Sunday, 14 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Giải VBT Toán 2 – Sách Kết nối – Sách Toán – Học toán


articlewriting1

Bài 5 : Ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 – Giải VBT Toán 2 – Sách Kết nối tri thức

============
Thuộc Sách kết nối – Giải VBT Toán 2
=============

Bài 1: Tính nhẩm

a, 40 + 60 = …..                        30 + 70 = …..                        90 + 10 = ….

b, 100 – 40 = … .. 100 – 70 = … .. 100 – 80 = … ..

Lời giải:

a, 40 + 60 = 100 30 + 70 = 100 90 + 10 = 100
b, 100 – 40 = 60 100 – 70 = 30 100 – 80 = 20

Bài 2: Đặt tính rồi tính

52 + 6 24 + 73 88 – 43
Lời giải :

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 3: a, Nối phép tính có cùng kết quả (theo mẫu)

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

b, Số ?

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Lời giải:

a ,

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

b ,

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 4: Đầu năm học, lớp 2A có 31 học sinh. Đến đầu học kì 2, lớp 2A có 4 học sinh chuyển đến. Hỏi khi đó lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Lớp 2A có toàn bộ số học viên là :
31 + 4 = 35 ( học viên )
Đáp số : 35 học viên

Bài 5: >;

a, 60 + 30 … .. 100 b, 50 + 20 … .. 20 + 50
100 – 50 … .. 40 40 + 40 … .. 100 – 10

Lời giải:

a, 60 + 30
100 – 50 > 40 40 + 40

Bài 1: Đ, S?

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Lời giải:

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 2: Tính.

a, 50 + 8 = … .. 35 – 5 = … .. 4 + 70 = … ..
b, 27 + 40 = … .. 86 – 30 = … .. 73 – 23 = … ..

Lời giải:

a, 50 + 8 = 58 35 – 5 = 30 4 + 70 = 74
b, 27 + 40 = 67 86 – 30 = 56 73 – 23 = 50

Bài 3: Tô màu đỏ vào những ô tô ghi phép tính có kết quả bé hơn 40, màu xanh vào những ô tô ghi phép tính có kết quả lớn hơn 70

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Lời giải:

Ta có :
70 + 9 = 79 43 + 3 = 46 90 – 60 = 30
36 + 2 = 38 100 – 60 = 40 84 – 4 = 80

Vậy những ô tô ghi phép tính có kết quả bé hơn 40 là: 90 – 60; 36 + 2.

Những xe hơi ghi phép tính có tác dụng lớn hơn 70 là : 70 + 9 ; 84 – 4 .

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Lời giải:

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 5: Nam có 37 viên bi màu xanh và màu đỏ, trong đó có 13 viên bi màu xanh. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ?

Lời giải:

Nam có số viên bi màu đỏ là :
37 – 13 = 24 ( viên bi )
Đáp số : 24 viên bi

Bài 1: a, Tô màu vàng vào những quả xoài ghi phép tính có cùng kết quả

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

b, Tô màu xanh vào quả cam ghi phép tính có tác dụng lớn nhất

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Lời giải:

a, Ta có :
35 + 52 = 87 79 – 6 = 73
7 + 80 = 87 65 – 5 = 60
Ta thấy 35 + 52 = 7 + 80 = 87
Vậy tô màu vàng vào những quả xoài ghi phép tính : 35 + 52 và 7 + 80
b, Ta có :
98 – 63 = 35 54 + 5 = 59
25 + 40 = 65 78 – 20 = 58
Ta thấy : 35
Vậy tô màu xanh vào quả cam ghi phép tính 25 + 40 có hiệu quả lớn nhất .

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a, 70 + … .. = 100 b, 100 – 60 = … ..
c, 90 – … .. = 80 d, … .. + 60 = 100

Lời giải:

a, 70 + 30 = 100 b, 100 – 60 = 40
c, 90 – 10 = 80 d, 40 + 60 = 100

Bài 3: Tính

a, 25 + 42 – 30 = … .. b, 89 – 57 + 46 = … ..

Lời giải:

a, 25 + 42 – 30 = 37 b, 89 – 57 + 46 = 78

Bài 4: Một ô tô có 45 ghế ngồi cho hành khách, trong đó có 31 ghế đã có hành khách ngồi. Hỏi trên ô tô còn bao nhiêu ghế trống?

Lời giải:

Trên xe hơi còn có số ghế trống là :
45 – 31 = 14 ( ghế )
Đáp số : 14 ghế

Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ trống

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Lời giải:

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

======

0 comments on “Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Giải VBT Toán 2 – Sách Kết nối – Sách Toán – Học toán

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social