Saturday, 21 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán chọn lọc năm 2021


articlewriting1

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán chọn lọc năm 2021

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán chọn lọc năm 2021

Tài liệu tổng hợp đề thi vào lớp 6 môn Toán từ những trường trung học cơ sở trên cả nước giúp học viên củng cố lại kỹ năng và kiến thức, nắm vững được cấu trúc đề thi từ đó đạt hiệu quả cao trong bài thi môn Toán vào lớp 6 .

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài : 90 phút
( không kể thời hạn phát đề )

Bài 1: (2điểm)

Tổng của bốn số tự nhiên là số lớn nhất có 7 chữ số. Nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị chức năng của số thứ nhất thì được số thứ hai. Số thứ 3 bằng hiệu của số thứ nhất và số thứ hai. Số bé nhất là tích của số bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số. Tìm số thứ tư

Bài 2: (2điểm)

Bạn An có 170 viên bi gồm 2 loại : bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng 1/9 số bi màu xanh bằng 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi mỗi loại ?

Bài 3: (2điểm)

Cho 1 số ít tự nhiên có ba chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào bên trái số đó được số mới có 5 chữ số. Lấy số mới này chia cho số đã cho thì được thương là 721 không dư. Tìm số tự nhiên só ba chữ số đã cho .

Bài 4: (2điểm)

Một thửa ruộng hình thang có diện tích quy hoạnh là 1155 cm2 và có đáy bé kém đáy lớn 33 m. Người ta lê dài đáy bé thêm 20 m và lê dài đáy lớn thêm 5 m về cùng một phía để được hình thang mới. Diện tích hình thang mối này bằng diện tích quy hoạnh của một hình chữ nhật có chiều rộng là 30 m và chiều dài là 51 m. Hãy tính đáy bé, đáy lớn của thửa ruộng bắt đầu .

HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

Bài 1: (2điểm)

Số bé nhất có 3 chữ số là 100, số lớn nhất có 4 chữ số là 9999. Vậy số thứ nhất là :
100 x 9999 = 999 900 .
Vì xoá chữ số hàng đơn vị chức năng của số thú nhất ta được số thứ hai nên số thứ hai là 99 990 .
Từ trên suy ra số thứ ba là : 999 900 – 99 990 = 899 910
Số lớn nhất có 7 chữ số là 9 999 999 .
Số thứ tư là : 9 999 999 – 999 900 – 99 990 – 899 910 = 8 000 199

Đáp số: 8 000 199

Bài 2:  (2điểm)                                                   

Vỡ số bi đỏ bằng số bi xanh nên nếu ta coi số bi xanh là 9 phần thi số bi đỏ là 8 phần như thế và tổng số bi là 170 viên bi .
Tổng số phần bằng nhau là :
9 + 8 = 17 ( phần )
1 phần ứng với số viên bi là :
170 : 17 = 10 ( viên )
Số bi xanh là :
10 x 9 = 90 ( viên )
Số bi đỏ là :
10 x 8 = 80 ( viên )

                                                  Đáp số: 90 viên bi xanh

: 80 viên bi đỏ

Bài 3: (2điểm)

Gọi số cần tìm là abc ( a > 0 ; a, b, c < 10 ). Số mới là 90 abc. Theo bài ra ta có : 90 abc : abc = 721 ( 90 000 + abc ) : abc = 721 90 000 : abc + abc : abc = 721 90 000 : abc = 721 - 1 90 000 : abc = 720 abc = 90 000 : 720 abc = 125 Vậy số cần tìm là 125

Đáp số: 125.

Bài 4: (2điểm)

Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán có đáp án năm 2021

Hình thang AEGD có diện tích quy hoạnh của một hình chữ nhật có chiều rộng 30 m và chiều dài 51 m. Do đó diện tích quy hoạnh hình thang AEGD là :
51 x 30 = 1530 ( mét vuông )
Diện tích phần tăng thểm BEGC là :
1530 – 1155 = 375 ( mét vuông )
Chiều cao Bảo hành của hình thang BEGC là :
375 x 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m )
Chiều cao Bảo hành cũng là chiều cao của hình thang ABCD. Do đó tổng 2 đáy AB và CD là :
1552 x 2 : 30 = 77 ( m )
Đáy bé là : ( 77 – 33 ) : 2 = 22 ( m )
Đáy lớn là : 77 – 22 = 55 ( m )

                                                                                          Đáp số: Đáy bé: 22 m

Đáy lớn : 55 m

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài : 90 phút
( không kể thời hạn phát đề )

Bài 1: Một hình thang có diện tích là 60m2, hiệu hai đáy bằn 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy, biết rằng nếu đáy lớn được tăng thêm 2m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 6m2.

Bài 2: Tính:

a, Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc                                                                   

b, Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc

c, 20,7 x 2,5
d, 2,3712 : 1,14

Bài 3: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc

Bài 4: Tìm Y, biết:

a, Y x 5 = 2 – 0,85
b, Y – 4,2 = 5,3 – 2,49

Bài 5: Xay một tạ thóc thì được 73 kg gạo. Một người xay lần thứ nhất 25 tạ thóc, lần thứ hai xay 20,2 tạ thóc. Hỏi trong cả hai lần, người đó thu được bao nhiêu tạ gạo?

Lời giải

Bài 1:

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc

Chiều cao của tam giác ABE và cũng là chiều cao của hình thang bằng :
6 x 2 : 2 = 6 ( m )
Tổng hai đáy của hình thang ABCD là : 60 x 2 : 6 = 20 ( m )
Đáy lớn là ( 20 + 4 ) : 2 = 12 ( m )
Đáy bé là 12 – 4 = 8 ( m )

Bài 2:

a, Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc             

b, Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc                           

c, 51,75
d, 2,08

Bài 3: (Học sinh tự giải)

Bài 4: 

a, Y x 5 = 2 – 0,85
Y x 5 = 1,15
Y = 1,15 : 5
Y = 0,23
b, Y – 4,2 = 5,3 – 2,49
Y – 4,2 = 2,81
Y = 2,81 + 4,2
Y = 7,01

Bài 5: 

Số thóc người đó xay trong cả hai lần là 25 + 20,2 = 45,2 ( tạ )
Số gạo người đó thu được trong cả hai lần là : 45,2 x 73 = 3299,6 ( kg ) hay 32,996 ( tạ )

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài : 90 phút
( không kể thời hạn phát đề )

Bài 1

a ) Tìm y, biết

Bộ đề luyện thi môn Toán vào lớp 6 năm 2021 cực hay

b ) Tính nhanh

Bộ đề luyện thi môn Toán vào lớp 6 năm 2021 cực hay

Bài 2

a ) Trung bình cộng của ba số là 75. Nếu viết thêm số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm ba số đó ?
b ) Năm nay tổng số tuổi của Hải và Tân bằng 20. Cách đây hai năm tỉ số tuổi của Hải và tuổi của Tân là 5/3. Hỏi năm nay Hải mấy tuổi, Tân mấy tuổi ?

Bài 3 

a ) 19 bao gạo gồm 2 loại : loại 10 kg / bao và loại 13 kg / bao có khối lượng tổng số là 211 kg. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu bao ?
b ) Cả hai bạn làm được 1998 bông hoa đỏ và hoa xanh. Tìm số hoa mỗi loại, biết rằng nếu 1/3 số hoa đỏ bớt 1 hoa thì bằng 50% số hoa xanh ?

Bài 4

Hai bạn Nam và Bắc đi mua sách. Mỗi bạn đều mang theo số tiền như nhau. Nếu bạn Nam mua hết 3/4 số tiền của mình và bạn Bắc mua hết 2/5 số tiền của mình thì số tiền còn lại của bạn Nam ít hơn số tiền còn lại của bạn Bắc là 18900 đồng. Hỏi mỗi bạn bắt đầu mang theo bao nhiêu tiền ?

Bài 5

Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 18,5 cm, AB = 20,4 cm.

  1. Tính diện tích hình chữ nhật.

2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của những cạnh AB và BC. MN và DC lê dài cắt nhau tại P. Tính độ dài cạnh CP .

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

0 comments on “Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán chọn lọc năm 2021

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social