> Đề xuất cải tiến Tiếng Việt dài 16 trang (gồm hai phần) của PGS.TS

0 comments on “Chuyển Đổi Tiếng Việt Thành Tiếq Việt Mới

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social