Saturday, 04 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Dung dịch NH3 không có khả năng tạo phức chất với hiđroxit của kim loại nào sau đây


thi nghiem dieu che nh30 trong phong thi nghiem 220x141 1
NH3 + AlCl3 + H2O Al ( OH ) 3 + NH4ClNH3 + AlCl3 + H2O Al ( OH ) 3 + NH4Cl được THPT Sóc Trăng biên soạn là phản ứng amoniac tác dụng với dung dịch muối của nhiều sắt kẽm kim loại tạo thành kết tủa hiđroxit, đơn cử dung dịch muối của sắt kẽm kim loại ở đây là AlCl3, sau phản ứng thu được kết tủa trắng Al ( OH ) 3. Mời những bạn tìm hiểu thêm cụ thể nội dung .Nội dung

 • 1

  1. Phương trình phản ứng NH3 tác dụng với AlCl3

  • 1.1 2NH3 + AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4Cl
 • 2 2. Điều kiện phản ứng NH3 tác dụng AlCl3
 • 3 3. Phương trình ion rút gọn NH3 + AlCl3
  • 3.1 Al3+ + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4+
 • 4 3. Các tiến hành phản ứng NH3 tác dụng dung dịch AlCl3
 • 5 4. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3
 • 6 5. Bài tập vận dụng liên quan

1. Phương trình phản ứng NH3 tác dụng với AlCl3

2NH3 + AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4Cl

2. Điều kiện phản ứng NH3 tác dụng AlCl3

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion rút gọn NH3 + AlCl3

Phương trình phản tử NH3 + AlCl3Bạn đang xem : NH3 + AlCl3 + H2O Al ( OH ) 3 + NH4ClBài viết gần đây

 • Thí nghiệm điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm

  Hoàn thành sơ đồ sau: S SO2 SO3 H2SO4

 • Thí nghiệm điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm

  HClO + KOH KClO + H2O

 • KClO3 + C KCl + CO2

 • Pb(OH)2 + NaOH Na2PbO2 + H2O

2NH3 + AlCl3 + 3H2 O Al ( OH ) 3 + 3NH4 ClPhương trình ion rút gọn :

Al3+ + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4+

3. Các tiến hành phản ứng NH3 tác dụng dung dịch AlCl3

Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3

4. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3

Dung dịch amoniac tác dụng với dung dịch muối nhôm clorua tạo thành kết tủa nhôm hiđroxit có màu trắng Al ( OH ) 3

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Thực hiện thí nghiệm sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3 sau phản ứng có hiện tượng

A. Thu được dung dịch trong suốtB. Xuất hiện kết tủa trắngC. Xuất hiện kết tủa nâu đỏD. Xuất hiện khí có mùi khai

Đáp án B

Dẫn NH3 vào dung dịch AlCl3 có phản ứng hóa học sau :AlCl3 + 3NH3 + 3H2 O Al ( OH ) 3 + 3NH4 ClVì NH3 là bazo yếu nên không hề hòa tan được hidroxit Al ( OH ) 3Sau phản ứng Có kết tủa keo trắng không tan

Câu 2. Dung dịch NH3 có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do:

A. Do Zn ( OH ) 2 là một bazo ít tanB. Do Zn ( OH ) 2 có năng lực tạo thành phức chất tanC. Do Zn ( OH ) 2 là một bazo lưỡng tínhD. Do NH3 là một hợp chất có cực và là một bazo yếu

Đáp án B :

Do Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan: Zn(NH3)4(OH)2 tan

Câu 3. Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa Cl2 thì phản ứng tạo ra khói trắng. Hợp chất tạo thành có công thức là?

A. N2B. NH3C. NH4ClD. HCl

Đáp án C

2NH3 + 3C l2 N2 + 6HC lNH3 khí + HClkhí NH4Cl ( khói trắng )

Câu 4. A là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?

A. ( NH4 ) 2CO3 .B. ( NH4 ) 2SO3 .C. NH4HSO3 .D. ( NH4 ) 3PO4 .

Đáp án C

X + NaOH dư sinh ra khí mùi khai ⟹ khí mùi khai là NH3 ⟹ X có chứa muối amoni ( NH4 + )X + BaCl2 sinh ra kết tủa không tan trong HNO3 ⟹ kết tủa này phải tạo bởi sắt kẽm kim loại mạnh và gốc axit mạnh ⟹ kết tủa là BaSO4Kết hợp với đáp án ⟹ X là : NH4HSO4Phương trình hóa học :NH4HSO4 + 2N aOH Na2SO4 + NH3 ( mùi khai ) + 2H2 ONH4HSO4 + BaCl2 BaSO4 + NH4Cl + HCl

Câu 5.Cho các dung dịch sau: NH4Cl, Na2SO4, Ba(HCO3)2. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch đó?

A. Dung dịch KCl.

B. Dung dịch NaOH .C. Dung dịch phenolphtaleinD. Dung dịch Ba ( OH ) 2 .

Đáp án B

Trích mẫu thử và đánh số thứ tựSử dụng dung dịch NaOH để phân biệt những dung dịch trênNhỏ dung dịch NaOH lần lượt vào 3 ống nghiệm đã được đánh số thứ tự trước đóỐng nghiệm nào Open khí mùi khai thì dung dịch bắt đầu là NH4ClNH4Cl + NaOH NH3 + H2O + NaClỐng nghiệm nào Open kết tủa keo trắng thì dung dịch khởi đầu là Ba ( HCO3 ) 22N aOH + Ba ( HCO3 ) 2 BaCO3 + Na2CO3 + 2H2 OỐng nghiệm không Open, hiện tượng kỳ lạ gì là dung dịch còn lại

Câu 6. Cho NH3 dư vào 100ml dung dịch gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M và AlCl3 1M. Khối lượng kết tủa sau phản ứng là

A. 9,8 gamB. 4,9 gamC. 7,8 gamD. 5 gam

Đáp án C

Vì những ion Cu2 +, Zn2 +, Ag + tạo kết tủa với NH3, sau đó kết tủa tan trong NH3 dư tạo phức=> kết tủa thu được chỉ gồm Al ( OH ) 3nAl ( OH ) 3 = nAlCl3 = 0,1 mol => m = 7,8 gam

Câu 7.Có 4 dung dịch mất nhãn sau: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, MgCl2. Dùng hóa chất có thể dùng phân biệt 4 dung dịch trên với 1 lượt thử duy nhất là:

A. dung dịch Ca ( OH ) 2B. dung dịch KOHC. dung dịch Na2SO4D. dung dịch HCl

Đáp án A

Khi cho Ca ( OH ) 2 vào 4 dung dịch : NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, MgCl2Mẫu thử Open khí mùi khai NH3, hóa chất khởi đầu là NH4Cl2NH4 Cl + Ca ( OH ) 2 CaCl2 + 2NH3 + 2H2 OMẫu thử Open kết tủa trắng Mg ( OH ) 2, hóa chất bắt đầu là Mg ( NO3 ) 2Mg ( NO3 ) 2 + Ca ( OH ) 2 Ca ( NO3 ) 2 + Mg ( OH ) 2Mẫu thử Open kết tủa trắng Al ( OH ) 3 sau kết tủa tan Ba ( AlO2 ) 2, hóa chất bắt đầu là Al ( NO3 ) 32A l ( OH ) 3 + Ba ( OH ) 2 Ba ( AlO2 ) 2 + 4H2 OMẫu thử Open kết tủa trắng BaCO3 và khí mùi khai NH3, hóa chất bắt đầu là Al ( NO3 ) 3Mẫu thử không có hiện tượng kỳ lạ gì, hóa chất bắt đầu là NaCl

Câu 8.Cho 2,92 gam hỗn hợp X gồm NH4NO3 và (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH thu được 0,896 lít khí.Tìm pH của dung dịch NaOH đã dùng.

A. 11B. 12C. 13D. 14

Đáp án C

Theo đề bài ta có :nNH4NO3 = 0,02 mol ;n ( NH4 ) 2SO4 = 0,01 mol=> nNaOH = 0,02 + 0,01. 2 = 0,04 molCM ( NaOH ) = 0,04 / 0,4 = 0,1 => pH = 13

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

 • NH3 + HNO3 NH4NO3
 • NH3 + Cl2 N2 + NH4Cl
 • NH3 + O2 NO + H2O
 • NH3 + HCl NH4Cl
 • NH3 + H2O NH4OH
 • NH4Cl + AgNO3 NH4NO3 + AgCl
 • NH4Cl + NaOH NH3 + H2O + NaCl
 • NH4Cl + Ca ( OH ) 2 CaCl2 + NH3 + H2O

Trên đây THPT Sóc Trăng vừa trình làng tới những bạn bài viết NH3 + AlCl3 + H2O Al ( OH ) 3 + NH4Cl, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kiến thức và kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, THPT Sóc Trăng mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục : Giáo dục đào tạoTagsHóa Học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8

0 comments on “Dung dịch NH3 không có khả năng tạo phức chất với hiđroxit của kim loại nào sau đây

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social