Wednesday, 21 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên hay, chi tiết


articlewriting1

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên hay, chi tiết

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên hay, chi tiết

I – CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (1258)

1.1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

– Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ được xây dựng với lực lượng quân đội hùng mạnh, hiếu chiến, xâm lăng và thống trị nhiều vương quốc .
– Mông Cổ thủ đoạn xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp hủy hoại Nam Tống .

Tướng Mông Cổ ba lần sai sứ giả đưa thư đe dọa và dụ hàng đều bị vua Trần ra lệnh bắt giam.

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên hay, chi tiết

1.2. Nhà Trần chuẩn bị tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

a. Chuẩn bị của nhà Trần:

+ Ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí .
+ Thành lập những đội dân binh ngày đêm tập luyện võ nghệ .

b. Diễn biến:

– Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào xâm lược nước ta theo đường sông Thao thì bị quân ta chặn đánh ở Bình Lệ Nguyên .
– Do thế giặc mạnh, vua Trần cho quân rút lui khỏi kinh thành Thăng Long để bảo toàn lực lượng, thực thi chủ trương “ vườn không nhà trống ” .
– Quân Tống kéo vào thành Thăng Long trống vắng không một bóng người và lương thực .
– Chưa đầy một tháng chiến đóng, quân Tống rơi vào thực trạng thiếu lương thực chúng tàn phá, cướp bóc bị nhân dân chống trả kinh khủng làm lực lượng của chúng bị tiêu tốn .
– Quân Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu, quân Mông Cổ thua to phải tháo chạy khỏi thành Thăng Long .
– Trên đường tháo chạy, quân Tống bị quân đội nhà Trần truy kích .

c. Kết quả: chưa đầy một tháng cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

II – CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285)

1.1. Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên

– Năm 1279, Mông Cổ tàn phá Nam Tống thống Trị trọn vẹn Trung Quốc .
Thực hiện thủ đoạn xâm lược Cham-pa và Đại Việt làm cầu nối thôn tính những nước phía Nam Trung Quốc .
– Quân Tống đánh Cham-pa làm bàn đạp tiến công phía Nam Đại Việt, phối hợp với cánh quân từ Trung Quốc đánh vào phía Bắc .
+ Năm 1283, quân Nguyên do Toa Đô chỉ huy xâm lược Cham-pa, chiếm kinh thành .
+ Quân dân Cham-pa chiến đấu quả cảm, quân Nguyên phải rút về cố thủ ở phía Bắc .
→ Kế hoạch dùng Cham-pa làm bàn đạp tiến công nước ta của nhà Nguyên trong bước đầu phá sản .

1.2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến

– Vua Trần triệu tập hội nghị Bình Than bàn kế đánh giặc, Trần Quốc Tuấn được cử làm Quốc công tiết chế, chỉ huy cuộc kháng chiến .
– Năm 1285, vua Trần mở hội nghị Diên Hồng mời những bậc phụ lão có uy tín về bàn những đánh giặc .
– Tổ chức cuộc tập trận và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu và chia quân đóng giữ ở những nơi hiểm yếu .
– Cả nước được lệnh sẵn sàng chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc., quân sĩ bộc lộ quyết tâm đánh giặc .

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên hay, chi tiết

1.3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến

a. Diễn biến:

– Tháng 1 – 1285, quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Việt .
– Quân ta chặn đánh địch ở vùng biên giới rồi lui về Vạn Kiếp .
– Quân Tống tập trung chuyên sâu lực lượng tiến đánh Vạn Kiếp. Thế giặc mạnh quân Trần lui về Thăng Long, sau đó rút về Thiên Trường .
– Nhân dân thực thi chủ trương “ vườn không nhà trống, quân Tống tiến vào Thăng Long nhưng không dám đóng quân trong thành .
– Toa Đô từ Cham-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa, một số ít quý tộc nhà Trần đầu hàng .
– Thoát Hoan chỉ huy lực lượng tiến xuống phía nam nhằm mục đích tạo thế “ gọng kìm ” hòng hủy hoại quân nòng cốt của ta .
– Trần Quốc Tuấn ra lệnh rút lui để củng cố lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng phản công tàn phá địch .
– Kế hoạch bắt sống vua Trần và quân nòng cốt của ta thất bại, Thoát Hoan rút quân về Thăng Long chờ tiếp viện, rơi vào thực trạng thiếu lương thực trầm trọng .
– Tháng 5 – 1285, quân Trần phản công đánh bại quân giặc ở Tây Kết, Hàm Từ, Chương Dương, tiến vào giải phóng Thăng Long .
– Quân Tống tháo chạy bị nhà Trần phục kích đánh chặn đánh, vua Trần đem quân chặn đánh đạo quân của Toa Đô ở Tây Kết .

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên hay, chi tiết

b. Kết quả:

– Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi .
– Bảo vệ vững chãi nền độc lập dân tộc bản địa .

II – CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 – 1288)

1.1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt

– Vua Nguyên đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản, tập trung chuyên sâu lực lượng quyết tâm vượt mặt Đại Việt để trả thù .
– Quân Tống huy quân đội phần đông, nhiều tướng giỏi cho cuộc xâm lược Đại Việt lần 3 .
– Vua Trần huy động nhân dân sẵn sàng chuẩn bị đánh giặc .

– Cuối tháng 12 – 1287, quân Nguyên tiến vào nước ta theo hai đường:

+ Quân bộ : do Thoát Hoan chỉ huy vượt biên giới đánh vào TP Lạng Sơn, Bắc Giang, chiếm đóng Vạn Kiếp .
+ Quân thủy do Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào nước ta, ngược sông Bạch Đằng kéo về Vạn Kiêp .

1.2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

– Quân của Ô Mã Nhi được giao trách nhiệm bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ .
– Lợi dụng quân của Ô Mã Nhi kéo về Vạn Kiếp, Trần Khánh Dư sắp xếp trận địa mai phục .
– Khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ tiến qua Vân Đồn bị quân của Trần Khánh Dư từ nhiều phía đổ ra tiến công .
* Kết quả : phần đông thuyền lương của địch bị đắm số còn lại bị quân Trần chiếm .

1.3. Chiến thắng Bạch Đằng

a. Diễn biến:

– Tháng 1 – 1288, Thoát Hoan cho quân tiến vào chiếm đóng Thăng Long, nhà Trần thực hiện chủ trương “ vườn không nhà trống ” .
– Quân Tống tiến đánh những địa thế căn cứ của quân Trần, đuổi bắt vua Trần nhưng thất bại .
– Nhiều nơi quân Tống chiếm đóng bị quân ta chiếm lại, quân Tống rơi vào thế bị động, hết sạch lương thực .
– Thoát Hoan quyết định hành động rút quân từ Thăng Long lên Vạn Kiếp, rồi rút quân về nước theo hai đường thủy, bộ .
– Vua Trần quyết định hành động mở cuộc phản công, sắp xếp trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng .
– Đầu tháng 4 – 1288, đoàn thuyền do Ô Mã Nhi chỉ huy có kị binh hộ tống rút về theo đường sông Bạch Đằng .
– Khi quân Tống tiến gần trận địa mai phục quân Trần cho 1 số ít thuyền ra khiêu khích rồi vờ vịt thua chạy .
– Quân Tống đuổi theo lọt vào trận địa mai phục đúng lúc nước triều rút nhanh, quân Trần đổ ra đánh, bị đánh giật mình quân giặc hoảng loạn tháo chạy ra biển, bị đánh tan tác .

Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên hay, chi tiết

b. Kết quả:

– Toàn bộ thủy binh của giặc bị hủy hoại, Ô Mã Nhi bị bắt sống .
– Quân bộ từ Vạn Kiếp rút về nước bị quân ta tập kích hủy hoại .
– Cuộc kháng chiến chông quân Nguyên lần ba kết thúc thắng lợi .

IV – NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN

a. Nguyên nhân thắng lợi

– Nhân dân ta có niềm tin đoàn kết, dũng mãnh chiến đấu .
– Nhà Trần có sự chuẩn bị sẵn sàng chu đáo về mọi mặt cho cuộc kháng chiến, kiến thiết xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa triều đình với nhân dân .
– Quý tộc nhà Trần dữ thế chủ động xử lý những xích míc trong nội bộ vương triều, tạo nên hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc bản địa
– Nhà Trần có nhiều vua tài, tướng giỏi, có tài chỉ huy quân sự chiến lược đặc biệt quan trọng là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn .
– Chiến lược, giải pháp đúng đắn, phát minh sáng tạo biết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu của giặc .

b. Ý nghĩa lịch sử

– Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, vượt mặt quân địch hùng mạnh và hung tàn nhất quốc tế lúc bấy giờ .
– Bảo vệ độc lập, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ vương quốc dân tộc bản địa .
– Khẳng định sức mạnh của dân tộc bản địa Nước Ta, nâng cao lòng tự hào dân tộc bản địa, củng cố niềm tin cho nhân dân .
– Góp phần xây đắp nên truyền thống lịch sử quân sự chiến lược, truyền thống lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc bản địa Nước Ta .
– Để lại bài học kinh nghiệm quý giá, củng kết khối đoàn kết toàn dân trong thiết kế xây dựng và bảo vệ tổ quốc .
– Góp phần ngăn ngừa cuộc cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên so với Nhật Bản và những nước phương Nam, làm thất bại mưu đồ thôn tính châu Á của Hốt Tất Liệt .
Xem thêm những bài Lý thuyết và Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 7 có đáp án, hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Lịch Sử 7 khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 7 | Để học tốt Lịch Sử 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 7Giải bài tập Lịch Sử 7 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ba-lan-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-mong-nguyen-the-ki-13-phan-3.jsp

0 comments on “Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên hay, chi tiết

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social