Sunday, 26 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là


articlewriting1
A. clo
B. brom
C. flo

D. iot

Đáp án đúng C.

Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là flo, trong những nguyên tố hóa học thì flo Là phi kim mạnh nhất, có độ âm điện lớn nhất => Flo có tính oxi hóa mạnh nhất, Flo biểu lộ tính oxi khi khi tham gia phản ứng hóa học và có số oxi hóa – 1 .

Lý giải việc chọn đáp án C là do :

Độ âm điện của một nguyên tử là năng lực hút electron của nguyên tử đó khi hình thành những link hóa học .
Độ âm điện của nguyên tử càng lớn thì tính phi kim của nó càng mạnh. Ngược lại, độ âm điện của nguyên tử càng nhỏ thì tính sắt kẽm kim loại của nó càng mạnh .
Thang đo độ âm điện của nguyên tử nguyên tố hóa học thường được sử dụng được thiết lập theo nhà hóa học Pau-linh vào năm 1932 .
Bảng độ âm điện của Pau-ling lấy nguyên tử flo làm chuẩn để xác lập độ âm điện tương đối của những nguyên tử nguyên tố khác .

Trong một chu kì, độ âm điện của các nguyên tử tăng dần từ trái qua phải theo chiều điện tích hạt nhân.

Trong một nhóm, độ âm điện của những nguyên tử giảm dần từ trên xuống dưới theo chiều điện tích hạt nhân .

Độ âm điện của halogen: Độ âm điện của flo: 3,98; Độ âm điện của clo: 3,16; Độ âm điện của brom: 2,96; Độ âm điện của i ốt: 2,66

Độ âm điện của một số kim loại: Độ âm điện của kali: 0,82; Độ âm điện của bari: 0,89; Độ âm điện của natri: 0,93; Độ âm điện của liti: 0,98; Độ âm điện của magie: 1,31;

Độ âm điện của flo là cao nhất trong nhóm halogen. Độ âm điện giảm dần theo chiều clo -> brom -> i ốt .
Như vậy Flo Là phi kim mạnh nhất, có độ âm điện lớn nhất => Flo có tính oxi hóa mạnh nhất. Flo bộc lộ tính oxi khi khi tham gia phản ứng hóa học và có số oxi hóa – 1 .
Ở điều kiện kèm theo thường, flo là chất khí màu lục nhạt. Khí flo hơi nặng hơn không khí, có tính ăn mòn cao. Ứng dụng quan trọng và hầu hết của flo là để điều chế một số ít dẫn xuất hiđrocacbon chứa flo, đó là những loại sản phẩm trung gian để sản xuất ra chất dẻo .

Floroten  dùng bảo vệ các chi tiết, vật thể bằng kim loại, gốm sứ, thủy tinh…. khỏi bị ăn mòn.

Một số dẫn xuất hiđrocacbon khác có chứa flo là điclođiflometan CF2Cl2, còn gọi là chất CFC. Chất này được dùng làm chất sinh hàn trong tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ .
Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng .
Flo còn được dùng trong công nghiệp hạt nhân để làm giàu 235U .

0 comments on “Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social