Sunday, 14 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Có bao nhiêu cách chọn ra 2 loại khối đa diện đều khác nhau


articlewriting1

40 bài tập trắc nghiệm khối đa diện lồi và khối đa diện đều mức độ nhận biết, thông hiểu

Làm bài

Quảng cáo

Câu hỏi 1 :Khối đa diện đều loại { 5 ; 3 } có tên gọi là :

 • AKhối lập phương
 • BKhối bát diện đều
 • CKhối mười hai mặt đều
 • DKhối hai mươi mặt đều

Đáp án: C

Lời giải cụ thể :CĐáp án – Lời giảiCâu hỏi 2 :Trong toàn bộ những hình đa diện đều, hình nào có số mặt nhiều nhất.

 • AHình nhị thập diện đều
 • BHình thập nhị diện đều
 • CHình bát diện đều
 • DHình lập phương

Đáp án: A

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :Hình nhị thập diện đều có 20 mặt .
Hình thập nhị diện đều có 12 mặt .
Hình bát diện đều có 8 mặt .
Hình lập phương có 6 mặt .

Chọn A.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 3 :Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

 • Aco bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau e820ed11f261d087abd38fbf43d85255
 • Bco bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 95b9f16f2ed87d33d100d7d3f44aacd0
 • Cco bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 7209aa64aad7729b38dfde02df3a7b9c
 • Dco bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau cadd118557dfbb486916cfa91919d38d

Đáp án: A

Lời giải chi tiết cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau e1cdba66018d649576e49cd5e80572a1

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 4 :Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều loại :

 • A{3;5}
 • B{3;6}
 • C{5;3}
 • D{4;4}

Đáp án: C

Lời giải cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau d30a4f43b43bfd686bd2a2d4c4e3eba1

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 5 :Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?

 • Aco bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau c8dd26dc89128733637f24980979e18b
 • Bco bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau a49c7b08a97adae0850363e206880069
 • Cco bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau c267e2227eab1ecb7405222b04b469ad
 • Dco bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 5c516a0b7474ffb7675d46fc90ff7825

Đáp án: C

Lời giải chi tiết cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 3bd63190db5700c091fba3956315aee7

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 6 :Có bao nhiêu khối đa diện đều ?

 • A5
 • B4
 • CVô số
 • D3

Đáp án: A

Lời giải cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau e41a133e0d5cde92fb95326166e25356

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 7 :Khối lập phương là khôi đa diện đều loại ?

 • A{4;3}
 • B{3;4}
 • C{5;3}
 • D{3;5}

Đáp án: A

Lời giải chi tiết cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 541f4f21f1ba9440366f6ee9b57b5f2a

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 8 :Khối đa diện đều nào sau đây có cắc mặt không phải là tam giác đều.

 • ANhị thập diện đều
 • BBát diện đều
 • CThập nhị diện đều
 • DTứ diện đều

Đáp án: C

Phương pháp giải :Lời giải chi tiết cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 57fcf02c9a6af34ef52c950270df165a

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 9 :Hình hộp chữ nhật ( không phải hình lập phương ) có bao nhiêu mặt đối xứng ?

 • A3
 • B2
 • C1
 • D4

Đáp án: A

Lời giải chi tiết cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau e67f913ac74bec12a83c77c816209d6e

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 10 :Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh ?

 • A24
 • B12
 • C30
 • D60

Đáp án: C

Lời giải chi tiết cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau a75330f3c88d8dff9b4c9b5d976cf71c

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 11 :

Gọi n là số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều. Tìm n.

 • An = 7
 • Bn = 5
 • Cn = 3
 • Dn = 9

Đáp án: D

Lời giải cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau f0d9875e30087aa9e4986d379afc2f6f

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 12 :Khối 20 mặt đều thuộc loại :

 • A{3;5}
 • B{3;4}
 • C{4;3}
 • D{4;5}

Đáp án: A

Lời giải cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 931dd6b5b377496002b47792b9954483

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 13 :Hình bát diện đều có toàn bộ bao nhiêu cạnh ?

 • A30
 • B8
 • C16
 • D12

Đáp án: D

Lời giải chi tiết cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 269201529cfee2a04e1a4bfd503db100

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 14 :

Trong không gian, cho hình (H) gồm mặt cầu S(I; R) và đường thẳng đi qua tâm I của mặt cầu (S). Số mặt phẳng đối xứng của hình (H) là:

 • A2
 • B1
 • CVô số
 • D3

Đáp án: C

Lời giải cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau eda4e2e8483561f347e622b9f1036176

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 15 :Tổng số mặt, số cạnh và số đỉnh của một hình lập phương là :

 • A26
 • B24
 • C30
 • D22

Đáp án: A

Phương pháp giải :Lời giải chi tiết cụ thể :

Phương pháp:

Hình lập phương là hình có \ ( 6 \ ) mặt đều là những hình vuông vắn .

Cách giải:

Hình lập phương có \ ( 6 \ ) mặt, \ ( 8 \ ) đỉnh và \ ( 12 \ ) cạnh nên tổng số cạnh, mặt đỉnh là :
\ ( 6 + 8 + 12 = 26 \ ) .

Chọn A.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 16 :Cho khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng ba cạnh. Khi đó số đỉnh của khối đa diện là :

 • ASố tự nhiên lớn hơn 3.
 • BSố lẻ.
 • CSố tự nhiên chia hết cho 3.
 • DSố chẵn.

Đáp án: D

Phương pháp giải :Đối với mỗi khối đa diện ta kí hiệu Đ là số đỉnh, C là số cạnh, M là số mặt và đa diện đều đó thuộc loại \ ( \ left \ { n ; p \ right \ } \ ) khối đa diện lồi có những mặt là n giác đều và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p cạnh ) thì pĐ = 2C = nM .Lời giải cụ thể :Gọi khối đa diện thuộc loại { n ; p } ( khối đa diện lồi có những mặt là n giác đều và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p cạnh )
Theo đề bài ta có : p = 3 .
Khi đó vận dụng công thức pĐ = 2C = nM. Trong đó Đ, C, M lần lượt là số đỉnh, số canh và số mặt của khối đa diện .
\ ( \ Rightarrow \ ) 3 Đ = 2C \ ( \ Rightarrow \ ) Đ = \ ( \ frac { 2C } { 3 } \ ). Do đó Đ là số chẵn .

Chọn D.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 17 :Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

 • A1
 • B4
 • C3
 • D6

Đáp án: D

Phương pháp giải :Lời giải chi tiết cụ thể :Phương pháp :
Dựa vào hình tứ diện đều và khái niệm mặt phẳng đối xứng của khối đa diện .
Cách giải

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 6fc633a17da3871aaa98304904890aeb

Mặt phẳng tạo bởi hai đỉnh bất kể và trung điểm của cạnh đối là mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều .
Tứ diện đều có 4 đỉnh. Vậy có \ ( C_4 ^ 2 = 6 \ ) mặt phẳng đối xứng .
Chọn D .Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 18 :Khối bát diện đều là một khối đa diện lồi loại :

 • A\(\left\{ 5;3 \right\}.\)
 • B\(\left\{ 4;3 \right\}.\)
 • C\(\left\{ 3;4 \right\}.\)
 • D\(\left\{ 3;5 \right\}.\)

Đáp án: C

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :

Phương pháp:

Khối đa diện đều mà mỗi mặt là đa giác n cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p cạnh được gọi là khối đa diện đều loại {n; p}.

Cách giải

Khối bát diện đều là khối đa diện đều thuộc loại { 3 ; 4 } .

Chọn C.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 19 :Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là

 • A7
 • B8
 • C9
 • D6

Đáp án: D

Phương pháp giải :Phương pháp. Vẽ hình và chỉ ra mặt phẳng đối xứng .Lời giải chi tiết cụ thể :Lời giải chi tiết cụ thể .

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 014f0987cfcc9a4a9868b5dc83e98f99

Số mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều là 6 theo hình vẽ bên .
Cụ thể mặt phẳng đối xứng đi qua một cạnh và trung điểm của cạnh đối của cạnh này .
Chọn đáp án D .Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 20 :Trung điểm của tổng thể những cạnh của hình tứ diện đều là những đỉnh của khối đa diện nào ?

 • AHình hộp chữ nhật.
 • BHình bát diện đều.
 • CHình lập phương.
 • DHình tứ diện đều.

Đáp án: B

Phương pháp giải :Vẽ hình và quan sát, tính số cạnh và những đặc thù của những hình để loại trừ đáp án .Lời giải cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau ef569fc9258fb42cf40e85d6afa3b5bb

Giả sử \ ( ABCD \ ) là tứ diện đều. Gọi \ ( M, \, N, \, P., \, Q., \, S, \, T \ ) lần lượt là trung điểm của \ ( AD, \, AB, \, BC, \, CD, \, AC, \, BD. \ ) Khi đó những trung điểm những cạnh của tứ diện đều tạo thành hình \ ( SMNPQT. \ ) Do đó \ ( SMNPQT \ ) không hề là tứ diện đều được. Ta loại đáp án D .
Do \ ( S, \, M \ ) là trung điểm của \ ( AC, \, AD \ ) nên \ ( SM / / = \ dfrac { 1 } { 2 } CD. \ )
Tương tự ta có \ ( SQ / / = \ dfrac { 1 } { 2 } AD, \, \, MQ / / = \ dfrac { 1 } { 2 } AC. \ ) Do \ ( \ Delta ACD \ ) là tam giác đều nên \ ( AC = CD = DA. \ ) Kéo theo \ ( SM = SQ = MQ. \ )
Chứng minh tương tự như ta nhận được những cạnh của \ ( SMNPQT \ ) có độ dài như nhau .
Mặt khác từ \ ( SM = SQ = MQ \ ) suy ra \ ( \ Delta SMQ \ ) là tam giác đều, do đó \ ( \ widehat { QSM } = { 60 ^ 0 }. \ ) Do đó \ ( SMNPQT \ ) không hề là hình hộp chữ nhật hay hình lập phương được. Như vậy đáp án \ ( A, \, C \ ) đều bị loại .

Chọn B.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 21 :Trong những khẳng định chắc chắn sau chứng minh và khẳng định nào sai ?

 • AHình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều, các cạnh bên bằng nhau
 • BHình chóp tam giác đều là tứ diện đều
 • CHình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều, chân đường cao hạ từ đỉnh xuống đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy
 • DTứ diện đều là hình chóp đều

Đáp án: B

Phương pháp giải :Áp dụng những triết lý về hình chóp đềuLời giải cụ thể :Tứ diện đều là hình chóp tam giác đều, chiều ngược lại chưa chắc đúng .

Chọn B.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 22 :Số đỉnh của khối bát diện đều là

 • A\(6\)
 • B\(7\)
 • C\(8\)
 • D\(9\)

Đáp án: A

Phương pháp giải :Dựa vào triết lý về khối đa diện .Lời giải cụ thể :Khối bát diện đều có tổng thể \ ( 6 \ ) đỉnh .Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 23 :Gọi a, b, c lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của một tứ diện đều. Tính giá trị của \ ( S = a + 2 b + 3 c \ )

Đáp án: B

Phương pháp giải :Vẽ hình đếm số đỉnh, số cạnh, số mặt của 1 tứ diện đều và thay vào tính S .Lời giải cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau b040a1777b0970f4298d9ac1a40953fc

Ta có tứ diện đều có :
Số đỉnh : a = 4
Số cạnh : b = 6
Số mặt : c = 4
Vậy S = a + 2 b + 3 c = 4 + 12 + 12 = 28

Chọn B.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 24 :

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

 • AKhối tứ diện là khối đa diện lồi
 • BLắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi.
 • CKhối lập phương là khối đa diện lồi
 • DKhối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi

Đáp án: B

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :Xét tính đúng sai và loại trừ từng đáp án dựa vào định nghĩa khối đa diện lồi :
Khối đa diện ( H ) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kể của ( H ) luôn thuộc ( H ) .
Cách giải :
Đáp án A : Khối tứ diện là khối đa diện lồi ( đúng )
Đáp án C : Khối lập phương là khối đa diện lồi ( đúng )
Đáp án D : Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi ( đúng )
Đáp án B : Lắp ghép hai khối hộp sẽ được 1 khối đa diện lồi ( sai )

Chọn B.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 25 :Trong những loại khối đa diện đều sau, tìm khối đa diện có số cạnh gấp đôi số đỉnh.

 • AKhối hai mươi mặt đều.
 • BKhối lập phương.
 • CKhối mười hai mặt đều.
 • DKhối bát diện đều.

Đáp án: D

Phương pháp giải :Sử dụng kim chỉ nan về khối đa diện đều .Lời giải cụ thể :+ ) Khối mười hai mặt đều có 20 đỉnh và 30 cạnh .
+ ) Khối hai mươi mặt đều có 12 đỉnh và 30 cạnh .
+ ) Khối lập phương có 8 đỉnh và 12 cạnh .
+ ) Khối bát diện đều có 6 đỉnh và 12 cạnh .

Chọn D.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 26 :Trong những khẳng định chắc chắn sau, khẳng định chắc chắn nào sai ?

 • AHình chóp đều có các cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy các góc bằng nhau.
 • BHình chóp đều có tất cả các cạnh bằng nhau.
 • CMột hình chóp có đáy là một đa giác đều và có chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy thì đó là hình chóp đều.
 • DHình chóp đều có các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.

Đáp án: B

Phương pháp giải :Hình chóp đều là hình chóp thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện kèm theo sau :
+ ) Đáy là đa giác đều ( tam giác đều, hình vuông vắn )
+ ) Chân đường cao của hình chóp trùng với tâm của đáy .
Từ đây ta suy ra hình chóp đều có những cạnh bên bằng nhau .
Có những thuật ngữ sau :
+ ) Hình chóp tam giác đều là hình chóp đều có đáy là tam giác
+ ) Hình chóp tứ giác đều là hình chóp đều có đáy là tứ giác .Lời giải cụ thể :Đáp án B sai : Hình chóp đều có những cạnh bên bằng nhau và những cạnh đáy bằng nhau, cạnh bên và cạnh đáy hoàn toàn có thể khác nhau

Chọn B.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 27 :Khối đa diện có \ ( 12 \ ) mặt đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là.

 • A\(30,\,\,20,\,\,12\).
 • B\(20,\,\,12,\,\,30\).
 • C\(12,\,\,30,\,\,20\).
 • D\(20,\,\,30,\,\,12\).

Đáp án: D

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết về khối đa diện đều.

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 6fa8a40762d8a0975ba02a5586eb832e

Lời giải chi tiết cụ thể :

ChọnD.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 28 :

Tâm các mặt hình lập phương tạo thành các đỉnh của khối đa diện nào sau đây?

 • AKhối chóp lục giác đều
 • BKhối bát diện đều
 • CKhối lăng trụ tam giác đều
 • DKhối tứ diện đều.

Đáp án: B

Phương pháp giải :Vẽ hìnhLời giải chi tiết cụ thể :

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 883073824b3280670536a37b4b3c18d7

Chọn B.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 29 :Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là :

 • A16
 • B26
 • C8
 • D24

Đáp án: B

Phương pháp giải :Dựa vào kim chỉ nan khối đa diện .Lời giải chi tiết cụ thể :Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 mặt .
\ ( \ Rightarrow \ ) Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là : \ ( 8 + 12 + 6 = 26. \ )

Chọn B.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 30 :Khối mười hai mặt đều có bao nhiêu cạnh ?

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau 2435d121528a386d1561544377cebfc3

 • A30 cạnh.
 • B12 cạnh.
 • C16 cạnh.
 • D20 cạnh.

Đáp án: A

Phương pháp giải :Sử dụng kỹ năng và kiến thức của những khối đa diện .Lời giải chi tiết cụ thể :

Khối 12 mặt đều có 30 cạnh.

Chọn A.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 31 :Trong toàn bộ những mô hình đa diện sau, hình nào có số mặt nhiều nhất ?

 • ALoại \ ( \ left \ { 3 ; 5 \ right \ } \ )
 • BLoại \ ( \ left \ { 5 ; 3 \ right \ } \ )
 • CLoại \ ( \ left \ { 4 ; 3 \ right \ } \ )
 • DLoại \(\left\{ 3;4 \right\}\)

Đáp án: A

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :

Chọn A.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 32 :Hình bát diện đều có toàn bộ bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

 • A5
 • B6
 • C9
 • D8

Đáp án: C

Phương pháp giải :Vẽ hình, xác lập mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đềuLời giải chi tiết cụ thể :Hình bát diện đều có toàn bộ 9 mặt phẳng đối xứng .

Chọn C.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 33 :Một người thợ thủ công làm quy mô đèn lồng hình bát diện đều, mỗi cạnh của bát diện đó được làm từ những que tre có độ dài 8 cm. Hỏi người đó cần bao nhiêu mét que tre đề làm 100 cái đèn. ( Giả sử mối nối giữa những que tre có độ dài không đáng kể ) ?

 • A192 m.
 • B960 m.
 • C96 m.
 • D128 m.

Đáp án: C

Phương pháp giải :Hình bát diện đều có 12 cạnh bằng nhau .Lời giải cụ thể :Số mét tre để làm 100 cái đèn : \ ( 8 \ times 12 \ times 100 = 9600 \, \, ( cm ) = 96 \, ( m ) \ )

Chọn: C

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 34 :

Mệnh đề nào dưới đây sai?

 • AHai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

 • BHai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

 • CHai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

 • DHai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Đáp án: A

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 35 :Tổng độ dài l của toàn bộ những cạnh của một lập phương cạnh a.

 • A\(l=12a\).
 • B \(l=6\).
 • C \(l=6a\).
 • D\(l=12\).

Đáp án: A

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau ( và bằnga ), nên tổng độ dài những cạnh của hình vuông vắn là : \ ( l = 12 a \ ) .

Chọn: A

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 36 :Hình tứ diện đều có bao nhiêu tâm đối xứng ?

 • A1
 • B4
 • C2
 • D0

Đáp án: A

Phương pháp giải :Tâm đối xứng I của một chóp là một điểm mà với mọi điểm A bất kể nằm trên chóp đó ta đều tìm được một điểm B đối xứng với A qua I và B cũng nằm trên chóp đóLời giải cụ thể :Tứ diện đều có 1 tâm đối xứng là trọng tâm của tứ diện .

Chọn đáp án A

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 37 :Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại

co bao nhieu cach chon ra 2 loai khoi da dien deu khac nhau b9f1b5a5abadf30822b05ba5feb638cc

 • A\(\left\{ {3;4} \right\}\).
 • B\(\left\{ {4;3} \right\}\).
 • C\(\left\{ {5;3} \right\}\).
 • D\(\left\{ {3;5} \right\}\)

Đáp án: C

Phương pháp giải :Lời giải chi tiết cụ thể :Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại \ ( \ left \ { { 5 ; 3 } \ right \ } \ ) .

Chọn: C

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 38 :Khối đa diện đều loại \ ( \ left \ { { 5 ; 3 } \ right \ } \ ) có bao nhiêu mặt ?

 • A12 mặt
 • B6 mặt
 • C10 mặt
 • D8 mặt

Đáp án: A

Phương pháp giải :Sử dụng công thức \ ( pD = 2C = nM \ ) trong đó \ ( \ left \ { { n ; p } \ right \ } \ ) là loại khối đa diện đều, \ ( D, C, M \ ) lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của khối đa diện .Lời giải cụ thể :Khối đa diện đều loại \ ( \ left \ { { 5 ; 3 } \ right \ } \ Rightarrow n = 5 ; \, \, p = 3 \ )
\ ( \ Rightarrow 3D = 2C = 5M \ Rightarrow M \ ) chia hết cho 6
Khi \ ( M = 6 \ ) thì khối đa diện đều là khối lập phương thuộc loại \ ( \ left \ { { 4 ; 3 } \ right \ } \ ) ( ktm ) .
Vậy \ ( M = 12 \ ) .

Chọn A.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 39 :Có bao nhiêu loại khối đa điện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều ?

 • A3
 • B1
 • C5
 • D2

Đáp án: A

Phương pháp giải :Dựa vào 5 khối đa diện đều đã được học .Lời giải cụ thể :Các khối đa diện đêu có những mặt là tam giác đều là :
+ ) Khối tứ diện đều { 3 ; 3 }
+ ) Khối bát diện đều { 3 ; 4 }
+ ) Khối 20 mặt đều { 3 ; 5 }

Chọn đáp án A.

Đáp án – Lời giảiCâu hỏi 40 :Khối đa diện đều loại \ ( \ left \ { { 3 ; 4 } \ right \ } \ ) có số đỉnh, số cạnh và số mặt lần lượt bằng :

 • A6, 12, 8.
 • B8, 12, 6.
 • C12, 30, 20.
 • D4, 6, 4.

Đáp án: A

Phương pháp giải :

Khối đa diện đều loại\(\left\{ {n;p} \right\}\)là khối đa diện đều có các mặt là đa diện đều n cạnh, mỗi đỉnh là điểm chung của p cạnh.

Lời giải chi tiết cụ thể :
Khối đa diện đều loại \ ( \ left \ { { 3 ; 4 } \ right \ } \ ) là bát diện đều, có số đỉnh, số cạnh và số mặt lần lượt bằng : 6, 12, 8 .

Chọn: A

Đáp án – Lời giảiXem thêm

Quảng cáo

Bài tương quan

Làm bài

Video liên quan

0 comments on “Có bao nhiêu cách chọn ra 2 loại khối đa diện đều khác nhau

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social