Thursday, 02 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Phương pháp Nhập sau, xuất trước (Last In, First Out – LIFO) là gì? Đặc điểm và ví dụ


articlewriting1
Phương pháp Nhập sau, xuất trước ( tiếng Anh : Last In, First Out – LIFO ) là một chiêu thức được sử dụng để thống kê giám sát hàng tồn dư ghi lại những loại sản phẩm được sản xuất gần đây nhất sẽ được bán trước hay xuất trước .Phương pháp Nhập sau, xuất trước (Last In, First Out - LIFO) là gì? Đặc điểm và ví dụ - Ảnh 1.( Ảnh minh họa : vinatransport )

Phương pháp Nhập sau, xuất trước

Khái niệm

Phương pháp Nhập sau, xuất trước trong tiếng Anh là Last In, First Out, viết tắt là LIFO.

Nhập sau, xuất trước (LIFO) là một phương pháp được sử dụng để tính toán hàng tồn kho ghi lại các mặt hàng được sản xuất gần đây nhất sẽ được bán trước hay xuất trước.

Theo LIFO, ngân sách của những mẫu sản phẩm được mua gần đây nhất ( hoặc sản xuất sau ) là ngân sách tiên phong được chi trả như giá vốn hàng bán ( COGS ), có nghĩa là ngân sách thấp hơn của những loại sản phẩm cũ sẽ được báo cáo giải trình là hàng tồn dư .Hai chiêu thức thay thế sửa chữa để tính ngân sách hàng tồn dư gồm có chiêu thức nhập trước, xuất trước ( FIFO ), trong đó những loại sản phẩm tồn dư để lâu nhất sẽ được bán trước ; và giải pháp ngân sách trung bình, lấy trung bình trọng số của toàn bộ những đơn vị chức năng có sẵn để bán trong kì kế toán và sau đó sử dụng ngân sách trung bình đó để xác lập giá vốn hàng bán và hàng tồn dư cuối kì .

Đặc điểm của phương pháp Nhập sau, xuất trước (LIFO)

Nhập sau, xuất trước (LIFO) chỉ được sử dụng ở Mỹ, nơi cả 03 phương pháp chi phí hàng tồn kho có thể được sử dụng theo các Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) vì Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cấm sử dụng phương pháp LIFO.

Các công ty sử dụng định giá hàng tồn dư LIFO thường là những công ty có hàng tồn dư tương đối lớn, ví dụ điển hình như nhà kinh doanh bán lẻ hoặc đại lí xe hơi, hoàn toàn có thể tận dụng được thuế thấp khi giá tăng và dòng tiền cao hơn .Mặc dù vậy, nhiều công ty ở Mỹ thích sử dụng FIFO, chính bới nếu một công ty sử dụng định giá LIFO khi nộp thuế, họ cũng phải sử dụng LIFO khi báo cáo giải trình hiệu quả kinh tế tài chính cho những cổ đông, làm giảm thu nhập ròng và giảm thu nhập trên mỗi CP .

Phương pháp LIFO trong mối quan hệ với Lạm phát và Thu nhập ròng

Khi không có lạm phát, cả 03 phương pháp chi phí hàng tồn kho đều cho kết quả như nhau. Nhưng nếu lạm phát cao, việc lựa chọn phương pháp kế toán chi phí hàng tồn kho có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỉ lệ định giá. FIFO, LIFO và chi phí trung bình có tác động khác nhau:

– FIFO là chỉ số tốt hơn về giá trị của hàng tồn kho cuối kì (trên bảng cân đối kế toán), nhưng nó cũng làm tăng thu nhập ròng vì hàng tồn kho có thể trải qua vài năm mới được sử dụng để định giá COGS. FIFO làm tăng thu nhập ròng, nhưng nó cũng có thể làm tăng các khoản thuế mà công ty phải chịu.

– LIFO không phải là một chỉ số tốt về việc tính giá trị hàng tồn kho cuối kì vì nó có thể vượt quá giá trị của hàng tồn kho. LIFO làm cho thu nhập ròng (và thuế) thấp hơn vì giá vốn hàng bán cao hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện bút toán giảm (Write-down) sẽ ít hơn đối với hàng tồn kho theo LIFO trong quá trình lạm phát.

– Chi phí trung bình (Average cost method) tạo ra kết quả nằm ở đâu đó giữa phương pháp FIFO và LIFO.

Ví dụ thực tế về phương pháp LIFO so với FIFO

Giả sử công ty A có 10 sản phẩm. 05 sản phẩm đầu tiên có giá $100 mỗi cái và đến kho 02 ngày trước. 05 sản phẩm cuối cùng có giá $200 mỗi cái và đến cách đây 01 ngày trước. Dựa trên phương pháp quản lí hàng tồn kho LIFO, các sản phẩm cuối cùng trong số đó là những sản phẩm đầu tiên được bán. 07 sản phẩm được bán, nhưng kế toán viên có thể ghi nhận chi phí như thế nào?

Mỗi mẫu sản phẩm có cùng giá cả, vì thế lệch giá thu được là như nhau, nhưng ngân sách của những mẫu sản phẩm sẽ khác nhau dựa trên chiêu thức hàng tồn dư được chọn .Dựa trên chiêu thức LIFO, hàng tồn dư nhập sau cuối là hàng tồn dư tiên phong được bán. Điều này có nghĩa là những loại sản phẩm có giá USD 200 được bán tiên phong. Công ty sau đó đã bán thêm 02 trong số những mẫu sản phẩm có giá USD 100 / mẫu sản phẩm .

Tổng cộng, chi phí của các sản phẩm theo phương pháp LIFO là: $200*5 + $100*2 = $1.200.

Ngược lại, bằng cách sử dụng FIFO, các sản phẩm giá $100 sẽ được bán đầu tiên, tiếp theo là các sản phẩm giá $200. Vì vậy, chi phí của các sản phẩm được bán sẽ được ghi lại là: $100*5 + $200*2 = $900.

Đây là lí do tại sao trong thời kì giá tăng, LIFO tạo ra ngân sách cao hơn và giảm thu nhập ròng, điều này cũng làm giảm thu nhập chịu thuế .Tương tự như vậy, trong thời kì giá giảm, LIFO tạo ra ngân sách thấp hơn và tăng thu nhập ròng, điều này cũng làm tăng thu nhập chịu thuế .

(Theo Investopedia)

0 comments on “Phương pháp Nhập sau, xuất trước (Last In, First Out – LIFO) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social