Saturday, 14 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Cho 3 9 gam kali vào 108,2 gam nước thu được dung dịch koh có nồng độ là bao nhiêu


articlewriting1

Cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước thu được dung…

Câu hỏi : Cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước thu được dung dịch KOH có nồng độ % là bao nhiêu ?

A 5,31 % .B 5,20 % .C 5,30 % .D 5,50 %. Đáp án C – Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

nK = 0,1 molK + H2O → KOH + 0,5 H20,1 0,1 0,05=> mdd sau = mK + mH2O – mH2 = 3,9 + 101,8 – 0,05. 2 = 105,6 gmKOH = 5,6 gam

=> C%KOH

Giải chi tiết:

nK = 0,1 molK + H2O → KOH + 0,5 H20,1 0,1 0,05=> mdd sau = mK + mH2O – mH2 = 3,9 + 101,8 – 0,05. 2 = 105,6 gmKOH = 5,6 gam=> C % KOH = \ ( \ frac { { 5,6 } } { { 105,6 } }. 100 \ % = 5,3 \ % \ )

Đáp án C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm – Đề 1 Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm – Bài 4 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao. Cho 3,9 gam sắt kẽm kim loại K tác dụng với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là 1,056 g / ml. Cho \ ( 3,9 \ ) gam sắt kẽm kim loại \ ( K \ ) tác dụng với \ ( 101,8 \ ) gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là \ ( 1,056 \ ; g / ml \ ) .

cho 3 9 gam kali vao 1082 gam nuoc thu duoc dung dich koh co nong do la bao nhieu 125ec9c688346a12edbdb922c206651e

Ta có :
\ ( \ eqalign { và { n_K } = { { 3,9 } \ over { 39 } } = 0,1 mol \ cr và 2K + 2 { H_2 } O \ to 2KOH + { H_2 } \ uparrow \ crvà 0,1 \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \ ; \, \ to \ ; \ ; 0,1 \ ; \ ; \ ; \, \ to 0,05 \ cr } \ )
Khối lượng chất tan thu được là :
\ ( { m_ { KOH } } = 0,1. 56 = 5,6 ( g ). \ )
Khối lượng dung dịch sau phản ứng :Quảng cáo

\ ( { m_ { { \ rm { dd } } saupu } } = { m_K } + { m_ { { H_2 } O } } – { m_ { { H_2 } \ uparrow } } = 3,9 + 101,8 – 0,05. 2 = 105,6 ( g ) \ )
Nồng độ phần trăm của \ ( KOH \ ) trong dung dịch sau phản ứng là :
\ ( C { \ % _ { KOH } } = { { 5,6 } \ over { 105,6 } }. 100 = 5,3 \ % \ )
Thể tích dung dịch sau phản ứng :
\ ( { V_ { { \ rm { dd } } } } = { { 105,6 } \ over { 1,056 } } = 100 \ ; ml = 0,1 \ ; ( l ) \ Rightarrow { CM_ { { { KOH } } } } = { { 0,1 } \ over { 0,1 } } = 1M \ ) Trang chủ Sách ID Khóa học không tính tiền

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

*

*

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam kali tác dụng với 108,2 gam H2O là

A. 5,00%.

Bạn đang xem : Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3 9 gam kali tác dụng với 108 2 gam h2o là

B. 6,00%.

C. 4,99%.

D. 4,00%.

*

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam Kali tác dụng với 108,2 gamH2Olà

A. 5,00 %. B. 6,00 %. C. 4,99 %. D. 4,00 % .
: Cho 0,46 gam natri tác dụng với 8 gam H2O tạo thành dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của chất tan thu được dung dịch A
Hòa tan trọn vẹn 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước thu được V ( lít ), khí H2 ( ở đktc ) và dung dịch A. a tính V. b tính nồng độ phần trăm của dung dịch A
a )USD 2K + 2H _2O \ to 2KOH + H_2 USDb )n K = 3,9 / 39 = 0,1 ( mol )Theo PTHH :n H2 = 1/2 n K = 0,05 ( mol )=> V H2 = 0,05. 22,4 = 1,12 ( lít )c )m dd sau pư = m K + m nước – m H2 = 3,9 + 36,2 – 0,05. 2 = 40 ( gam )C % KOH = 0,1. 56/40. 100 % = 14 %

Bài 13: Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước .a) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc ) ?b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch biết khối lượng nước là 91,5 g?Bài 14: Ở 20o C, khi hòa tan 60 gam KNO3 vào 190 nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 ở nhiệt độ đó?

Bài 13 : nNa = 0,2 mol ; nK = 0,1 mol2N a + 2H2 O → 2N aOH + H2 ↑0,2 mol 0,2 mol 0,1 mol2K + 2H2 O → 2KOH + H2 ↑0,1 mol 0,1 mol 0,05 mola ) tổng số mol khí H2là : nH2 = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol→ VH2 = 0,15 x 22,4 = 3,36 ( l )b ) mNaOH = 0,2 x 40 = 8 ( g ) ; mKOH = 0,1 x 56 = 5,6 ( g )mdung dịch = mNa + mK + mH2O – mH2 = 4,6 + 3,9 + 91,5 – 0,15 x2 = 99,7 ( g )→ C % NaOH = 8/99, 7 x100 % = 8,02 %→ C % KOH = 5,6 / 99,7 x100 % = 5,62 %
Cho 3,9 gam Kali tác dụng với 101,8 gam nước. C % của dung dịch thu được là A. 3,8 % B. 5,3 % C. 5,5 % D. 5,2 %
Hòa tan 9,3 gam Na2O vào 90,7 gam H2O tạo thành dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với 200 gam dung dịch FeSO4 16 % ta thu được kết tủa B và dung dịch C nung kết tủa B đến khối lượng không đổi ta thu được chất rắn Da ) tính nồng độ phần trăm của dung dịch Ab ) tính khối lượng chất B và nồng độ phần trăm dung dịch C sau khi bỏ kết tủa B
a /\ ( n_ { Na_2O } = \ dfrac { 9,3 } { 62 } = 0,15 \ left ( mol \ right ) \ )\ ( Na_2O + H_2O \ rightarrow2NaOH \ )0,15 0,3 ( mol )\ ( m_ { NaOH } = 0,3. 40 = 12 \ left ( g \ right ) \ )\ ( m_A = 90,7 + 9,3 = 100 \ left ( g \ right ) \ )\ ( C \ % _ { NaOH } = \ dfrac { 12 } { 100 }. 100 \ % = 12 \ % \ )b /m \ ( _ { FeSO_4 } = \ dfrac { 16.200 } { 100 } = 32 \ left ( g \ right ) \ )\ ( \ rightarrow m_ { FeSO_4 } = \ dfrac { 32 } { 152 } = \ dfrac { 4 } { 19 } \ left ( mol \ right ) \ )\ ( 2N aOH + FeSO_4 \ rightarrow Na_2SO_4 + Fe \ left ( OH \ right ) _2 \ downarrow \ )bđ : 0,3 \ ( \ dfrac { 4 } { 19 } \ ) 0 0 ( mol )pư : 0,3 0,15 0,15 0,15 ( mol )dư : 0 \ ( \ dfrac { 23 } { 380 } \ ) ( mol )\ ( m_ { Fe \ left ( OH \ right ) _2 } = 0,15. 90 = 13,5 \ left ( g \ right ) \ )\ ( m_C = 100 + 200 – 13,5 = 286,5 \ left ( g \ right ) \ )\ ( m_ { Na_2SO_4 } = 0,15. 142 = 21,3 \ left ( g \ right ) \ )\ ( \ rightarrow C \ % _ { Na_2SO_4 } = \ dfrac { 21,3 } { 286,5 }. 100 \ % \ approx7, 4 \ % \ )\ ( m_ { FeSO_4 \ left ( dư \ right ) } = \ dfrac { 23 } { 380 }. 152 = 9,2 \ left ( g \ right ) \ )\ ( \ rightarrow C \ % _ { FeSO_4 \ left ( dư \ right ) } = \ dfrac { 9,2 } { 286,5 }. 100 \ % \ approx3, 2 \ % \ )Đúng 1Bình luận (0)Cho 23 gam Na tác dụng với 100 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là

A. 23,8%.

B. 30,8%.

C. 32,8%.

D. 29,8%.

Xem thêm : Cái Nhìn Khoa Học Về Tuyến Tùng ( Pineal Gland Là Gì, Tuyến Tùng : Cấu Tạo Và Chức NăngLớp 0Hóa học10

GửiHủy

Đáp án C

Ta có phản ứng:

2Na + 2H2→ 2NaOH + H2↑.

+ Ta có nNa= 1 mol ⇒ nH2= 0,5 mol

⇒ mH2= 0,5×2 = 1 gam.

⇒ mDung dịch sau phản ứng= 23 + 100 – 1 = 122 gam.

+ Ta có nNaOH= 1 mol ⇒ mNaOH= 40 gam.

⇒ C%NaOH =40122× 100 ≈ 32,8%


Đúng 0
Bình luận (0)Cho 23 gam Na tác dụng với 100 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là

A. 23,8%.

B. 30,8%.

C. 32,8%.

D. 29,8%.

Lớp 12Hóa học 10

GửiHủy

Đáp án C

Ta có phản ứng: 2Na + 2H2→ 2NaOH + H2↑.

+ Ta có nNa= 1 mol ⇒ nH2= 0,5 mol

⇒ mH2= 0,5×2 = 1 gam.

⇒ mDung dịch sau phản ứng= 23 + 100 – 1 = 122 gam.

+ Ta có nNaOH= 1 mol ⇒ mNaOH= 40 gam.

⇒ C%NaOH =40122× 100 ≈ 32,8%


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Video liên quan

0 comments on “Cho 3 9 gam kali vào 108,2 gam nước thu được dung dịch koh có nồng độ là bao nhiêu

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social