Thursday, 24 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?


articlewriting1

Câu hỏi:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

A.Thành lập Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á ( ASEAN ) năm 1967
B.Thành lập tổ chức triển khai liên minh vì tân tiến năm 1961

C.Kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác (Hiệp ước Bali) tháng 2 – 1976

D.Kí bản Hiến chương ASEAN năm 2007

Đáp án đúng C.

Sự kiện đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức triển khai ASEAN là Kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ( Hiệp ước Bali ) tháng 2 – 1976, Hiệp ước xác lập những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa những nước, pháp luật về một ASEAN link và hợp tác ngặt nghèo hơn so với những yếu tố quốc tế cùng chăm sóc

Giải thích việc chọn đáp án đúng là C do:

– Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Khu vực Đông Nam Á bước vào thời kì tăng trưởng kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống, yên cầu phải tăng cường hợp tác giữa những nước .
– Các nước Khu vực Đông Nam Á muốn hạn chế tác động ảnh hưởng và sự can thiệp của những nước lớn ngoài khu vực .
– Xu thế khu vực hóa lan rộng ra, cách mạng khoa học – kỹ thuật diễn ra can đảm và mạnh mẽ, đặc biệt quan trọng là sự thành công xuất sắc của Khối thị trường chung châu Âu .

– Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan).

– Trong quy trình tiến độ đầu ( 1967 – 1975 ) ASEAN là một tổ chức triển khai non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế .
Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali ( Inđônêxia ) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Khu vực Đông Nam Á ( gọi tắt là Hiệp ước Bali ) .
– Nội dung của Hiệp ước Bali ( 2/1976 ) :
Hiệp ước Bali ( 2-1976 ) xác lập những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa những nước :
+ Hiệp ước Bali lao lý về một ASEAN link và hợp tác ngặt nghèo hơn so với những yếu tố quốc tế cùng chăm sóc, thôi thúc hơn nữa tiếng nói chung của ASEAN tại những forum quốc tế tương quan .
+ Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ .

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

+ Không sử dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa bằng vũ lực so với nhau .
+ Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp độc lập .
+ Hợp tác tăng trưởng có hiệu suất cao trong những nghành kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống và xã hội .

0 comments on “Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social