Monday, 28 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Mẫu D01b-TS – Công văn giải trình của đơn vị Văn bản giải trình BHXH của đơn vị


articlewriting1

Mẫu D01b-TS Ban hành theo quyết định số 1111 / QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 5 2011 của BHXH Việt Nam.đây là Mẫu bản miêu tả bảo hiểm xã hội cho đơn vị Thay đổi và điều chỉnh thông tin liên can tới đơn vị và công nhân. Mẫu D01b-TS do đơn vị lập để giải trình về việc điều chỉnh đóng BHXH, chậm đóng BHXH, chậm đăng ký BHXH …..

đơn vị:……….
con số:……………….
————-

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ———

Số hiệu: D01b-TS
(Quyết định số: Ban hành kèm theo 1111 / QĐ-BHXHBảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 25 tháng 10 5 2011)

… … … .., tháng ngày 5 … ….

Địa chỉ: Bảo hiểm xã hội … ………. …

– Tên bài : … … … … … … … … … … … … … … …. … … .. … … … … … … … … … … …. – Mã điều hành quản lý : … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. – Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … .. … … .. .. … … … … … … … … … ….

Nội dung:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

lý do:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … ..

Tài liệu đính kèm:

… …………………………………………… …………..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … Yêu cầu cơ quan BHXH coi xét, khắc phục theo pháp luật.

Đơn vị đầu

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) Tên bài : … … … … … … … mã số : … … … … … … … … … … … … ….

Danh sách đề nghị

( Kèm theo công văn số : … … … … … .. Ngày .. )

STT Tên và họ mã số Nội dung đề nghị 5 Mới Cơ sở điều chỉnh

Tải xuống file biểu mẫu để xem cụ thể

..

Xem thêm về bài viết

Mẫu D01b-TS – Công văn báo cáo giải trình của đơn vị chức năng Văn bản báo cáo giải trình BHXH của đơn vị chức năng [rule_3_plain] [ rule_3_plain ]

Mẫu D01b-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam. Đây là mẫu văn bản giải trình BHXH của đơn vị về việc chỉnh sửa, điều chỉnh các thông tin liên can tới đơn vị và công nhân. Mẫu D01b-TS được đơn vị lập ra để giải trình về việc điều chỉnh mức đóng BHXH, việc chậm nộp BHXH, việc chậm đăng ký BHXH….. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đơn vị:……….Số:……………….————-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——–Mẫu số: D01b-TS(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXHNgày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)……….., ngày ….. tháng ….. 5 …….
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………………………………………..
– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………
– Mã số điều hành:…………………………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Lý do:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Giấy tờ gửi kèm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội coi xét, khắc phục theo quy định.
Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)

Tên đơn vị:……………………………
Mã số:………………………………….
Danh sách đề xuất
(Kèm theo công văn số: ………….. ngày…………….)
STTHọ và tênMã sốNội dung đề nghịCũMớiCăn cứ điều chỉnh
Mobitool file biểu mẫu để xem thêm cụ thể

[rule_2_plain] [ rule_2_plain ]# Mẫu # D01bTS # Công # văn # giải # trình # của # đơn # vị # Văn # bản # giải # trình # BHXH # của # đơn # vị

  • #Mẫu #D01bTS #Công #văn #giải #trình #của #đơn #vị #Văn #bản #giải #trình #BHXH #của #đơn #vị
  • Tổng hợp: Mobitool

0 comments on “Mẫu D01b-TS – Công văn giải trình của đơn vị Văn bản giải trình BHXH của đơn vị

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social