Monday, 16 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Đặc điểm không có ở tế bào nhân thực là?


articlewriting1

Câu hỏi:

Đặc điểm không có ở tế bào nhân thực là?

A. Có màng nhân, có mạng lưới hệ thống những bào quan
B. Tế bào chất được chia thành nhiều xoang riêng không liên quan gì đến nhau

C. Có thành tế bào bằng peptidoglican

D. Các bào quan có màng bảo phủ

Đáp án đúng C.

Đặc điểm không có ở tế bào nhân thực là có thành tế bào bằng peptidoglycan, tế bào nhân thực có những đặc thù ” có màng nhân, có mạng lưới hệ thống những bào quan, tế bào chất đưược chia thành nhiều xoang riêng không liên quan gì đến nhau và những bào quan có màng phủ bọc, đặc thù có thành tế bào bằng peptidoglycan là đặc thù của tế bào nhân sơ .

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Tế bào là một đơn vị chức năng cấu trúc cơ bản có tính năng sinh học của sinh vật sống. Tế bào là đơn vị chức năng nhỏ nhất của sự sống có năng lực phân loại độc lập, và những tế bào thường được gọi là “ những viên gạch tiên phong cấu trúc nên sự sống ” .
Nếu xét về cấu trúc nội bào, những tế bào hoàn toàn có thể chia làm 2 dạng chính : Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực .
Tế bào nhân thực hay còn gọi là sinh vật nhân thực, sinh vật nhân chuẩn, sinh vật nhân nổi bật hoặc sinh vật có nhân chính thức thường chứa những bào quan có màng riêng. Sinh vật đơn bào nhân thực cũng rất phong phú nhưng đa phần là sinh vật đa bào. Tế bào nhân thực gồm có những sinh vật là động vật hoang dã, thực vật và nấm .

Một vài đặc điểm của tế bào nhân thực gồm:

– Tế bào nhân thực thường lớn gấp 10 lần ( về size ) so với sinh vật nhân sơ, do đó gấp khoảng chừng 1000 lần về thể tích .
– Thành tế bào bằng Xenlulôzơ ( Ở tế bào thực vật ), hoặc kitin ( ở tế bào nấm ) hoặc có chất nền ngoại bào ( ở tế bào động vật hoang dã ) .
– Tế bào chất : Có khung tế bào, mạng lưới hệ thống nội màng và những bào quan có màng .
– Nhân : Có màng nhân .
Cấu trúc của tế bào nhân thực gồm có : Nhân tế bào ; Lưới nội chất ; Riboxom ; Bộ máy Gongi :

+ Nhân tế bào: Cấu trúc dạng hình cầu, dịch nhân chứa nhiễm sắt thể và nhân con, có nhiều lỗ nhỏ trên màng nhân. Chức năng: thông tin di truyền được lưu trữ ở đây; quy định các đặc điểm của tế bào; điều khiển các hoạt động sống của tế bào

+ Lưới nội chất : Cấu trúc là mạng lưới hệ thống ống và xoang dẹp gồm lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt. Chức năng : nơi tổng hợp protein ; chuyển hóa đường và phân hủy chất độc
+ Riboxom : Cấu trúc rARN và protein. Chức năng : là nơi tổng hợp protein
+ Bộ máy Gongi : Cấu trúc Có dạng những túi dẹp. Chức năng lắp ráp, đóng gói và phân phối những mẫu sản phẩm của tế bào .

0 comments on “Đặc điểm không có ở tế bào nhân thực là?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social