Monday, 23 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Bài 37: Tảo – Sách Giải – Học Online Cùng https://vietnamgottalent.vn


articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 37 : Tảo

Câu 1. Loại tảo nào dưới đây có màu xanh lục ?

A. Rong mơ      B. Tảo xoắn

C. Tảo nâu D. Tảo đỏ

Đáp án: B

Giải thích : sợi tảo xoắn có màu lục là nhờ khung hình màu chứa chất diệp lục – SGK 123

Câu 2. Loại tảo nào dưới đây có cấu tạo đơn bào ?

A. Rau diếp biển
B. Tảo tiểu cầu
C. Tảo sừng hươu
D. Rong mơ

Đáp án: B

Giải thích : tảo có cấu trúc đơn bào ví dụ như tảo tiểu cầu ( ở nước ngọt ) – HÌnh 37.3 SGK 124

Câu 3. Loại tảo nào dưới đây có môi trường sống khác với những loại tảo còn lại ?

A. Tảo sừng hươu
B. Tảo xoắn
C. Tảo silic
D. Tảo vòng

Đáp án: A

Giải thích : những loại tảo ở nước ngọt : tảo silic, tảo vòng, tảo xoắn
Các loại tảo ở nước mặn : tảo sừng hươu … Hình 37.4 SGK 124

Câu 4. Trong các loại tảo dưới đây, loại tảo nào có kích thước lớn nhất ?

A. Tảo tiểu cầu
B. Rau câu
C. Rau diếp biển
D. Tảo lá dẹp

Đáp án: D

Giải thích : 1 vài loại tảo lá dẹt sống ở biển ôn đới có size khổng lồ, khung hình hoàn toàn có thể dài tới hàng trăm mét – Em có biết ? SGK 125

Câu 5. Khi nói về tảo, nhận định nào dưới đây là không chính xác ?

A. Sống hầu hết nhờ việc hấp thụ chất hữu cơ từ môi trường tự nhiên ngoài
B. Hầu hết sống trong nước
C. Luôn chứa diệp lục

D. Có cơ thể đơn bào hoặc đa bào

Đáp án: A

Giải thích : tảo có cấu trúc đơn bào hoặc đa bào, sống đa phần trong nước, luôn có chất diệp lục, dinh dưỡng bằng quang hợp – SGK 125

Câu 6. Vì sao nói “Tảo là thực vật bậc thấp” ?

A. Vì chúng không có năng lực quang hợp
B. Vì khung hình chúng có cấu trúc đơn bào
C. Vì khung hình chúng chưa có rễ, thân, lá thật sự .
D. Vì chúng sống trong môi trường tự nhiên nước .

Đáp án: C

Giải thích : tảo là thực vật bậc thấp vì khung hình chưa có thân, rễ, lá thật sự mặc dầu hình thái hoàn toàn có thể có dạng giống – SGK 124

Câu 7. Tảo có vai trò gì đối với đời sống con người và các sinh vật khác ?

A. Cung cấp nguồn nguyên vật liệu trong công nghiệp sản xuất giấy, hồ dán, thuốc nhuộm … ngoài những còn được sử dụng làm phân bón, làm thuốc .
B. Cung cấp nguồn thức ăn cho con người và nhiều loài động vật hoang dã .
C. Cung cấp ôxi cho hoạt động giải trí hô hấp của con người và hầu hết những sinh vật khác .
D. Tất cả những giải pháp đưa ra .

Đáp án: D

Giải thích : tảo có vai trò cung ứng nguồn nguyên vật liệu trong công nghiệp sản xuất giấy, hồ dán, thuốc nhuộm … ngoài những còn được sử dụng làm phân bón, làm thuốc. Tảo hoàn toàn có thể dùng làm nguồn thức ăn cho con người và nhiều loài động vật hoang dã. Cung cấp ôxi cho hoạt động giải trí hô hấp của con người và hầu hết những sinh vật khác – SGK 124 + 125

Câu 8. Loại tảo nào dưới đây có màu nâu ?

A. Rau diếp biển B. Rong mơ
C. Tảo xoắn D. Tảo vòng

Đáp án: B

Giải thích : rong mơ có mầu nâu vì trong tế bào ngoài chất diệp lục còn có chất màu phụ màu nâu – SGK 124

Câu 9. Loại tảo nào dưới đây có hình dạng tương tự như một cây xanh thật sự ?

A. Tảo silic
B. Tảo vòng
C. Tảo tiểu cầu
D. Tất cả những giải pháp đưa ra

Đáp án: B

Giải thích : Là tảo đa bào, phân hóa thành “ thân ” “ cành ”, với những mấu, gióng, có những “ lá ”, mọc quanh mấu. Gốc tảo có rể giả bám vào đất. ở đỉnh thân hoặc ở đỉnh nhánh bên có một nhóm tế bào có năng lực phân loại – SGK 124

Câu 10. Tế bào tảo xoắn có hình gì ?

A. Hình cầu B. Hình chữ nhật

C. Hình vuông      D. Hình lá

Đáp án: B

Giải thích : tế bào tảo xoắn có hình chữ nhật, trong hoàn toàn có thể màu và nhân tế bào – HÌnh 37.1 SGK 123

0 comments on “[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Bài 37: Tảo – Sách Giải – Học Online Cùng https://vietnamgottalent.vn

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social