Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng


articlewriting1
Câu hỏi : mặt cắt dùng để trình diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt làNội dung chính

  • 1. Khái niệm hình cắt và mặt cắt
  • 2. Mặt cắt
  • 3. Công dụng của hình cắt và mặt cắt
  • 4. Bài tập trắc nghiệm về hình cắt và mặt cắt
  • Video liên quan

A.Song tuy nhiên với hình chiếu của vật thể

B.Vuông góc với vật thể

C.Vuông góc với hình chiếu của vật thể
D. Song song với vật thể
Trả lời :
Mặt cắt dùng để trình diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt vuông góc với vật thể

Ngoài ra, các em cùng Top lời giảitìm hiểu thêm về mặt căt và hình cắt nhé!

1. Khái niệm hình cắt và mặt cắt

Cách xây dựng

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó .
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt là?Hình 1. Xây dựng hình cắt và mặt cắt

Các khái niệm

Hình trình diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt là? (ảnh 2)Hình 1.1. Mặt cắt
Hình trình diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt là? (ảnh 3)Hình 1.2. Hình cắt
Lưu ý : Mặt cắt được biểu lộ bằng đường kẻ gạch gạch .

2. Mặt cắt

Mặt cắt dùng để màn biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều phần lỗ, rãnh .

Mặt cắt chập

Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh
Mặt cắt chập dùng để trình diễn vật thể có hình dạng đơn thuần
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt là? (ảnh 4)Hình 2.1. Hình trình diễn mặt cắt chập của vật thể

Mặt cắt rời

Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm
Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh .
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt là? (ảnh 5)Hình 2.2. Hình màn biểu diễn mặt cắt rời của vật thể

Hình cắt

Tùy theo cấu trúc của vật thể mà dùng những mô hình cắt khác nhau .
. Hình cắt hàng loạt
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt là? (ảnh 6)Hình 3.1. Hình cắt hàng loạt

Sử dụng một mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phần
Dùng trình diễn hình dạng bên trong của vật thể
Hình cắt 50% : ( bán phần )
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt là? (ảnh 7)Hình 3.2. Hình cắt một nửa
Hình cắt 50% là hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu và được ngăn cách nhau bằng nét gạch chấm mảnh
Biểu diễn những vật thể có đặc thù đối xứng
Chú ý : Các nét đứt ở nửa hình chiếu đã được bộc lộ trên nửa hình cắt nên ta không cần vẽ
Hình cắt cục bộ : ( riêng phần )
Là hình màn biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt
Được ngăn cách với phần còn lại của vật thể bằng nét gạch chấm mảnh
Chú ý : Đường số lượng giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng
Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt là? (ảnh 8)

3. Công dụng của hình cắt và mặt cắt

+ Hình cắt hàng loạt : sử dụng một mặt phẳng cắt dùng để màn biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể .
+ Hình cắt bán phần : Hình trình diễn gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu, đường ngăn cách là đường tâm. Dùng để màn biểu diễn vật thể đối xứng .
+ Hình cắt cục bộ : trình diễn một phần của vật thể dưới dạng hình cắt, đường số lượng giới hạn vẽ bằng nét lượn sóng .

4. Bài tập trắc nghiệm về hình cắt và mặt cắt

Câu 1:Để giới hạn một phần hình cắt cục bộ ta dùng:

A. Nét liền mảnh
B. Nét liền đậm
C. Nét lượn sóng
D. Đường gạch chéo

Câu 2:Hình cắt là:

A. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt
B. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt
C. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt
D. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

Câu 3:Mặt cắt được thể hiện bằng:

A. Đường khuất
B. Nét gạch chấm mảnh
C. Nét lượn sóng
D. Đường gạch gạch

Câu 4: Mặt phẳng cắt là:

A. Mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng hình chiếu và cắt vật thể ra làm hai phần
B. Mặt phẳng đi ngang qua vật thể
C. Mặt phẳng song song với một mặt phẳng hình chiếu và cắt vật thể ra làm hai phần
D. Mặt phẳng song song với một mặt phẳng hình chiếu

Câu 5:Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện:

A. Song song với hình chiếu của vật thể
B. Vuông góc với vật thể
C. Vuông góc với hình chiếu của vật thể
D. Song song với vật thể

Câu 6:Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu?

A. Mặt cắt một nửa
B. Mặt cắt toàn bộ
C. Mặt cắt chập
D. Mặt cắt rời

Câu 7:Điền vào chỗ trống: “Mặt cắt là hình biểu diễn các ………………..của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt”.

A. đường bao thấy
B. đường bao khuất
C. đường bao
D. đường giới hạn

Câu 8:Mặt cắt nào được vẽ ở ngoài hình chiếu?

A. Mặt cắt toàn bộ
B. Mặt cắt chập
C. Mặt cắt rời
D. Mặt cắt một nửa

Video liên quan

0 comments on “Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social