Monday, 30 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Dinh dưỡng trong đất và phân bón – Các hình thức hấp thu – phân bón ngựa vàng


articlewriting1
Cây hút những chất dinh dưỡng dưới dạng ion hòa tan trong nước. Rễ là bộ phận chính hấp thu chất dinh dưỡng từ đất và phân bón, ngoài những cây còn hấp thu những chất dinh dưỡng từ phân bón lá qua lá .Các chất hữu cơ, chất khoáng trong đất và phân bón không hòa tan phải nhờ những loại vi sinh vật, những phản ứng hóa học phân hủy thành những chất hòa tan để cây xanh hoàn toàn có thể hấp thu và sử dụng. Cây hấp thu đạm dưới dạng Amon và nitrat, lân dưới dạng HPO42 – và HPO4 -, kali dưới dạng ion K + .Một số chất bị keo đất giữ lại cây khó hấp thu, có thêm chất hữu cơ ( phân hữu cơ ) cây cối dễ hấp thu hơn .

Rễ cây có thể tiết ra một số acid hữu cơ có khả năng phân giải, phân hủy  các chất khó tan, khó tiêu (khó hấp thu) thành các chất dễ tan dễ tiêu (dễ hấp thu).

I. Cơ chế hấp thu/ hút các chất dinh dưỡng qua rễ

Rễ là bộ phận chính hấp thu nước và những chất dinh dưỡng của cây. Các chất dinh dưỡng dưới dạng ion hòa tan được rễ hấp thu nhờ sự khuyếch tán và thẩm thấu ở mặt phẳng rễ ( chóp rễ và lông hút ) .Rễ cây hấp thu / hút chất dưỡng chất ( những ion khoáng ) theo chính sách thụ động, chính sách dữ thế chủ động hay chính sách hút khoáng sinh lý .

1. Cơ chế hút, hấp thu bị động (thụ động)

Là sự hấp thu/ hút chất dinh dưỡng nhờ sự khuyếch tán do chênh lệch nồng độ, các ion từ nơi có nồng độ cao di chuyển đến nơi có nồng độ ion thấp mà không cần tiêu hao năng lượng. Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào khi nồng độ ion trong đất cao hơn trong rễ, quá trình hấp thu, hút dinh dưỡng được thực hiện.
2. Cơ chế hút/ hấp thu chủ động

Phần lớn những chất dinh dưỡng được hút / hấp thu theo chính sách này. Là quy trình ion di dời ngược từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ ion cao và cần sự tiêu tốn nguồn năng lượng để triển khai quy trình .Quá trình hấp thu / hút chất khoáng ( ion khoáng ) có tương quan đến quy trình hô hấp của rễ. Sự hút ion nitrat ( NO3 – ) với sự đào thải cacbonat ( CO2 ) và những loại sản phẩm của quy trình hô hấp, sự trao đổi những anion và cation của thiên nhiên và môi trường được bảo vệ một cách liên tục. Điều kiện thiết yếu cho sự hút / hấp thu dinh dưỡng của bộ rễ là quy trình hô hấp .Cần có sự tiêu tốn nguồn năng lượng ( ATP ) và chất trung gian ( chất mang ). Nồng độ ion trong rễ nhiều khi có nông độ cao hơn ngoài môi trường tự nhiên nhưng nhờ màng menbram trên mặt phẳng chất nguyên sinh, là màng bán thấm, không cho những ion đã vào trong tế bào đi ra ngoài. Trong qua trình trao đổi chất dinh dưỡng trên mặt phẳng màng đó tạo ra một số ít chất vừa tương tác với ion khoáng ngoài môi trường tự nhiên vừa luân chuyển chúng qua màng ( phức hệ chất mang – ion ), sau khi xâm nhập vào trong phức hệ đó được hủy hoại. Các ion ở lại phía trong tế bào, còn chất mang lại quay ra và liên tục trách nhiệm luân chuyển chất khoáng .Chất mang được coi là phương tiện đi lại chuyên chở, nhờ nó mà những ion đi qua được màng tế bào để vào bên trong .

3. Cơ chế hút khoáng lý hóa

Là sự hút chất dinh dưỡng qua sự trao trổi ion giữa dung dịch đất và rễ cây. Trong quy trình sinh trưởng, rễ cây thiết ra 1 số ít chất acid có năng lực phân ly thành ion âm và dương. Khi một ion mang điện rễ thải ra dung dịch đất gây ra sự mất cân đối điện, sẽ có sự xâm nhập của ion mang điện tích cùng dấu từ dung dịch đất để bù đắp sự mất cân đối đó .

4. Sự hút, hấp thu dinh dưỡng chịu sự ảnh hưỡng của những yếu tố nào?

Quá trình hút/ hấp thu chất dinh dưỡng chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Tình trạng sức khỏe cây trồng:

  • Cây trồng sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, quá trình hô hấp mạnh, bộ rễ phát triển thì khả năng hút/ hấp thu dinh dưỡng cũng mạnh, tốt hơn. Còn nếu cây phát triển kém, bị sâu bệnh nhiều thì quá trình hấp thu/ hút dinh dưỡng cũng kém.
  • Quá trình quang hợp, hô hấp, trao đổi và tổng hợp các chất cành mạnh thì sự hút, hấp thu dinh dưỡng càng mạnh. Các chất khoáng tham gia vào quá trình quang hợp, cấu trúc nên bộ máy hô hấp, là nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ.
  • Khi cây ở thời kỳ sinh trưởng mạnh, thân lá phát triển, nhu cầu dinh dưỡng lớn thì sức hút, khả năng hấp thu dinh dưỡng cao hơn vào giai đoạn cuối khi cây đã già yếu. Thời kỳ cuối cây sử dụng dưỡng chất  đã hấp thu ở thời kỳ đầu. Một lượng dưỡng chất được vận chuyển từ các bộ phân  già về các bộ phận non và nuôi hạt, củ, quả. Trong quá trình canh tác cần chăm sóc bón phânngay từ đâu khi cây còn nhỏ để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh tạo tiền đề để đạt một vụ mùa năng suất cao, chất lượng tốt.

Hàm lượng dinh dưỡng trong đất, phân bón:

Cây lấy dinh dưỡng từ đất và phân bón. Khi nồng độ những chất dưỡng chất ở môi trường tự nhiên ngoài ở mức tương thích thì năng lực hấp thu / hút dinh dưỡng cũng tốt hơn. Nồng độ quá thấp năng lực hấp thu sẽ giảm, nồng độ quá cao rễ sẽ bị ngộ độc và chết .Các chất dinh dưỡng trong đất và phân bón có quan hệ qua lại với nhau và ảnh hưởng tác động đến sự hấp thu của cây .

Quan hệ hỗ trợ: Là khi có mặt ion này sẽ tăng khả năng hấp thu ion khác, thường là với các ion khác dấu. Vi dụ, có mặt K+ sẽ hút nhiều NO3-,…

Quan hệ đối kháng: Là sự có mặt ion này sẽ giảm sự hấp thu ion khác, xảy ra với các ion cùng dấu, cùng hóa trị. Như  sự có mặt của K+ sẽ hạn chế rễ hấp thu NH4+, Mg2+. Chỉ khi nồng độ các chất vượt quá ngưỡng thích hợp thì mối quan hệ này mới xảy ra.

Yếu tố môi trường ngoài:

Các yếu tố về nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, nhiệt độ, … đều có tác động ảnh hưởng đến quy trình hút, hấp thu chất dinh dưỡng. Khi điều kiện kèm theo tương thích thì quy trình hấp thu dinh dưỡng diễn ra thuận tiện. Còn trời quá nóng, lạnh, đất khô hạn hoặc ngập úng đều tác động ảnh hưởng xấu. Làm giảm sự hút, hấp thu dinh dưỡng của cây. Đất thiếu không khí ( yếm khí ) hô hấp bị giảm khiến quy trình hút chất dinh dưỡng cũng kém .Độ pH thiên nhiên và môi trường kiềm hút những dinh dưỡng cation mạnh hơn, còn môi trường tự nhiên acid thì hút anion nhiều hơn cation. pH còn tác động ảnh hưởng đến năng lực hòa tan những chất dinh dưỡng, hoạt đông của vi sinh vật đất ( vi sinh vật phân giải chất hữu cơ, lân, cố định và thắt chặt đạm, … ). pH môi trường tự nhiên vượt qua số lượng giới hạn sinh lý thì rễ bị tổn thương, ức chế sự hút dinh dưỡng .Các yếu tố trên, ngoài việc ảnh hưởng tác động đến thực trạng cây, còn tác động ảnh hưởng đến quy trình trao đổi chất trong đất, từ đó tác động ảnh hưởng đến sự hút chất dinh dưỡng của cây xanh .

5. Sự chuyển hóa, vận chuyển các chất dinh dưỡng của rễ

Ngoài việc hút nước và chất dinh dưỡng, rễ cây còn tổng những chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng được rễ hấp thu phải trải qua quy trình chuyển hóa thành những hợp chất hữu cơ ngay ở rễ rồi mới luân chuyển lên những bộ phân khác để tổng hợp những chất thiết yếu cho sự sinh trưởng tăng trưởng. Bộ rễ tăng trưởng mạnh, ăn sâu, rộng, quy trình tổng hợp và luân chuyển dinh dưỡng cũng mạnh từ đó lại thôi thúc quy trình hấp thu những chất. Quá trình tổng hợp diễn ra mạnh hơn vào ban ngày khi đủ nhiệt độ, đủ ánh sáng, nước, quy trình quang hợp diễn ra mạnh, tạo ra nguồn năng lượng tăng cường sự hấp thu những chất của rễ. Sự thoát nước ban ngày diễn ra mạnh tạo lực hút nước và dinh dưỡng từ rễ luân chuyển lên những bộ phận khác của cây .

II. Cơ  chế hút, hấp thu dinh dưỡng qua lá

Trên mặt phẳng lá có những lỗ khí không, những chất dinh dưỡng hòa tan vào tế bào qua những lỗ khí khổng. Khí không là những lỗ cực nhỏ ở trên mặt phẳng của lá, giúp cây thoát hơi nước giúp nhiệt độ của cây ổn dịnh, mở để CO2 vào tham gia cho quy trình quang hợp .Một số ion còn thẩm thấu trực tiếp qua lớp biểu bì lá, con đường này phụ thuộc vào nhiều vào cấu trúc của lá cây, tầng cutin, …

Dinh dưỡng xâm nhập vào không bào, không bào được xem là kho chứa của các dưỡng chất trước khi hấp thu vào tế bào.

Quá trình hút những ion vào đêm hôm thường hoạt động giải trí và diễn ra mạnh hơn, khi khí khổng mở. Những lá già hấp thu kém hơn những lá còn non, khi nồng độ dung dịch ngoài lá quá cao sự hấp thu dinh dưỡng của lá cũng bị hạn chế .Quá trình hấp thu, hút những dinh dưỡng hầu hết qua rễ là chính, những loại phân bón lá không sửa chữa thay thế được phân bón gốc .

Sưu tầm: Văn Song

0 comments on “Dinh dưỡng trong đất và phân bón – Các hình thức hấp thu – phân bón ngựa vàng

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social