Friday, 02 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Thanh quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tân Hợi là


articlewriting1

Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?

Đề bài

Nêu tác dụng của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử trang 17, suy luận để vấn đáp.

Lời giải chi tiết

* Kết quả của Cách mạng Tân Hợi:

– Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm hết chế độ quân chủ chuyên chế sống sót truyền kiếp ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng .
– Có tác động ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở 1 số ít nước châu Á .

* Cách mạng Tân Hợi được xem làcuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì:

– Chưa thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến .
– Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược .
– Chưa xử lý được yếu tố ruộng đất cho nông dân .

Loigiaihay.com

Bài tương quan

 • Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

  Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

  Giải bài tập 2 trang 17 SGK Lịch sử 11

 • Dựa trên lược đồ (hình 8), trình bày diễn biến chính của cách mạng Tân Hợi

  Dựa trên lược đồ (hình 8), trình bày diễn biến chính của cách mạng Tân Hợi

  Giải bài tập câu hỏi đàm đạo trang 17 SGK Lịch sử 11

 • Nêu diễn biến chính của các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

  Nêu diễn biến chính của các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

  Giải bài tập câu hỏi đàm đạo trang 14 SGK Lịch sử 11

 • Xác định trên bản đồ Trung Quốc (treo tường) những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng

  Xác định trên bản đồ Trung Quốc (treo tường) những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng

  Giải bài tập câu hỏi tranh luận trang 13 SGK Lịch sử 11

 • Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)

  Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)

  Tóm tắt mục 3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi ( 1911 )

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

  Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó

 • Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

  Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

  Giải bài tập 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1919-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới ?

  Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1919-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới ?

  Giải bài tập câu hỏi tranh luận số 2 trang 62 SGK Lịch sử 11

 • Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

  Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

  Giải bài tập câu hỏi tranh luận số 1 trang 50 SGK Lịch sử 11

Video liên quan

0 comments on “Thanh quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tân Hợi là

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social