Tuesday, 24 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

6 Giai đoạn trong quy trình phát triển một hệ thống thông tin


articlewriting1

Giai đoạn 1 : Khảo sát dự án Bất Động Sản

Khảo sát thực trạng là giai đoạn tiên phong trong quy trình tăng trưởng một mạng lưới hệ thống thông tin. Nhiệm vụ chính trong giai đoạn này là tìm hiểu và khám phá, tích lũy thông tin thiết yếu để sẵn sàng chuẩn bị cho việc xử lý những nhu yếu được đặt ra của dự án Bất Động Sản. Giai đoạn khảo sát được chia làm hai bước :Bước 1 :

 • Khảo sát sơ bộ: tìm hiểu các yếu tố cơ bản (t

  ổ chức, văn hóa, đặc trưng, con người,…) tạo tiền đề để phát triển HTTT phù hợp với dự án và doanh nghiệp.

 • Khảo sát chi tiết cụ thể : tích lũy thông tin cụ thể của mạng lưới hệ thống ( tính năng giải quyết và xử lý, thông tin được phép nhập và xuất khỏi mạng lưới hệ thống, ràng buộc, giao diện cơ bản, nhiệm vụ ) ship hàng cho việc nghiên cứu và phân tích và thiết kế .

Bước 2 : Đặt ra những yếu tố trọng tâm cần phải xử lý, như :

 • tin tức đưa vào mạng lưới hệ thống phải như thế nào ?
 • Dữ liệu hiển thị và xuất ra khác nhau ở những điểm nào ?
 • Ràng buộc giữa những đối tượng người tiêu dùng trong mạng lưới hệ thống cần xây được dựng ra làm sao ?
 • Chức năng và quy trình tiến độ giải quyết và xử lý của mạng lưới hệ thống phải bảo vệ những nhu yếu nào ?
 • Cần sử dụng những giải pháp nào ? Tính khả thi của từng giải pháp ra làm sao ?

Từ những thông tin tích lũy được và yếu tố đã đặt ra trong giai đoạn khảo sát, nhà quản trị và những chuyên viên sẽ tinh lọc những yếu tố thiết yếu để cấu thành mạng lưới hệ thống thông tin riêng cho doanh nghiệp .

Giai đoạn 2 : Phân tích mạng lưới hệ thống

Mục tiêu của giai đoạn là xác lập những thông tin và tính năng giải quyết và xử lý của mạng lưới hệ thống, đơn cử như sau :

 • Xác định nhu yếu của HTTT gồm : những công dụng chính – phụ ; nhiệm vụ cần phải giải quyết và xử lý bảo vệ tính đúng mực, tuân thủ đúng những văn bản luật và pháp luật hiện hành ; bảo vệ vận tốc giải quyết và xử lý và năng lực tăng cấp trong tương lai .
 • Phân tích và đặc tả quy mô phân cấp công dụng toàn diện và tổng thể trải qua sơ đồ BFD ( Business Flow Diagram ), từ quy mô BFD sẽ liên tục được thiết kế xây dựng thành quy mô luồng tài liệu DFD ( Data Flow Diagram ) trải qua quy trình phân rã tính năng theo những mức 0, 1, 2 ở từng ô giải quyết và xử lý .
 • Phân tích bảng tài liệu. Cần đưa vào mạng lưới hệ thống những bảng tài liệu ( data table ) gồm những trường tài liệu ( data field ) nào ? Xác định khóa chính ( primary key ), khóa ngoại ( foreign key ) cũng như mối quan hệ giữa những bảng tài liệu ( relationship ) và ràng buộc ( constraint ) tài liệu thiết yếu .

Ở giai đoạn này, những chuyên viên sẽ đặc tả sơ bộ những bảng tài liệu trên giấy để có cái nhìn khách quan. Qua đó, xác lập những giải pháp tốt nhất cho mạng lưới hệ thống bảo vệ đúng những nhu yếu đã khảo sát trước khi thực thi trên những ứng dụng chuyên được dùng .

Giai đoạn 3 : Thiết kế

Thông qua thông tin được tích lũy từ quy trình khảo sát và nghiên cứu và phân tích, những chuyên viên sẽ chuyển hóa vào ứng dụng, công cụ chuyên sử dụng để đặc tả thiết kế mạng lưới hệ thống cụ thể. Giai đoạn này được chia làm hai bước sau :Bước 1 : Thiết kế toàn diện và tổng thểTrên cơ sở những bảng tài liệu đã nghiên cứu và phân tích và đặc tả trên giấy sẽ được thiết kế dưới dạng quy mô mức ý niệm bằng ứng dụng chuyên được dùng như Sybase PowerDesigner, CA ERwin Data Modeler. Bằng quy mô mức ý niệm sẽ cho những chuyên viên có cái nhìn tổng quát nhất về mối quan hệ giữa những đối tượng người tiêu dùng trước khi quy đổi thành quy mô mức vật lý .Bước 2 : Thiết kế cụ thể

 • Thiết kế cơ sở tài liệu ( Database ) : Với quy mô mức vật lý hoàn hảo ở giai đoạn thiết kế đại thể sẽ được kết sinh mã thành file sql .
 • Thiết kế truy vấn, thủ tục, hàm : tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin nhập và đưa ra thông tin chuẩn xác theo đúng nhiệm vụ .
 • Thiết kế giao diện chương trình bảo vệ tương thích với thiên nhiên và môi trường, văn hóa truyền thống và nhu yếu của doanh nghiệp thực thi dự án Bất Động Sản .
 • Thiết kế tính năng chương trình bảo vệ tính logic trong quy trình nhập liệu và giải quyết và xử lý cho người dùng .
 • Thiết kế báo cáo giải trình. Dựa trên những nhu yếu của mỗi doanh nghiệp và pháp luật hiện hành sẽ thiết kế những mẫu báo cáo giải trình tương thích hoặc được cho phép doanh nghiệp tư tạo mẫu báo cáo giải trình ngay trên mạng lưới hệ thống .
 • Thiết kế các kiểm soát bằng hình thức đưa ra các thông báo, cảnh báo hoặc lỗi cụ thể tạo tiện lợi và kiểm soát chặt chẽ quá trình nhập liệu với mục tiêu tăng độ chính xác cho dữ liệu.

Tóm lại, thiết kế là việc vận dụng những công cụ, chiêu thức, thủ tục để tạo ra quy mô mạng lưới hệ thống cần sử dụng. Sản phẩm ở đầu cuối của giai đoạn thiết kế là đặc tả mạng lưới hệ thống ở dạng nó sống sót trong thực tiễn, sao cho nhà lập trình và kỹ sư phần cứng hoàn toàn có thể thuận tiện chuyển thành chương trình và cấu trúc mạng lưới hệ thống .

Giai đoạn 4 : Thực hiện

Đây là giai đoạn nhằm mục đích kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống theo những thiết kế đã xác lập. Giai đoạn này gồm có những việc làm sau :

 • Lựa chọn hệ quản trị cơ sở tài liệu ( SQL Server, Oracle, MySQL, … ) và setup cơ sở tài liệu cho mạng lưới hệ thống .
 • Lựa chọn công cụ lập trình để kiến thiết xây dựng những modules chương trình của mạng lưới hệ thống ( Microsoft Visual Studio, PHP Designer, … ) .
 • Lựa chọn công cụ để kiến thiết xây dựng giao diện mạng lưới hệ thống ( DevExpress, Dot Net Bar, … ) .

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật hoặc clip hướng dẫn .

Giai đoạn 5 : Kiểm thử

 • Trước hết phải lựa chọn công cụ kiểm thử .
 • Kiểm chứng những modules tính năng của mạng lưới hệ thống thông tin, chuyển những thiết kế thành những chương trình ( ứng dụng ) .
 • Thử nghiệm mạng lưới hệ thống thông tin .
 • Cuối cùng là khắc phục những lỗi ( nếu có ) .
 • Viết test case theo nhu yếu .

Kết quả sau cuối là một mạng lưới hệ thống thông tin đạt nhu yếu đặt ra .

Giai đoạn 6 : Triển khai và bảo dưỡng

 • Lắp đặt phần cứng để làm cơ sở cho mạng lưới hệ thống .
 • Cài đặt ứng dụng .
 • Chuyển đổi hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống cũ sang mạng lưới hệ thống mới, gồm có : quy đổi tài liệu ; sắp xếp, sắp xếp người thao tác trong mạng lưới hệ thống ; tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống quản trị và bảo dưỡng .
 • Phát hiện những sai sót, khuyết điểm của mạng lưới hệ thống thông tin .
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng .
 • Cải tiến và chỉnh sửa mạng lưới hệ thống thông tin .
 • Bảo hành .
 • Nâng cấp chương trình khi có phiên bản mới .

[Infographic] 6 Giai đoạn trong quá trình phát triển một hệ thống thông tin

Quy Trinh PT HTTT

DũngĐMTCông ty FAST

0 comments on “6 Giai đoạn trong quy trình phát triển một hệ thống thông tin

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social