Monday, 30 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Phân tích câu tục ngữ: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống – Giải nhanh


articlewriting1

Phan tich cau tuc ngu Nhat nuoc, nhi phan, tam can, tu giong. Đề bài: Em hãy phân tích câu tục ngữ:

Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền

Nhất nước,nhì phân, tam cần, tứ giống

Nhất thì, nhì thục

Không chỉ đúc rút kinh nghiệm tay nghề trong cách Dự kiến thời tiết, nhìn người, nhìn xã hội mà nhân dân Nước Ta ta còn đúc rút kinh nghiệm tay nghề trong lao động sản xuất. Những câu tục ngữ về lao động sản xuất như một bài học kinh nghiệm của thế hệ tương lai để biết cách nâng cao hiệu suất lao động .
Câu tục ngữ “ Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền ”. Đây là câu tục ngữ được đúc rút bằng văn tự chữ Hán. “ Nhất canh trì ” có nghĩa thứ quan trọng nhất là ao, “ nhì canh viên ” có nghĩa là thứ quan trọng thứ hai là vườn tược, và sau cuối “ tam canh điền ” chính là làm ruộng. Ba thứ quan trọng ao, vườn, ruộng có ý nghĩa rất lớn trong đời sống nông nghiệp của nhân dân ta. Để lao động có hiệu suất cao thì người nông dân nên làm ao cá trước, thứ hai hoàn toàn có thể làm vườn và sau cuối là làm ruộng. Làm ao sẽ thu được nhiều nguồn lợi hơn làm vườn và ruộng .

Câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Ở đây tác giả dân gian muốn thể hiện kinh nghiệm trồng lúa của nhân dân ta xưa nay. Yếu tố quan trọng hàng đầu chính là yếu tố nước. Có nước thì lúa mới sống tươi tốt được, sau đó thì mới đến phân – thức ăn để lúa phát triển nhanh. Yếu tố thứ ba là sự chăm có của con người và cuối cùng mới là giống.

Câu tục ngữ “ nhất thì, nhì thục ” có nghĩa yếu tố quan trọng nhất là thời hạn mùa vụ, sau đó mới là đất đai phì nhiêu tươi xốp. Đất quý là thế tốt là thế nhưng phải cây đúng thời vụ, cấy đúng mùa lúa tăng trưởng thì mới cho hiệu suất được
Như vậy, ba câu tục ngữ trên bộc lộ được kinh nghiệm tay nghề của nhân dân ta trong cách sử dụng những yếu trong trồng trọt để đạt được hiệu suất cao trong việc làm .

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

NHAT NUOC NHI PHAN TAM CAN TU GIONG

EM HAY PHAN TICH NHAT NUOC NHI PHAN TAM CAN TU GIONG

NHẤT NƯỚC NHÌ PHÂN TAM CẦN TỨ GIỐNG

EM HÃY PHÂN TÍCH NHẤT NƯỚC NHÌ PHÂN TAM CẦN TỨ GIỐNG

0 comments on “Phân tích câu tục ngữ: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống – Giải nhanh

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social