Saturday, 24 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài tập trắc nghiệm trang 33 SBT Sinh 7: Sán lá gan di chuyển nhờ bộ phận nào?


20190612074846baigiai

Chương 3 : Các ngành giun SBT sinh lớp 7 .Giải bài tập trắc nghiệm trang 33 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Giun dẹp cấu tạo cơ thể có các lớp cơ chính…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

1. Giun dẹp cấu tạo cơ thể có các lớp cơ chính

A. cơ dọc. B. cơ chéo .
C. cơ vòng. D. cả A, B và C .

2. Sán lá gan thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua

A. thành khung hình. B. Lỗ hậu môn .
C. lộ miệng. D. Cơ quan bài tiết .

3. Sán lá gan di chuyển nhờ

A. lông bơi. B. chân bên .
C. chun dãn khung hình. D. giác bám .

4. Sán dây lây nhiễm bệnh cho người qua

A. trứng. B. ấu trùng ,
C. nang sán ( hay gạo ). D. Đốt sán .

5. Ấu trùng sán lá gan có mắt và lông bơi ở giai đoạn

A. kén sán. B. ấu trùng trong ốc .
C. ấu trùng lông. D. ấu trùng đuôi .

6. Giun dẹp thường kí sinh ở

A. trong máu. B. trong mật và gan .
C. trong ruột. D. cả A, B và C .

7. Vỏ cuticun và lớp cơ ở giun tròn đóng vai trò

A. hấp thụ thức ăn. B. bộ xương ngoài .
C. bài tiêt loại sản phẩm D. hô hấp, trao đổi chất .

8. Giun đũa di chuyển nhờ:

A. cơ dọc. B. chun dãn khung hình .
C. cong và duỗi khung hình. D. cả A, B và C .

9. Giun đũa loại các chất thải qua:

A. huyệt. B. miệng .
C. mặt phẳng da D. hậu môn .

10. Cơ quan sinh dục của giun đũa đực gồm:

A. 1 ống. B. 2 ống .
C. 3 ống. D. 4 ống .

11. Ấu trùng giun đũa khi xâm nhập vào cơ thể, theo máu đi qua:

A. ruột non. B. tim .
C. phổi. D. cả A, B và C .

12. Tác hai của giun đũa đối với cơ thể là:

A. gây đau bụng. B. tiết ra chất có hại .
C. tranh thức ăn. D. cả A, B và C .

13. Giun đốt phân biệt nhờ:

A. khung hình phân đốt. B. có khoang khung hình chính thức .
C. có chân bên. D. cả A, B và C .

14. Giun đất di chuyển nhờ:

A. lông bơi. B. vòng tơ .
C. chun dãn khung hình. D. tích hợp chun dãn và vòng tơ .

15. Lỗ hậu môn của giun đất nằm ở:

A. đầu. B. đốt đuôi .
C. giữa khung hình. D. đai sinh dục .

16. Bộ phận tương tự ” tim” của giun đất nằm ở:

A. mạch sống lưng. B. mạch vòng .
C. mạch bụng. D. mạch vòng vùng hầu .

17. Chỗ bắt đầu của chuỗi thần kinh bụng giun đất ở

A. hạch não. B. vòng thần kinh hầu .
C. hạch dưới hầu. D. hạch vùng đuôi .

18. Giun đất lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức

A. tự thụ tinh. B. thụ tinh ngoài .
C. thụ tinh chéo. D. cả A, B và C .

19. Đặc điểm nào giúp nhận biết động vật thuộc ngành Giun tròn?

1. Có lông bơi phủ toàn khung hình .
2. Có giác bám .
3. Cơ thể có đối xứng 2 bên .
4. Cơ thể dẹp theo chiều sống lưng – bụng .
5. Ruột túi chưa có hậu môn .
Tổ hợp đúng là :
A. 1,2,3 .
B. 1,4,5 .
C. 3, 4, 5 .
D. 2, 3, 5 .

20. Đặc điểm nào sau đây giúp nhận biết động vật thuộc ngành Giun tròn ?

1. Thân hình trụ dẹp chiều sống lưng – bụng .
2. Thân hình trụ thuôn 2 đầu, có tiết diện ngang tròn .
3. Có khoang khung hình chính thức .
4. Có khoang khung hình chưa chính thức .
5. Ống tiêu hoá có ruột sau và hậu môn .
6. Phần lớn sống kí sinh .

7. Tất cả đều sống kí sinh.

Tổ hợp đúng là :
A. 1,2,4,5 .
B. 2, 4, 5, 6 .
C. 3, 5, 6, 7 .
D. 1,4, 6,7 .

21. Đặc điểm nào sau đây giúp nhận biết động vật thuộc ngành Giun đốt ?

1. Cơ thể không phân đốt .
2. Cơ thể phân đốt .
3. Có khoang khung hình giống như giun tròn .
4. Có khoang khung hình chính thức ( hoàn toàn có thể xoang )
5. Di chuyển bằng chi bên, tơ và hệ cơ thành khung hình
6. Di chuyển bằng lông bơi hay bằng co duỗi thành khung hình .
7. Có hệ tuần hoàn, hô hấp bằng mang hay qua da .
Tổ hợp đúng là :
A. 2,4,5,7. B. 1,3, 5, 6 .
C. 3,4,6, 7. D. 2, 3,6, 7 .

22. Chọn từ, cụm từ cho sẵn đê điền vào chỗ trông trong câu sau cho phù hợp .

Giun ( 1 ) … …. đất làm cho đất ( 2 ) … … … .. có chỗ giun đào sâu tới 8 m. Ban đêm, giun chui lên mặt đất, thải phân lên đó góp thêm phần ( 3 ) … … … đất, rồi kéo lá cây rụng xuống đất tiêu hoá, để thải ra ( 4 ) … … … … .. làm phì nhiêu cho đất. Cứ như thế, giun đất góp thêm phần ( 5 ) … …. nên đất trồng trọt .
A. mùn B. thoáng. C. hình thành
D. xới E. đào

20190612074846baigiai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D D c c c D B D D A D
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
D D D B D B B A
Câu Đáp án
1 D
2 D
3 C
4 C
5 C
6 D
7 B
8 D
9 D
10 A
11 D
12 D
13 D
14 D
15 B
16 D
17 B
18
19
20 B
21 A

22.

1 2 3 4 5
E B

D

A C

0 comments on “Bài tập trắc nghiệm trang 33 SBT Sinh 7: Sán lá gan di chuyển nhờ bộ phận nào?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social