Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải Skills 2 – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới


articlewriting1
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Listening

1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text.

( Nhìn những bức tranh. Gọi tên từng vật phẩm. Đoán xem chúng có được đề cập trong bài nghe không. )

1623146584 lbrb

Now listen and check your guesses.

( Bây giờ nghe và kiểm tra những Dự kiến của em. )

Lời giải chi tiết:

1. bookshelf

2. sofa

3. desk

4. clock

5. window

Things mentioned in the listening text are bookshelf, desk, clock, window .
( Những món đồ được đề cập trong bài nghe là : giá sách, bàn có ngăn, đồng hồ đeo tay treo tường và hành lang cửa số. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to Mai talking about her house. Tick (✓) T (True) or F (False).

( Nghe Mai nói về nhà của mình. Đánh dấu Đúng hoặc Sai. )

T

F

1. There are four people in Mai’s family .
2. Mai’s house has seven rooms .
3. The living room is next to the kitchen .
4. In her bedroom, there’s a clock on the wall .
5. She often listens to music in her bedroom .

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

My name’s Mai. I live in a town house in Ha Noi. I live with my parents. There are six rooms in our house : a living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it’s bright. It’s next to the kitchen. I have my own bedroom. It’s small but beautiful. There’s a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom .

Tạm dịch bài nghe:

Mình là Mai. Mình sống trong một ngôi nhà thành thị ở Thành Phố Hà Nội. Mình sống với cha mẹ. Có 6 phòng trong ngôi nhà của chúng mình : một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Mình yêu phòng khách nhất vì nó sáng sủa. Nó ở cạnh phòng bếp. Mình có phòng ngủ riêng. Nó nhỏ nhưng đẹp. Có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái giá sách. Nó cũng có một hành lang cửa số lớn và một chiếc đồng hồ đeo tay trên tường. Mình thường đọc sách trong phòng ngủ của mình .

Lời giải chi tiết:

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

1. F

=> There are three people .
( Trong mái ấm gia đình của Mai có 4 người. => Sai : Trong mái ấm gia đình của Mai có 3 người. )

2. F

=> There are six rooms .

(Nhà của Mai có 7 phòng. => Sai: Nhà của Mai có 6 phòng.)

3. T

( Phòng khách ngay cạnh phòng nhà bếp. )

4. T

( Trong phòng của bạn ấy, có một cái đồng hồ đeo tay trên tường. )

5. F

=> She reads books .
( Bạn ấy thường nghe nhạc trong phòng ngủ của mình. => Sai : Bạn ấy thường đọc sách trong phòng. )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Writing

3. Answer the questions.

( Trả lời những câu hỏi. )
1. Where do you live ?
( Bạn sống ở đâu ? )
2. How many rooms are there in your house ? What are they ?
( Trong nhà bạn có bao nhiêu phòng ? Chúng là những phòng nào ? )
3. Which room do you like the best in your house ? Why ?
( Bạn thích phòng nào nhất trong nhà ? Vì sao ? )

Lời giải chi tiết:

1. I live in Ha Noi .
( Mình sống ở TP. Hà Nội. )
2. There are 6 rooms in my house : The kitchen, the living room, the bathroom and three bedrooms .
( Có 6 phòng trong nhà của mình : phòng nhà bếp, phòng khách, phòng tắm và 3 phòng ngủ. )
3. I like the kitchen best because after working, my family gathers together to enjoy the food my mom cooks and we share our story of a day with each other .
( Mình thích phòng nhà bếp nhất vì sau giờ thao tác, mái ấm gia đình mình đoàn viên để chiêm ngưỡng và thưởng thức món ăn mẹ nấu và san sẻ những chuyện xảy ra trong ngày với nhau. )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to the questions in 3.

( Viết một email đến Mira, bạn qua thư của em. Kể cho bạn ấy nghe về ngôi nhà của em. Sử dụng những câu vấn đáp cho câu hỏi ở hoạt động giải trí 3. )

New message
To : [email protected]
Subject : My house
Hi Mira ,
Thanks for your email. Now I’ll tell you about my house .
_____________________________
_____________________________
_____________________________
What about you ? Where do you live ? Tell me in your next email .
All the best .

Lời giải chi tiết:

Hi Mira ,
Thanks for your email. Now I’ll tell you about my house .
I live in a town house in Ha Noi with my parents and my younger brother. There are 6 rooms in my house : the kitchen, the living room, the bathroom and three bedrooms. I like the kitchen best because after working, my family gathers together to enjoy the food my mom cooks and we share our story of a day with each other .
What about you ? Where do you live ? Tell me in your next email .
All the best .

Tạm dịch email:

Chào Mira ,
Cảm ơn email của bạn. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn nghe về ngôi nhà của mình .
Tôi sống trong một ngôi thành thị ở TP.HN với cha mẹ và em trai. Có 6 phòng trong nhà : căn phòng nhà bếp, phòng khách, phòng tắm và ba phòng ngủ. Mình thích nhất là căn phòng nhà bếp vì sau giờ thao tác, mái ấm gia đình mình quây quần bên nhau để chiêm ngưỡng và thưởng thức món ăn mẹ nấu và chúng mình san sẻ câu truyện trong ngày của mình với nhau .
Còn bạn thì sao ? Bạn sống ở đâu ? Hãy cho mình biết trong email tiếp theo của bạn nhé .
Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất.

Từ vựng

1. audio icon

2. audio icon

3. audio icon

0 comments on “Giải Skills 2 – Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social