Monday, 05 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Sản Xuất Giống Cây Trồng Nhằm Mục Đích Gì ? Sản Xuất Giống Cây Trồng Nhằm Mục Đích


imager 1 17422 700
– Nhiệm vụ là duy trì, phục tráng và sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng .Bạn đang xem : Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì – Được thực hiện tại các xí nghiệp, các trung tâm sản xuất giống chuyên trách- Được triển khai tại những nhà máy sản xuất, những TT sản xuất giống chuyên trách

Giai đoạn 2: Sản xuất hạt giống nguyên chủn từ siêu nguyên chủng: 

– Hạt giống nguyên chủng là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng- Tiến hành tại những công ty hoặc những TT giống cây trồng

Giai đoạn 3: Sản xuất hạt giống xác nhận:

– Hạt giống xác nhận được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để phân phối cho nông dân sản xuất đại trà phổ thông- Tiến hành tại những cơ sở nhân giống link giữa những công ti, TT và cơ sở sản xuất*

II. Quy trình sản xuất giống cây trồng

1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được thiết kế xây dựng dựa vào những phương pháp sinh sản của cây trồnga ) Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn- Đối với giống cây trồng do tác giả cung ứng hoặc có hạt giống siêu nguyên chủng thì quy trình tiến độ sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy trì+ Năm thứ nhất : Gieo hạt tác giả ( hạt SNC ), chọn cây xuất sắc ưu tú+ Năm thứ hai : Hạt của cây xuất sắc ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn những dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng+ Năm thứ ba : Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng+ Năm thứ tư : Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng- Các giống nhập nội, những giống bị thoái hoá ( không còn giống siêu nghuyên chủng ) sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng .+ Năm thứ nhất : Gieo hạt của vật tư khởi đầu ( cần phục tráng ) chọn cây xuất sắc ưu tú+ Năm thứ hai : Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây xuất sắc ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba

+ Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã phục tráng

+ Năm thứ tư : Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng+ Năm thứ năm : Sản xuất hạn giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủngb ) Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo- Đối với cây trồng thụ phấn chéo ( ngô và 1 số ít cây trồng khác ), quá trình sản xuất giống được thực thi như sau :+ Vụ thứ nhất : Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li và thành 500 ô. Gieo hạt của tối thiểu 3000 cây của giống SNC vào những ô .Xem thêm : Mcat Là Gì – Chương Trình Luyện Thi Mcat Mỗi ô chọn một cây đúng giống, thu lấy hạt và gieo thành một hàng ở vụ tiếp theo trong khu cách liMỗi ô chọn một cây đúng giống, thu lấy hạt và gieo thành một hàng ở vụ tiếp theo trong khu cách li+ Vụ thứ hai : Đánh giá thế hệ chọn – Loại bỏ tổng thể những hàng không đạt nhu yếu và những cây xấu trên hàng cây đạt nhu yếu trước khi tung phấn. Thu hạt của cây còn lại, trộn lẫn với nhau, ta có lô hạt siêu nguyên chủng+ Vụ thứ ba : Nhân hạt giống siêu nguyên chủng ở khu cách li. Loại bỏ những cây không đạt nhu yếu trước khi tung phấn. Thu hạt của những cây còn lại, ta được lô hạt nguyên chủng+ Vụ thứ tư : Nhân hạt giống nguyên chủng ở khu cách li. Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn. Hạt của những cây còn lại là hạt xác nhận .c ) Sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tínhQuy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được triển khai qua 3 quy trình tiến độ :- Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC- Tổ chức sản xuất củ giống hoặc vật tư giống cấp NC từ giống SNC- Sản xuất củ giống hoặc vật tư giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm từ giống NC

2. Sản xuất giống cây rừng

Cây rừng có đời sống dài ngày. Từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch hạt thường phải mất từ 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng phải mất từ 5 đến 7 năm. Vì vậy, công tác sản xuất giống cây rừng có nhiều khó khăn và phức tạp

Quy trình sản xuất giống cây rừng hoàn toàn có thể tóm tắt như sau :- Chọn những cây trội, khảo nghiệm và chọn lấy những cây đạt tiêu chuẩn để thiết kế xây dựng rừng giống hoặc vườn giống- Lấy hạt giống từ rừng giống hoặc vuờn giống sản xuất cây con để phân phối cho sản xuất. Giống cây rừng hoàn toàn có thể nhân ra bằng hạt hoặc bằng công nghệ tiên tiến nuôi cấy mô và giâm hom

0 comments on “Sản Xuất Giống Cây Trồng Nhằm Mục Đích Gì ? Sản Xuất Giống Cây Trồng Nhằm Mục Đích

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social