Friday, 24 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3: Số Bé Nhất Có 3 Chữ Số Là Số Nào?


imager 1 86910 700
Số bé nhất có 3 chữ số làSố bé nhất có ba chữ số khác nhau là số nào?; Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là … trong Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây
Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là số nào ? ; Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là … trong Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề và đáp án khá đầy đủ phía dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Số bé nhất có 3 chữ số là

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Viết số :a ) Số lớn nhất có 2 chữ số là :98 ☐ 99 ☐b ) Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là :101 ☐ 102 ☐c ) Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là :987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm \ ( x \ )a ) \ ( x – 54 = 54 + 45 \ ). Giá trị của \ ( x \ ) là :45 ☐ 143 ☐ 153 ☐b ) \ ( x + 18 – 28 = 72 \ ). Giá trị của \ ( x \ ) là :100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trên bãi cỏ có 24 con trâu, số trâu ít hơn số bò 7 con. Trên bãi cỏ có bao nhiêu con bò ?A ) 17 conB ) 30 conC ) 31 con

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm một số ít biết tổng của số đó và số nhỏ nhất có ba chữ số là 160 .a ) 40 ☐ b ) 50 ☐ c ) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

*
Hình vẽ bên có :A ) 7 đoạn thẳngB ) 9 đoạn thẳngC ) 10 đoạn thẳngD ) 11 đoạn thẳng

6. Cho ba chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau, mỗi số có đủ ba chữ số đã cho.

Xem thêm: Kể Câu Chuyện Về Tính Trung Thực Đáng Tự Hào Nhất, Những Câu Chuyện Ngắn Dạy Trẻ Trung Thực

b ) Tìm tổng và hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất .

7. Một cửa gàng bán lần thứ nhất 246kg gạo, lần thứ hai bán nhiều hơn lần thứ nhất 27kg gạo. Hỏi lần thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. Tìm \(x\):

a ) \ ( x – 405 = 278 + 504 \ )b ) \ ( x + 18 – 102 = 357 \ )

9. Một tủ sách có hai ngăn. Ngăn trên có 275 quyển sách. Ngăn dưới có 170 quyển. Người ta lấy ra ở mỗi ngăn 70 quyển để cho mượn. Hỏi bây giờ tủ sách có bao nhiêu quyển sách? (Giải bằng hai cách)

1.0. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a ) \ ( 378 + 219 – 78 = \ )

b) \(164 + 179 + 236 + 321 = \)

*

1. a) S Đ

b ) S Đc ) Đ S

2. a) S S Đ

b ) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho ba chữ số: 2; 0; 4

a ) Viết những số có ba chữ số khác nhau : 204 ; 240 ; 402 ; 420b ) Số bé nhất là : 204Số lớn nhất là : 420Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là : 624Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là : 216

7. Một cửa gàng bán lần thứ nhất 246kg gạo, lần thứ hai bán nhiều hơn lần thứ nhất 27kg gạo. Hỏi lần thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần thứ hai shop bán được số ki-lô-gam gạo là :\ ( 246 + 27 = 273 \ ) ( kg )Đáp số : 273 kg

8. Tìm \(x\):

a ) \ ( \ begin { array } { l } x – 405 = 278 + 504 \ \ x – 405 = 782 \ \ x = 782 + 405 \ \ x = 1187 \ end { array } \ )b ) \ ( \ begin { array } { l } x + 18 – 102 = 357 \ \ x + 18 = 357 + 102 \ \ x + 18 = 459 \ \ x = 459 – 18 \ \ x = 441 \ end { array } \ )

9. Cách 1:

Số sách còn lại ở ngăn trên là :\ ( 275 – 70 = 205 \ ) ( quyển )Số sách còn lại ở ngăn dưới là :\ ( 170 – 70 = 100 \ ) ( quyển )Tổng số sách còn lại ở tủ sách là :\ ( 205 + 100 = 305 \ ) ( quyển )Đáp số : 305 quyểnCách 2 :Số sách bắt đầu tủ sách có là :\ ( 275 + 170 = 445 \ ) ( quyển )Số sách cho mượn là :\ ( 70 + 70 = 140 \ ) ( quyển )Tổng số sách còn lại ở tủ sách là :\ ( 445 – 140 = 305 \ ) ( quyển )Đáp số : 305 quyển

1.0. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a ) \ ( \ begin { array } { l } 378 + 219 – 78 \ \ = 378 – 78 + 219 \ \ = 300 + 219 \ \ = 519 \ end { array } \ )b ) \ ( \ begin { array } { l } 164 + 179 + 236 + 321 \ \ = \ left ( { 164 + 236 } \ right ) + \ left ( { 179 + 321 } \ right ) \ \ = 400 + 500 \ \ = 900 \ end { array } \ )
Chuyên mục: Chuyên mục : Tổng hợp

0 comments on “Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3: Số Bé Nhất Có 3 Chữ Số Là Số Nào?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social