Wednesday, 22 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải Lesson 1 Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới


articlewriting1
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

( Nhìn, nghe và lặp lại. )


31 2

a) Hi, Nam!

( Chào Nam ! )
Hi, Tom. Come in .
( Chào Tom. Mời vào. )

b) What are you doing?

( Bạn đang làm gì vậy ? )
I’m watching The World of Animals .
( Mình đang xem Thế giới động vật hoang dã. )

c) Do you like watching animal programmes?

( Bạn có thích xem những chương trình về động vật hoang dã không ? )
Yes. I often watch them in my không tính tiền time .
( Có. Mình thường xem chúng vào thời hạn rảnh. )

d) What about you? What do you do in your free time?

( Còn bạn thì sao ? Bạn làm gì vào thời hạn rảnh của bạn ? )
I ride my bike in the park .
( Mình đi xe đạp điện trong khu vui chơi giải trí công viên. )

Bài 2

2. Point and say.

( Chỉ và nói. )

32 2

Lời giải chi tiết:

a) What do you do in your free time?

( Bạn làm gì trong thời hạn rảnh ? )
I surf the Internet .
( Mình truy vấn Internet. / Mình lướt Internet. )

b) What do you do in your free time?

( Bạn làm gì vào thời hạn rảnh của bạn ? )
I go to the cinema .
( Mình đi xem phim. )

c) What do you do in your free time?

( Bạn làm gì vào thời hạn rảnh của bạn ? )
I clean the house .
( Mình lau dọn nhà. )

d) What do you do in your free time?

( Bạn làm gì vào thời hạn rảnh của bạn ? )
I do karate .
( Mình tập ka-ra-tê. )

Bài 3

3. Let’s talk.

( Chúng ta cùng nói. )

Hỏi và trả lời những câu hỏi về em và bạn em làm gì trong thời gian rảnh.

– Do you like … ?
( Bạn có thích … ? )
– Yes, I do. / No, I don’t .
( Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích. )
– What do you do in your không lấy phí time ?
( Bạn làm gì vào thời hạn rảnh ? )

Bài 4

4. Listen and tick.

( Nghe và lưu lại chọn ( √ ). )

33 2

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mary: Do you like my new picture, Nam?

Nam : Yes ! It’s so nice ! How often do you draw pictures, Mary ?
Mary : I usually draw pictures in my không lấy phí time .

2. Nam: What do you do in your free time, Linda?

Linda : I often go to the cinema .
Nam : Do you go to the zoo ?
Linda : Not very often .

3. Nam: Where were you yesterday, Phong?

Phong : I was at the karate club .
Nam : Oh, can you do karate ?
Phong : Yes, of course. I usually do karate in my không tính tiền time .

Lời giải chi tiết:

1. b     2. a      3. b

Bài 5

5. Read and complete.

( Đọc và hoàn thành xong. )

34 3

Lời giải chi tiết:

(1) free           (2) watch         (3) go            (4) twice             (5) songs

Tạm dịch:

Hoa : Bạn làm gì vào thời hạn rảnh của mình vậy Quân ?
Quân : Tôi thường xem những chương trình thể thao trên ti vi. Còn bạn thì sao Hoa ?
Hoa : Tôi đi câu lạc bộ âm nhạc với những người bạn tôi .
Quân : Bạn có thường đi câu lạc bộ âm nhạc không ?
Hoa : Hai lần một tuần .
Quân : Bạn làm gì ở đó ?
Hoa : Tôi nhảy múa và hát.

Bài 6

6. Let’s play.

( Chúng ta cùng chơi. )

A matching game

( Trò chơi tích hợp )

35 1

0 comments on “Giải Lesson 1 Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social