Thursday, 02 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm A. Hai giai đoạn


articlewriting1

Câu 28: Ở thế giới hữu cơ, phát triển thể hiện ở sự tăng cường khả năng thích ứng của cơ cơ thể trước môi trường; ở khả năng tự sinh sản ra chính mình với trình độ ngày càng hoàn thiện hơn. Trong xã hội, phát triển thể hiện ở khả năng chinh phục tự nhiên, cải tạo xã hội phục vụ con người. trong tư duy, phát triển thể hiện ở việc nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, đúng dắn hơn. Theo quan điểm triết học đoạn trích trên đề cập đến một phạm trù triết học nào dưới đây *
25 điểm
 
 
 
Phát triển.
 
 
 
Thế giới quan
 
 
 
Siêu hình.
 
 
 
Biện chứng.
Câu 29: Anh H trưởng phòng thiết kế đề xuất với ông T giám đốc công ty về việc cần cải tiến một số mẫu sản phẩm đã không còn phù hợp và sức cạnh tranh thấp đã được ông T rất ủng hộ. Khi đưa nội dung này ra cuộc họp ban lãnh đạo, vì lo sợ nếu áp dụng công nghệ hiện đại thì một số người thân của mình đang làm trong công ty sẽ bị đuổi việc, nên anh M trưởng phòng nhân sự đã phản đối gay gắt đồng thời nhờ cô P ủng hộ ý kiến của mình với lý do thiết kế đó không còn phù hợp. Theo quan điểm triết học những ai trong tình huống trên đã có tiến bộ ủng hộ cái mới? *
25 điểm
 
 
 
Anh H và ông T.
 
 
 
Anh H và anh M.
 
 
 
Anh M và anh H.
 
 
 
Anh M và cô P.
Câu 30: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa *
25 điểm
 
 
 
bài trừ lẫn nhau.
 
 
 
xung đột lẫn nhau
 
 
 
chuyển hóa lẫn nhau
 
 
 
đấu tranh với nhau.
Câu 31: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biến chứng, trong quá trình vận động và phát triển, nếu các sự vật và hiện tượng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau thì được gọi là *
25 điểm
 
 
 
mặt đối lập của mâu thuẫn.
 
 
 
sự dung hòa giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 32: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, bất kỳ mặt đối lập nào của mâu thuẫn, trong quá trình vận động và phát triển, chúng phát triển theo những chiều hướng *
25 điểm
 
 
 
thuận chiều nhau.
 
 
 
song song với nhau.
 
 
 
độc lập với nhau.
 
 
 
trái ngược nhau
Câu 33: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quá trình đồng hóa và dị hóa trong một sinh vật được gọi là *
25 điểm
 
 
 
mặt tương hỗ của mâu thuẫn.
 
 
 
mặt cân bằng của mâu thuẫn.
 
 
 
mặt đấu tranh của mâu thuẫn.
 
 
 
mặt đối lập của mâu thuẫn.
Câu 34: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong mỗi mâu thuẫn, khi hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, triết học gọi đó là sự *
25 điểm
 
 
 
sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
 
 
 
mặt đối lập của mâu thuẫn.
 
 
 
sự dung hòa giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 35: Trong mỗi mâu thuân, sự thống nhất giữa các mặt đối lập làm cho hai mặt đối lập *
25 điểm
 
 
 
tách biệt lẫn nhau.
 
 
 
bài trừ lẫn nhau
 
 
 
làm tiền đề cho nhau.
 
 
 
gạt bỏ lẫn nhau.
Câu 36: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong mỗi mâu thuẫn, sự thống nhất giữa các mặt đối lập không tách rời *
25 điểm
 
 
 
sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự gắn bó giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự liên hệ giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 37: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đấu tranh giữa các mặt đối lập biểu hiện ở chỗ trong quá trình vận động và phát triển, chúng luôn luôn phát triển theo những chiều hướng *
25 điểm
 
 
 
tách biệt nhau.
 
 
 
gắn bó với nhau.
 
 
 
trái ngược nhau.
 
 
 
liên hệ với nhau
Câu 38: Trong quá trình vận động và phát triển, hai mặt đối lập luôn tác động, bài trừ gạt bỏ nhau triết học gọi đó là *
25 điểm
 
 
 
sự gắn bó giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 
 
 
sự liên hệ giữa các mặt đối lập.
Câu 39: Nhận định nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học? *
25 điểm
 
 
 
Các mặt đối lập của mâu thuẫn có sự thống nhất với nhau.
 
 
 
Các mặt đối lập của mâu thuẫn có sự đấu tranh với nhau.
 
 
 
Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó có hai mặt đối lập.
 
 
 
Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn.
Câu 40: Nghỉ hè, H lên Hà Nội thăm chị gái. H nhận thấy ở thủ đô toàn nhà cao tầng, chứ không có nhiều nhà cấp bốn như ở quê. Trên đường phố, mọi người đi lại đông đúc, nhưng ai cũng rất vội vã. Trong lúc chờ chị đón, H thấy có một bạn nhỏ đến xin tiền mua đồ ăn. Nhìn bạn nhỏ rất đáng thương nên H cũng muốn cho em ấy tiền, nhưng nhớ lời mẹ dặn ở trên thành phố nhiều trộm cắp lừa đảo nên H lại thôi. H cứ băn khoăn mãi, không biết nên quyết định ra sao. Hãy chỉ ra mâu thuẫn triết học trong tình huống trên? *
25 điểm
 
 
 
Mọi người đi lại đông đúc, nhưng ai cũng rất vội vã.
 
 
 
Trạng thái băn khoăn vừa muốn giúp lại vừa sợ bị lừa của H.
 
 
 
Thủ đô nhiều nhà cao tầng, ở quê nhiều nhà cấp bốn.
 
 
 
H nhà thì ở quê, nhưng hôm nay được lên thành phố chơi.

0 comments on “Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm A. Hai giai đoạn

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social