Sunday, 05 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Loại cây ưa lạnh chỉ phân bố ở?


articlewriting1

Câu hỏi:

Loại cây ưa lạnh chỉ phân bố ở?

A.Các vùng ôn đới và gần cực
B.Các vĩ độ cao và những vùng núi cao

C.Các vĩ độ thấp và các vùng ôn đới

D.Các vùng quanh cực Bắc và Nam

Đáp án đúng B.

Loại cây ưa lạnh chỉ phân bố ở những vĩ độ cao và những vùng núi cao, mỗi loài thích nghi với một số lượng giới hạn nhiệt nhất định nơi có nhiệt độ thích hợp sinh vật sẽ tăng trưởng nhanh và thuận tiện hơn, nước và nhiệt độ không khí là thiên nhiên và môi trường thuận tiện, sinh vật tăng trưởng mạnh .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Các tác nhân tác động ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phân bố của sinh vật
– Khí hậu
+ Nhiệt độ : Mỗi loài thích nghi với một số lượng giới hạn nhiệt nhất định. Loài ưa nhiệt thường phân bố ở nhiệt đới gió mùa, xích đạo ; những loài chịu lạnh lại chỉ phân bố ở những vĩ độ cao và những vùng núi cao. Nơi có nhiệt độ thích hợp sinh vật sẽ tăng trưởng nhanh và thuận tiện hơn .
+ Nước và nhiệt độ không khí : là thiên nhiên và môi trường thuận tiện, sinh vật tăng trưởng mạnh .
+ Ánh sáng : quyết định hành động quy trình quang hợp của cây xanh. Cây ưa sáng tăng trưởng tốt ở nơi có không thiếu ánh sáng, những cây chịu bóng thường sống trong bóng râm .

– Đất

+ Các đặc tính lí, hóa, độ phì ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng, phân bố của thực vật .
Ví dụ : Đất ngập mặn có rừng ngập mặn ; đất feralit đỏ vàng có rừng xích đạo, cây lá rộng ; đất chua phèn có cây tràm, cây lác …
– Địa hình
+ Độ cao, hướng sườn, độ dốc tác động ảnh hưởng đến phân bố và tăng trưởng :
+ Nhiệt độ và nhiệt độ không khí biến hóa theo độ cao của địa hình do đó thực vật phân bố thành vành đai khác nhau .
+ Hướng sườn có ánh sáng, nhiệt, ẩm khác nhau do đó thực vật phân bố khác nhau .
– Sinh vật
+ Thức ăn là tác nhân sinh học quyết định hành động sự phân bố, tăng trưởng của động vật hoang dã. Nơi nào thực vật nhiều mẫu mã thì động vật hoang dã cũng đa dạng và phong phú và ngược lại .

– Con người

+ Ảnh hưởng đến khoanh vùng phạm vi phân bố của sinh vật ( lan rộng ra hay thu hẹp ) .
+ Trồng rừng, lan rộng ra diện tích quy hoạnh rừng .
+ Khai thác rừng bừa bãi, rừng thu hẹp .

0 comments on “Loại cây ưa lạnh chỉ phân bố ở?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social