Monday, 28 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Unit 2 lớp 11: Language | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới


articlewriting1

Unit 2 lớp 11: Language

Unit 2 lớp 11: Language

Video giải Tiếng Anh 11 Unit 2: Relationships – Language – Cô Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Vocabulary

1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Hãy viết từ hoặc cụm từ cho sẵn trong khung bên cạnh nghĩa của chung.)

Quảng cáo

1. have got a date 2. break up 3. romantic relationship 4. argument
5. sympathetic 6. lend an ear 7. be in a relationship 8. be reconciled

2. Complete the sentences with the words or phrases in 1. (Hãy hoàn thành những câu sau bằng những từ/cụm từ ở bài tập 1.)

1. lend an ear, broke up 2. reconciled 3. romantic relationship
4. in a relationship, arguments 5. have got a dae 6. sympathetic

Pronunciation

1. Find the contracted forms in the conversation and write their full forms in the space below. (Tìm dạng rút gọn trong bài hội thoại sau và viết thành dạng đầy đủ vào chỗ trống dưới đây.)

Quảng cáo

shouldn’t = should not you’re = you are we’re = we are
It’s = It is there’s = there is don’t = do not
he’s = he is you’ll = you wil I’m = I am

2. Listen and underline what you hear – the contraction or the full form. (Hãy nghe và gạch dưới từ mà em nghe được – dạng rút gọn hay dạng đầy đủ)

Bài nghe:

1. I will, I’ll 2. I am 3. He is, He’s 4. We are, didn’t 5. I’ve, That’s

3. Listen and repeat the exchanges in 2. (Nghe và lặp lại những lời hỏi đáp ở bài tập 2)

Bài nghe:

Grammar

1. Choose the verbs in the box to complete the sentences. Make changes to the verb forms if necessary. (Hoàn thành câu bằng động từ cho trong khung. Thay đổi dạng thức của động từ nếu cần thiết.)

1. sounds 2. grow /get 3. stay
4. getting 5. seem 6. look / seem

2. Underline the correct word to complete the sentences. (Gạch dưới từ đúng để hoàn thành câu.)

1. unhappy 2. warmly 3. suddenly 4. excited
5. angry 6. annoyed 7. awful 8. quickly

CLEFT SENTENCES WITH IT IS / WAS … THAT…

1. Rewrite each sentence to emphasise the underlined part. (Viết lại từng câu một dùng dạng nhấn mạnh cho phần gạch dưới.)

Quảng cáo

1. It was her sad stories that made me cry.

2. It is you who are to blame for the damage. / It is you that is to blame for the damage.

3. It’s hiking in the forest that we reallv enjoy.

4. It’s your parents that / who you should really speak to when you have problems.

5. It’s his dishonesty that I dislike the most.

6. It’s Jim that / who Lana is in a relationship with.

7. It was at the age of 20 that he became successful as a famous writer.

8. It was in a nice coffee shop that they had their first date.

2. Write the answers to these questions. Use the words or phrases in brackets as the focus. (Viết các câu trả lời cho các câu hỏi sau. Nhấn mạnh các từ, cụm từ trong ngoặc.)

1.No. It was a smart phone that he gave me for my birthday.

2. No. It’s in Tokyo that I’m going to spend the holiday with my family.

3. No. It’s a lawyer that I want to become.

4. No. It’s his brother that / who earns 10.000 dollars a month.

5. No. It’s Ha that / who is in love with Phong.

6. No. It’s my friend that / who can speak three languages fluently.

7. No. It’s at 8 a.m (tomorrow) that we have a meeting.

Bài giảng: Unit 2: Relationships – Languages – Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2 khác:

Xem thêm những tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-relationships.jsp

0 comments on “Unit 2 lớp 11: Language | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social