Thursday, 23 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải Bài Tập Công Nghệ 10 – Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng


articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến 10 – Bài 17 : Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  (trang 54 sgk Công nghệ 10): Vì sao phải phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

  Trả lời:

  Vì mỗi giải pháp phòng trừ đều có những ưu điểm và điểm yếu kém. Sử dụng phối hợp những giải pháp phòng trừ để giảm nhẹ điểm yếu kém và phát huy ưu điểm .

  (trang 55 sgk Công nghệ 10): Em hãy cho biết tác dụng của các biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ tổng hợp dịch cây trồng là gì?

  Trả lời:

  – Cày bừa, tiêu hủy tàn dư cây trồng : Tạo thiên nhiên và môi trường không thuận tiện, hủy hoại tàn dư của nguồn bệnh .
  – Tưới tiêu hợp lý, gieo trồng đúng thời vụ : Để cây tăng trưởng tốt để kháng được sâu bệnh .
  – Luân canh cây trồng : Thay đổi môi trường tự nhiên sống của sâu bệnh hại .

  Câu 1 trang 56 Công nghệ 10: Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

  Lời giải:

  Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng tích hợp, đồng thời nhiều giải pháp trừ dịch hại cây trồng một cách phải chăng sao cho những điểm yếu kém của những giải pháp được phát huy và khắc phục những điểm yếu kém .

  Câu 2 trang 56 Công nghệ 10: Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

  Lời giải:

  Nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng :
  – Trồng cây khỏe .
  – Sử dụng thiên địch để khắc chế sâu, bệnh .

  – Cần phát hiện kịp thời sâu, bệnh để có những biện pháp để giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

  – Bổ sung kiến thức và kỹ năng cho nông dân để họ hoàn toàn có thể vận dụng vào thực tiễn và phổ cập cho những người khác .

  Câu 3 trang 56 Công nghệ 10: Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

  Lời giải:

  – Sử dụng kĩ thuật : Cày sâu, bừa kĩ, tiêu hủy tản dư cây trồng, tưới tiêu hợp lý, luân canh, gieo trồng đúng thời vụ .
  – Sử dụng thiên địch : dùng sinh vật hoặc mẫu sản phẩm của chúng để ngăn ngừa, giảm thiệt hại của sâu, bệnh .
  – Sử dụng cây chống chịu, bệnh .
  – Sử dụng thuốc hóa học : Được dùng khi dịch hại tới ngưỡng cao mà những giải pháp khác không còn hiệu suất cao .
  – Sử dụng cơ giới, vật lí : Dùng bẫy ánh sáng, mùi vị, bắt bẳng tay, bằng vợt để làm giảm sâu bệnh .
  – Biện pháp điều hòa : Giữ cho bệnh hại chỉ tăng trưởng ở mức độ nhất định để giữ cân đối sinh thái xanh .

  Câu 4 trang 56 Công nghệ 10: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có những ưu điểm gì?

  Lời giải:

  Ưu điểm của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là phát huy được ưu điểm, hạn chế điểm yếu kém hơn so với sử dụng đơn lẻ một giải pháp .

  Câu 5 trang 56 Công nghệ 10: Em hãy kể tên một số thiên địch ở địa phương em mà em biết.

  Lời giải:

  – Bọ cánh cứng 3 khoang hủy hoại sâu non .

  – Bọ xít nước ăn thịt tiêu diệt bọ rầy.

  – Ong đen kí sinh bọ xit tàn phá bọ xít .
  – Chuồn chuồn kim hủy hoại bướm hại .

  0 comments on “Giải Bài Tập Công Nghệ 10 – Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

  Trả lời

  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

  Social