Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí dễ hiểu – Soạn Bài Tập


articlewriting1

Vậy Mol là gì? cách tính khối lượng mol và thể tích mol của chất khí như thế nào? là thắc mắc của nhiều em học sinh. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi của trên và vận dụng giải các bài tập về mol.

Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí thuộc phần: Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Mol là gì ?

Mol là lượng chất có chứa số hạt đơn vị của nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

– Như vậy trong n mol chất thì có N = NA.n nguyên tử hay phân tử của chất đó.

– Mol là một đơn vị chức năng đo lường và thống kê cơ bản thuộc hệ quy chuẩn SI sử dụng cho những hạt vi mô .

Cách tính khối lượng mol: Khối lượng mol của một chất là khối lượng (tính bằng gam) của một mol chất đó. Để tính khối lượng mol của một nguyên tố, ta lấy khối lượng nguyên tử của chất đó nhân với hệ số chuyển đổi gam trên mol (g/mol) .

Khối lượng mol trung bình: Khối lượng mol trung bình (KLMTB) của hỗn hợp là khối lượng của một mol hỗn hợp đó. Trong đó : mhh là tổng số gam của hỗn hợp. nhh là tổng số mol của hỗn hợp.

Công thức tính số mol: Các bạn có thể tham khảo công thức tính số mol tại đây để có thể hiểu cách tính số mol dễ dàng và chi tiết nhất.

Số Avogadro là gì ?

• Số Avogadro là Hằng số 6,02214129(27).1023 được gọi là hằng số Avogadro (ký hiệu NA). Để đơn giản, trong nhiều bài tập hóa học ta có thể làm tròn NA = 6,022.1023 hoặc 6.1023.

• Lưu ý: Khái niệm mol nguyên tử và mol phân tử là không giống nhau.

– Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó có chứa NA nguyên tử của nguyên tố đó .
– Mol phân tử của một chất là lượng chất chứa NA phân tử của chất đó .
• Ví dụ : 1 mol nguyên tử oxi có chứa 6,022. 1023 nguyên tử oxi ;
1 mol phân tử oxi ( O2 ) có chứa 6,022. 1023 phân tử O2 .
1 mol nguyên tử đồng là một lượng đồng có chứa NA nguyên tử Cu .

II. Khối lượng mol là gì?

• Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Khối lượng mol được kí hiệu là M .
• Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó .
• Ví dụ : – Khối lượng mol nguyên tử cacbon : MC = 12 ( g / mol ) .
– Khối lượng mol nguyên tử nito : MN = 14 ( g / mol ) .
– Khối lượng mol phân tử nito : MN2 = 28 ( g / mol ) .
– Khối lượng mol phân tử amoniac : MNH3 = 17 ( g / mol ) .

• Công thức (cách) tính khối lượng mol nguyên tử: Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí 3

– Trong đó :

  •  M là khối lượng mol chất (bằng nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó), tính bằng g/mol.
  •  m là khối lượng của chất đó, đơn vị (g).
  •  n là số mol chất, tính bằng (mol).

III. Thể tích mol của chất khí là gì?

– Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó .
– Trong cùng điều kiện kèm theo nhiệt độ, áp suất, 1 mol của bất kể chất khí nào cũng chiếm một thể tích bằng nhau .
– Thể tích mol của chất khí bằng nhau ở cùng điều kiện kèm theo nhiệt độ và áp suất
– Ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ( 0 ºC, 1 atm ), 1 mol chất khí có thể tích 22,4 lít, nghĩa là :
VH2 = VO2 = VSO2 = 22,4 lít .
– Ở điều kiện kèm theo thông thường ( 20 ºC, 1 atm ), 1 mol chất khí có thể tích 24 lít .
• Công thức ( cách ) tính mol của chất khí ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn :

– Để tính số mol chất khí ở đktc thông qua thể tích ta có công thức: Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí 4

– Trong đó :

  • n: số mol khí (mol).
  • V: thể tích khí ở đktc (l).

IV. Bài tập về Mol

Bài 1 trang 65 SGK hoá 8 : Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau :
a ) 1,5 mol nguyên tử Al .

b) 0,5 mol nguyên tử H2.

c ) 0,25 mol phân tử NaCl .
d ) 0,05 mol phân tử H2O .
* Lời giải bài 1 trang 65 SGK hoá 8 :
a ) 1,5 x6. 1023 = 9.1023 hay 1,5 N ( nguyên tử Al ) .
b ) 0,5 x6. 1023 = 3.1023 hay 0,5 N ( phân tử H2 ) .
c ) 0,25 x6. 1023 = 1,5. 1023 hay 0,25 N ( phân tử NaCl ) .
d ) 0,05 x6. 1023 = 0,3. 1023 hay 0,05 N ( phân tử H2O ) .
Bài 2 trang 65 SGK hoá 8 : Em hãy tìm khối lượng của :
a ) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2 .
b ) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO .
c ) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2 .
d ) 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 ( đường ) .
* Lời giải bài 2 trang 65 SGK hoá 8 :
a ) MCl = 35,5 ( g / mol ) ; MCl2 = 71 ( g / mol ) .
b ) MCu = 64 ( g / mol ) ; MCuO = ( 64 + 16 ) ( g / mol ) = 80 ( g / mol ) .
c ) MC = 12 ( g / mol ) ; MCO = ( 12 + 16 ) ( g / mol ) = 28 ( g / mol ) ; MCO2 = ( 12 + 16.2 ) = 44 ( g / mol ) .
d ) MNaCl = ( 23 + 35,5 ) = 58,5 ( g / mol ) ; MC12H22O11 = 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 ( g / mol ) .
Bài 3 trang 65 SGK hoá 8 : Em hãy tìm thể tích ( ở đktc ) của :
a ) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2 .
b ) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2 .
* Lời giải Bài 3 trang 65 SGK hoá 8 :
a ) VCO2 = 1.22,4 = 22,4 ( l ) .
VH2 = 2.22,4 = 44,8 ( l ) .
VO2 = 1,5. 22,4 = 33,6 ( l ) .
b ) Vhh = VO2 + VN2 = 0,25. 22,4 + 1,25. 22,4 = 22,4. ( 0,25 + 1,25 ) = 33,6 l .
Bài 4 trang 65 SGK hoá 8 : Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau : H2O, HCl, Fe2O3, C12H22O11
* Lời giải bài 4 trang 65 SGK hoá 8 :
– Ta có, khối lượng N ( 6.1023 ) phân tử của :
MH2O = ( 2.1 + 16 ) = 18 g .

MHCl = (1+35,5) = 36,5g.

MFe2O3 = 2.56 + 16.3 = 160 g .
MC12H22O11 = 12.12 + 22.1 + 16.11 = 342 g .

Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí – Hoá 8 được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 8 và giải bài tập Hóa 8 gồm các bài Soạn Hóa 8 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 8 được soanbaitap.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 8. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

0 comments on “Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí dễ hiểu – Soạn Bài Tập

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social