Saturday, 25 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Unit 1 lớp 11: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11


articlewriting1

Unit 1 lớp 11: Reading

Unit 1: Friendship

A. Reading (Trang 12-13-14-15 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Quảng cáo

Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page and disscuss the question: “What do you think of the friend in the poem?”
(Luyện tập ngâm bài thơ ở trang tiếp theo và thảo luận câu hỏi: “Bạn nghĩ thế nào về tình bạn trong bài thơ?”)

Hướng dẫn dịch:

Bạn có một người bạn

theo Carole King

Khi bạn chán nản và buồn chán
Và cần một bàn tay giúp sức ,
Và không có gì, không, không có gì xảy ra như bạn muốn
Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi
Và tôi sẽ đến bên bạn
Để thắp sáng lên màn đêm tối tăm nhất ;
Bạn chỉ cần gọi tên tôi
Và bạn biết, mặc dầu tôi ở đâu ,
Tôi sẽ chạy đến để gặp lại bạn
Xuân, Hạ, Thu hay Đông
Những gì bạn cần làm là hãy gọi ,
Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến ,
Bạn có một người bạn !

Quảng cáo

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities .
The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair ; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other .
Constancy is the second quality. Some people do not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship .
Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We do not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Thos e who are easily influenced by rumours can never be good friends .
Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others ’. Such people will never keep a friend long .
Lastly, there must be a perfect sympathy between friends – sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible .

Hướng dẫn dịch:

Ai cũng có 1 số ít người thân trong gia đình, nhưng không ai có nhiều bạn. Bởi tình bạn thân thương thật sự thì không có nhiều và có nhiều người có vẻ như không hề có bạn thân. Để cho tình bạn thân thương và lâu bền hơn, cả hai bên phải có vài đức tính rất đặc biệt quan trọng .
Đức tính thứ nhất là không nghĩ đến quyền lợi cá thể. Một người chỉ chăm sóc đến quyền lợi và tình cảm của mình không hề là một người bạn đích thực được. Tình bạn cần phải có qua có lại. Tình bạn sống sót được là nhờ sự cho và nhận và không có tình bạn nào hoàn toàn có thể sống sót được nếu một bên chỉ cho và một bên chỉ nhận .
Sự bền lòng là đức tính thứ hai. Một vài người có vẻ như không bền lòng. Họ vồn vã đảm nhiệm điều học thú vị nhưng chẳng bao lâu họ lại đâm chán và cảm thấy bị một cái mới lôi cuốn. Những người dễ biến hóa và không kiên cường như vậy không hề có một tình bạn lâu bền .
Sự trung thành với chủ là đức tính quan trọng thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với chủ với nhau và họ phải hiểu nhau nhiều đến nỗi giữa họ không sống sót sự hoài nghi. Chúng ta không thích những người dễ tin vào những lời đồn đại và những câu truyện ngồi lê đôi mách nói xấu bạn hữu. Những người dễ bị những lời rỉ tai gây ảnh hưởng tác động thì không khi nào hoàn toàn có thể là bạn tốt .
Sự tin yêu có lẽ rằng là đức tính thứ tư. Phải có sự tin cậy lẫn nhau giữa bè bạn để cho mỗi người hoàn toàn có thể cảm thấy bảo đảm an toàn khi kể cho người kia những bí hiểm của mình. Có những người không hề giữ bí hiểm hoặc cho mình hoặc cho người khác. Những người như vậy thì e là không khi nào giữ cho tình bạn lâu dài hơn .
Cuối cùng, phải có một sự trọn vẹn thông cảm giữa bạn hữu với nhau – sự thông cảm với tiềm năng, sở trường thích nghi, niềm vui, nỗi buồn, sự nghiệp và niềm vui thích của nhau. Và ở đâu không có sự thông cảm thì tình bạn sẽ không sống sót .

Task 1. Fill each blank with a suitable word/phrase.
(Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ/cụm từ thích hợp.)

Quảng cáo

Gợi ý:

1. mutual 2. incapable of 3. Unselfish 4. acquaintance
5. friend 6. give-and-take 7. loyal to 8. suspicious

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?
(Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt thích hợp nhất các ý của đoạn văn.)

A. Người bạn trong lúc hoạn nạn là người bạn thực sự

B. Các điều kiện của tình bạn chân thật

C. Các đức tính của một người bạn tốt

D. Bạn bè và người thân

Đáp án: B. Conditions of true friendship.

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính đầu tiên của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us ( me ) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend .

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship? (Tại sao những người hay thay đổi và không kiên định không thể có tình bạn thật sự?)

=> Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects .

3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính thứ ba của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The third quality for true friendship is loyalty. It tells us ( me ) that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them .

4. Why must there be a mutual trust between friends? (Tại sao phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người bạn?)

=> There must be a mutual trust between friends because he / she wants to feel safe when telling the other his / her most intimate secrets .

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long? (Tại sao những người nhiều chuyện không thể kết bạn bền lâu?)

=> Talkative people can’t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others .

6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính cuối cùng của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The last quality for true friendship is sympathy. It tells us ( me ) that to be a true friend, you must sympathize with your friend. If there’s no mutual sympathy between friends, there’s no true friendship .

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss the questions: “Why do we need to have friends?” Then report ….
(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: “Tại sao chúng ta cần có bạn bè?” Sau đó tường thuật kết quả phần thảo luận của bạn với lớp.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

In this life, people need to have friends. Why do you need a friend ? Firstly, it can not be denied that friends can share with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can’t live separately with others, life is a community. Therefore, we need to have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet .

Đoạn văn 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen ? perhalf you will feel all of bad things in this life. Like you know, we need to have friends in this life because of a lot of reason. Nobody here on earth live alone. Both you and me need friends by my side. The life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired and disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to a standstill and we don’t know how to solve our trouble. This is the time we need friends. They will give a moral tư vấn to us. By their side, we feel safe and comfortable which we can’t get from others. Friends is a gift to human. They can bring joyfulness to our life when we are dying from boredom and sadness. They can give us good advice when we run into trouble. They can share their good times so that the joy is doubled and the sadness will give place to happiness and a ray of hope. Do we have so much reason to have friends in this life ? yes, of course. Friends play a important role in our life so that we need to respect them .

Một bài thơ:

We need friends for many reasons ,
all throughout the four seasons .

We need friends to comfort us when we are sad ,
and to have fun with us when we are glad .

We need friends to give us good advice .
We need someone we can count on to treat us nice .

We need friends because we are social in nature ,
and having friends makes us feel secure .

We need friends to remember us once we have passed
sharing memories that will always last .

Bài giảng: Unit 1 Friendship – Lý thuyết ngữ pháp – Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 1

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-friendship.jsp

0 comments on “Unit 1 lớp 11: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social