Sunday, 05 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê (sự phát triển kinh tế và văn hóa) | Giải môn Lịch sử lớp 7


articlewriting1

Nội dung bài gồm:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ

a. Nông nghiệp:

 • Ruộng đất của lang xã chia đều cho nông dân cày cấy, đi lính và làm lao dịch cho nhà vua.
 • Việc đào vét kênh mương, khai khẩn đất hoang…được chú trọng.

=> Nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển, nghề trồng dâu nuôi tằm cũng được khuyến khích…, các năm 987, 989 được mùa.

b. Thủ công nghiệp:

 • Xây dựng nhiều xưởng thủ công: xưởng đúc tiền, ché vũ khí, may mũ áo..xây dựng cung điện, chùa chiền.
 • Các nghề thủ công truyền thống cũng phát triển như dệt lụa, làm gốm…

c. Thương nghiệp:

 • Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành. Nhân dân hai nước Việt – Tống thường qua lại trao đổi hàng hóa ở vùng biên giới.

2. Đời sống văn hóa xã hội

a. Xã hội:

16 1

=> Quan hệ giữa những những tầng lớp còn đơn thuần chưa phân hóa thâm thúy .

b. Văn hóa giáo dục

 • Giáo dục chưa phát triển
 • Đạo phật được truyền bá rộng rãi, nhà sư được trọng dụng.
 • Sinh hoạt văn hóa dân gian: Nhiều loại hình văn hóa dân gian như: ca hát, nhảy múa, đua thuyền tồn tại và phát triển…

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê?

Trả lời:

Tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê ngày càng không thay đổi và trong bước đầu tăng trưởng :

 • Mùa lúa các năm 987, 989 đều tươi tốt, được mùa liên tục.
 • Nghề trồng dâu nuôi tằm được khuyến khích.

=> Có được sự không thay đổi và tăng trưởng đó là do chủ trương khuyến khích trong nông nghiệp của nhà vua, chú trọng công tác làm việc thủy lợi, có giải pháp khuyến nông …

Câu 2: Hãy trình bày tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp….

Hãy trình bày tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đinh – Tiền Lê.

Trả lời:

 • Các xưởng thủ công của nhà nước được thành lập, tập trung ở kinh đô Hoa Lư, tập trung những người thợ khéo tay trong nước chuyên rèn, đúc vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền, may quần áo, mũ, giày cho vua, quan và binh sĩ.
 • Trong nước nhân dân vẫn tiếp tục các nghề thủ công truyền thống như đúc, rèn sắt, làm giấy, dệt, làm đồ gốm, đồ mộc….
 • Thương nghiệp: quan hệ bang giao Việt – Tống được thiết lập, nhân dân miền biên giới hai nước trao đổi hàng hóa với nhau.

Câu 3: Tại sao thời Đinh – Tiền Lê các nhà sư lại được trọng dụng ?

Trả lời:

Thời Đinh – Tiền Lê hà sư được trọng dụng vì lúc này đạo Phật có điều kiện kèm theo được truyền bá thoáng rộng hơn trước, giáo dục chưa tăng trưởng nên số người đi học rất ít, mà phần nhiều người có học lại là những nhà sư nên họ được nhân dân và nhà nước quý trọng và trọng dụng .

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê có bước phát triển?

Trả lời:

Nhà nước có những cơ sở để khuyến khích cho nền kinh tế phát triển

 • Trong nông nghiệp: tổ chức lễ cày tịch điền, vua tự mình cày cấy đường đẻ khuyến khích nông dân sản xuất, khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích trồng trọt.
 • Thủ công nghiệp phát triển: mở rộng một số xưởng thủ công nhà nước, tập trung thợ giỏi trong nước về. Khuyến khích các nghề thủ công cổ truyền phát triển => Sản phẩm không ngừng tăng lên về số lượng mà còn tăng cả về chất lượng.
 • Thương nghiệp: Tạo điều kiện cho thuyền buôn các nước vào nước ta trao đổi, buôn bán, đặc biệt là biên giới Việt – Tống, mở mang đường sá, thống nhất tiền tệ….

Câu 2: Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?

Trả lời:

Sự Open những những tầng lớp nhà sư trong cỗ máy thống trị, chứng tỏ Phật giáo được truyền bá thoáng đãng, đời sống ý thức của nhân dân được nâng cao .Vùng nào cũng có lò luyện võ, trai gái đều chuộng võ, ca hát, nhảy múa tăng trưởng, những tiệc tùng được liên tục phát huy. Đây là bước tiến quan trọng trong đời sống xã hội và văn hóa truyền thống Đại Cồ Việt .

0 comments on “Giải lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê (sự phát triển kinh tế và văn hóa) | Giải môn Lịch sử lớp 7

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social