Monday, 05 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

CrO3 + 2NaOH → Na2CrO4 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học | Phương trình hóa học


articlewriting1

CrO3 + 2NaOH → Na2CrO4 + H2O – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

   CrO3 + 2NaOH → Na2CrO4 + H2O

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

– Không có .

Cách thực hiện phản ứng

– Cho oxit CrO3 vào ống nghiệm sau đó cho từ từ dung dịch NaOH vào .

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Chất rắn màu đỏ thẫm Crom VI oxit ( CrO3 ) tan dần trong dung dịch và dung dịch có màu vàng .

Bạn có biết

– CrO3 là 1 oxit axit công dụng với bazo tạo thành muối và nước .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Điều khẳng định nào sau đây là sai :

A. Đun nóng nước cứng trong thời điểm tạm thời thấy khí không màu thoát ra .
B. Cho CrO3 vào lượng dư dung dịch NaOH thu được dung dịch có chứa hai muối .
C. Tính chất vật lý chung của sắt kẽm kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và tính ánh kim .
D. Cu hoàn toàn có thể tan trong dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án B

A. Đúng, nước cứng trong thời điểm tạm thời có chứa Mg ( HCO3 ) 2 và Ca ( HCO3 ) 2. Khi đun nóng nước cứng trong thời điểm tạm thời thì :
Mg ( HCO3 ) 2 → MgCO3 + CO2 ↑ + H2O .
Ca ( HCO3 ) 2 → CaCO3 + CO2 ↑ + H2O .
B. Sai, khi cho CrO3 vào NaOH dư thì dung dịch thu được chỉ chứa muối Na2CrO4 .CrO3 + 2N aOH → Na2CrO4 + H2O .
C. Đúng, Tính chất vật lý chung của sắt kẽm kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và tính ánh kim .

D. Đúng.   Cu + 4H+ + NO3- → Cu2+ + NO ↑ + 2H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho dãy các oxit sau: MgO; FeO; CrO3; Cr2O7. Số oxit lưỡng tính là:

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Oxit của crom ( III ) là oxit lưỡng tính .

Ví dụ 3: Cho CrO3 vào dung dịch NaOH (dùng dư) thu được dung dịch X, cho dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Nhận định nào sau đây sai?

A. Dung dịch X có màu cam
B. Dung dịch Y có màu cam
C. Dung dịch X có màu vàng
D. Dung dịch Y oxi hóa được Fe2 + trong dung dịch thành Fe3 + .

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CrO3 + NaOH → Na2CrO4 + H2O
Dung dịch X chứa Na2CrO4và NaOH dư ⇒ dung dịch X có màu vàng của ion CrO42 –
Nên A sai. Khi thêm H + vào thì NaOH dư trung hòa hết và CrO42 – + H + → Cr2O72 – + H2O. dung dịch chuyển sang màu cam ( Cr2O7 2 – ) .

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-crom-cr.jsp
Các loạt bài lớp 12 khác

0 comments on “CrO3 + 2NaOH → Na2CrO4 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học | Phương trình hóa học

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social