Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài 5: Nguyên tố hóa học


articlewriting1

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

 • Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
 • Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.

Như vậy, số p là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Các nguyên tử cùng một nguyên tố hóa học đều có đặc thù hóa học như nhau .

ImjGn94HoAAAAASUVORK5CYII=

@ 323881 @ ​ @ 323936 @

2. Kí hiệu hóa học

Mỗi nguyên tố đều được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái, trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Bạn đang đọc: Bài 5: Nguyên tố hóa học

Ví dụ : Kí hiệu của một số nguyên tố thông dụng

Nguyên tố Kí hiệu Nguyên tố Kí hiệu
Hidro H Clo Cl
Oxi O Kali K
Sắt Fe Nhôm Al
Canxi Ca Kẽm Zn
Cacbon C Nitơ N
Natri Na Đồng Cu

Theo quy ước, mỗi kí hiệu của nguyên tố chỉ 1 nguyên tử nguyên tố đó. Muốn chỉ 2 nguyên tử sắt hoặc nhiều hơn ta viết 2 Fe [email protected] 324077 @

II. NGUYÊN TỬ KHỐI

Ta đã biết nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính ra đơn vị chức năng gam thì số trị quá nhỏ, rất phiền phức khi sử dụng. Ví dụ, khối lượng của 1 nguyên tử cacbon ( C ) là :0,00000000000000000000019926 gam ( 1,9926. 10-23 g ) .

w+GvHC0zuH3NAAAAABJRU5ErkJggg==

Vì vậy, những nhà khoa học đã thống nhất dùng một cách riêng để biểu lộ khối lượng của nguyên tử đó là sử dụng một đơn vị chức năng mới tương thích và tiện lợi hơn gọi là đơn vị chức năng cacbon, viết tắt là đvC, kí hiệu quốc tế : u. Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng khối lượng cho nguyên tử. Ví dụ, khối lượng tính bằng đơn vị chức năng cacbon của 1 số ít nguyên tử :C = 12 đvC = 1 u, H = 1 đvC = 1 u .O = 16 đvC = 16 u .Các giá trị này chỉ cho biết sự nặng nhẹ giữa những nguyên tử. Theo giá trị trên ta biết được :

 • Nguyên tử hidro là nhẹ nhất (1u)
 • Nguyên tử khác có khối lượng bằng bao nhiêu đơn vị cacbon thì nặng bằng bấy nhiêu nguyên tử hidro.
 • Giữa nguyên tử cacbon và oxi, nguyên tử cacbon nhẹ hơn (12u<16u), bằng \ ( \ dfrac { 12 } { 16 } \ ) = \ ( \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) lần nguyên tử oxi và ngược lại, oxi nặng hơn, bằng \ ( \ dfrac { 4 } { 3 } \ ) nguyên tử cacbon.

Khối lượng tính bằng đơn vị chức năng cacbon chỉ là khối lượng tương đối giữa những nguyên tử. Người ta còn gọi khối lượng này là nguyên tử khối và định nghĩa như sau :

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Các nguyên tử nguyên tố khác nhau thì có khối lượng khác nhau, do đó mỗi nguyên tố sẽ tương ứng với một nguyên tử khối riêng không liên quan gì đến nhau. Ta hoàn toàn có thể dựa vào nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết để xác lập được đó là nguyên tố nào .Ví dụ : Na = 23, Fe = 56, Cu = 64 .

AAAAAElFTkSuQmCC

@ 323822 @

III. CÓ BAO NHIÊU NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Đến nay khoa học đã biết được trên 110 nguyên tố hóa học khác nhau. Trong số đó, có 92 nguyên tố có trong tự nhiên ( vỏ toàn cầu, mặt trăng, mặt trời, những vì sao, … ), số còn lại do con người tổng hợp gọi là nguyên tố tự tạo .

rsZ5i4vyL1QAAAABJRU5ErkJggg==

Các nguyên tố tự nhiên có trong vỏ toàn cầu rất không đồng đều. Oxi là nguyên tố thông dụng nhất chiếm 49,4 % và chỉ 9 nguyên tố phổ cập nhất đã chiếm hầu hết ( 98,6 % ) khối lượng vỏ toàn cầu. Một số nguyên tố thông dụng trong vỏ toàn cầu như : oxi ( O ) ; silic ( Si ) ; nhôm ( Al ) ; sắt ( Fe ), canxi ( Ca ) ; …

AcwA3G0Xl7ovAAAAAElFTkSuQmCC

Hidro đứng thứ 9 về khối lượng nhưng nếu xét theo số lượng nguyên tử chỉ đứng sau oxi. Trong số 4 nguyên tố thiết yếu nhất cho sinh vật là C, H, O và N thì C và N là hai nguyên tố thuộc những nguyên tố có khá ít C ( 0,08 % ) và N ( 0,03 % ) [email protected] 324026 @

1. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tố cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

2. Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

3. Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C.

4. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt.

5. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

Trong quy trình học tập, nếu có bất kể vướng mắc nào, những em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng tranh luận và vấn đáp nhé. Chúc những em học tốt !

  0 comments on “Bài 5: Nguyên tố hóa học

  Trả lời

  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

  Social