Wednesday, 22 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Lý Thuyết Điện Trường Và Cường Độ Điện Trường Là Gì ? Nó Được Xác Định Như Thế Nào


articlewriting1
Cường độ điện trường, Công thức tính Cường độ Điện trường, Đường sức điện và bài tập – Vật lý 11 bài 3Điện trường là một dạng vật chất ( môi trường ) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường công dụng lực điện lên những điện tích khác đặt trong nó. Điều này lý giải vì sao 2 điện tích đặt xa nhau trong chân không lại công dụng được lực lên nhau .Bạn đang xem : Lý thuyết Điện trường và cường Độ Điện trường là gì, nó Được xác Định như thế nào

Để hiểu rõ hơn về Điện trường là gì? Công thức tính cường độ điện trường được viết thế nào? Đường sức điện phát biểu ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Điện trường

1. Môi trường truyền tương tác điện

Giả sử ta đặt hai quả cầu tích điện trái dấu trong một bình kín rồi hút hết không khí ra thì lực hút giữa hai quả cầu mạnh lên. Như vậy, phải có một môi trường nào đó truyền tương tác điện giữa hai quả cầu. Môi trường đó là điện trường

2. Điện trường

Điện trường là một dạng vật chất ( môi trường ) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tính năng lực điện lên những điện tích khác đặt trong nó .

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường

Giả sử có một điện tích điểm Q. nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Để điều tra và nghiên cứu điện trường của Q. tại điểm M, đặt tại đó một điện tích điểm thử q và xét lực điện công dụng lên q. Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q. thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Từ đó có khái niệm cường độ điện trường : cường độ điện trường đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm .

2. Định nghĩa

– Định nghĩa Cường độ điện trường : Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho công dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác lập bằng thương số của độ lớn lực điện F tính năng lên một điện tích thử q ( dương ) đặt tại điểm đó và độ lớn của q .*E là cường độ điện trường tại điểm mà ta xét .

3. Vectơ cường độ điện trường

Cường độ điện trường được màn biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường .*Vectơ cường độ điện trường có :- phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện công dụng lên điện tích thử q dương ;- chiều dài ( môđun ) màn biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ xích nào đó .

4. Đơn vị đo cường độ điện trường

Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét ( kí hiệu là V / m ) .

5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm

Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q. trong chân không :**

6. Nguyên lý chồng chất điện trường

– Các điện trường*đồng thời tính năng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu công dụng của điện trường tổng hợp :*Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành .*

III. Đường sức điện

1. Hình ảnh các đường sức điện

Đặt hai quả cầu kim loại trong một bể nhỏ hình hộp chữ nhật, có thành bằng thuỷ tinh trong suốt, trong đựng dầu cách điện. Cho một ít các hạt cách điện (như mạt cưa) nằm lơ lửng trong dầu. Khuấy đều các hạt cách điện rồi tích điện trái dấu cho hai quả cầu. Ta sẽ thấy các hạt cách điện nằm dọc theo những đường nối hai quả cầu gọi là đường sức điện.2. Định nghĩa

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Hay, đường sức điện là đường mà lực điện công dụng dọc theo đó .

3. Hình dạng đường sức của một số điện trường

– Ta chỉ vẽ được những đường sức điện trong những trường hợp đơn thuần như : đường sức điện trong điện trường của một điện tích điểm như hình sau :****

4. Các đặc điểm của đường sức điện

a ) Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ có một đường sức điện .b ) Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó .c ) Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Nếu chỉ có một điện tích thì những đường sức đi từ điện tích dương ra vô cực hoặc đi từ vô cực đến điện tích âm .d ) Tuy những đường sức điện là xum xê, nhưng ta chỉ vẽ 1 số ít ít đường theo quy ước : Số đường sức đi qua một diện tích quy hoạnh nhất định đặt vuông góc với đường sức điện tại điểm mà ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó .

5. Điện trường đều

Là điện trường mà vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn ; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều .

IV. Bài tập Điện trường vận dụng công thức tính Điện trường và Đường sức điện.

Bài 1 trang 20 SGK Vật Lý 11: Điện trường là gì?

° Lời giải bài 1 trang 20 SGK Vật Lý 11:

– Điện trường là môi trường ( dạng vật chất ) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường công dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó .

Bài 2 trang 20 SGK Vật Lý 11: Cường độ điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào? Đơn vị cường độ điện trường là gì?

° Lời giải bài 2 trang 20 SGK Vật Lý 11:

– Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho công dụng lực của điện trường tại điểm đó .- Cường độ dòng điện được xác lập bằng thương số của độ lớn lực điện F tính năng lên một điện tích thử q ( dương ) đặt tại điểm đó và độ lớn của q .*– Đơn vị cường độ điện trường trong hệ SI là ( V / m ) .

Bài 3 trang 20 SGK Vật Lý 11: Vectơ cường độ điện trường là gì? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm.

° Lời giải bài 3 trang 20 SGK Vật Lý 11:

♦ Cường độ điện trường E là đại lượng vectơ, gọi là vectơ cường độ điện trường ( hay gọi tắt là vectơ điện trường ) :*♦ Vectơ điện trường E tại một điểm có :- Phương và chiều của lực công dụng lên điện tích thử dương đặt tại điểm đó .- Chiều dài ( Môđun ) trình diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ xích nào đó .- Không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử q .Xem thêm : Vợ Diễn Viên Mạnh Quân Sinh Năm Bao Nhiêu, Diễn Viên Mạnh Quân

Bài 4 trang 20 SGK Vật Lý 11: Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

° Lời giải bài 4 trang 20 SGK Vật Lý 11:

♦ Độ lớn của cường độ điện trường của một điện tích điểm Q. gây ra tại điểm cách nó một khoảng chừng r là :*– Nếu Q > O thì*hướng ra xa Q.

 – Nếu Q * Bài 5 trang 20 SGK Vật Lý 11: Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm xác định như thế nào?

° Lời giải bài 5 trang 20 SGK Vật Lý 11:

♦ Vectơ cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm Q1, Q2, Q3, …, Qi, …, Qn gây ra tại một điểm M cách những điện tích khoảng cách lần lượt là r1M, r2M, …, riM, …, rnM được xác lập bằng tổng vectơ của cường độ điện trường gây ra bởi những điện tích điểm trong hệ gây ra tại điểm đó :*– Trong đó :*

Bài 6 trang 20 SGK Vật Lý 11: Phát biểu nguyên lý chồng chất điện trường?

° Lời giải bài 6 trang 20 SGK Vật Lý 11:

♦ Cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm do nhiều điện tích điểm gây ra bằng tổng những vectơ điện trường gây ra tại điểm đó .*

Bài 7 trang 20 SGK Vật Lý 11: Nêu định nghĩa và các đặc điểm của đường sức điện.

° Lời giải bài 7 trang 20 SGK Vật Lý 11:

♦ Định nghĩa :- Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyết tại mỗi điểm của nó là giá của một vectơ một điện trường*tại điểm đó, chiều của đường sức điện trường là chiều vectơ điện trường tại điểm đó .♦ Các đặc thù của đường sức điện trường .- Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện .- Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ điện trường tại điểm đó .- Đường sức điện của trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm, hoặc từ một điện tích ra vô cùng .- Ở chỗ cường độ điện trường lớn thì những đường sức điện sẽ mau. Còn chỗ cường độ điện trường nhỏ thì những đường sức điện sẽ thưa .

Bài 8 trang 20 SGK Vật Lý 11: Điện trường đều là gì?

° Lời giải bài 8 trang 20 SGK Vật Lý 11:

– Điện trường đều có cường độ tại mọi điểm như nhau .- Vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm có cùng phương, chiều và độ lớn ,- Các đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều .

Bài 9 trang 20 SGK Vật Lý 11: Đại lượng nào dưới đây KHÔNG liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?

A. Điện tích Q.B. Điện tích thử q .C. Khoảng cách từ r đến Q. và q .D. Hằng số điện môi của môi trường .

° Lời giải bài 9 trang 20 SGK Vật Lý 11:

♦ Chọn đáp án : B. Điện tích thử q .- Đại lượng không tương quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q. tại một điểm là điện tích thử q vì điện trường tại một điểm được tính bằng công thức :*– Trong đó ε là hằng số điện môi của môi trường, rM là khoảng cách từ vị trí M đến điện tích Q. .

Bài 10 trang 21 SGK Vật Lý 11: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. NiutơnB. Cu lôngC. Vôn nhân mét .D. Vôn trên mét .

° Lời giải bài 10 trang 21 SGK Vật Lý 11:

♦ Chọn đáp án : D. Vôn trên mét .- Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét .

Bài 11 trang 21 SGK Vật Lý 11: Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ điện trường mà một điện tích điểm +4.10-8 C gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân không.

° Lời giải bài 11 trang 21 SGK Vật Lý 11:

– Cường độ điện trường tại điểm M cách điện tích Q. một đoạn r = 5 ( cm ) = 0,05 ( m ), ta có :**– Vectơ điện trường như hình sau :*

Bài 12 trang 21 SGK Vật Lý 11: Hai điện tích điểm q1 = + 3.10-8 C và q2 = -4.10-8 C được đặt cách nhau 10cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường hay không?

° Lời giải bài 12 trang 21 SGK Vật Lý 11:

– Điểm có cường độ điện trường bằng không, tức là :**ngược chiều nhau và có độ lớn bằng nhau : E1M = E2M*– Do đó điểm này nằm trên đường thẳng nối hai điện tích. Và vì q1 và q2 trái dấu nên điểm này nằm ngoài đoạn thẳng nối hai điện tích và ở về phía gần q1 ( vì q1 2 | ), ta có :**( * )- Mặt khác, ta lại có r2 – r1 = 10 ( cm ) ( * * )- Từ ( * ) và ( * * ) ta giải được r1 ≈ 64,6 cm và r2 = 74,6 cm .- Tại điểm đó không có điện trường vì EM = 0 .

– Kết luận: r1 ≈ 64,64 cm ; r2 ≈ 74,64 cm.

 * Bài 13 trang 21 SGK Vật Lý 11: Tại hai điểm A, B cách nhau 5cm trong không khí có hai điện tích điểm q1=+16.10-8 C và q2 = -9.10-8 C (hình 3.3). Tính cường độ điện trường tổng hợp và vectơ điện trường tại điểm C nằm cách A 4cm, cách B 3cm.

° Lời giải bài 13 trang 21 SGK Vật Lý 11:

– Điện trường do hai điện tích q1 và q2 gây ra tại C được trình diễn như hình vẽ sau :

0 comments on “Lý Thuyết Điện Trường Và Cường Độ Điện Trường Là Gì ? Nó Được Xác Định Như Thế Nào

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social